Zelfstandig advocaat worden? Xerius begeleidt je stap voor stap.

Het is eindelijk zover: jij hebt je welverdiende diploma rechten op zak. Nu begint het echte werk, met je stage als zelfstandig advocaat. Xerius staat als een echte raadsman aan jouw zijde, en begeleidt jou stap voor stap door het hele proces. Daarbij nemen wij heel wat papierwerk van je schouders. Zo kan jij voltijds focussen op je passie: de eer verdedigen van Vrouwe Justitia.

1. Leg de eed af bij het Hof van beroep

Je stage begint met een plechtig moment, bij de start van het gerechtelijk jaar: je legt de eed af bij het Hof van Beroep. Dat doe je nadat je jouw originele diploma en een attest van nationaliteit hebt voorgelegd aan de griffie.


Vanaf dat moment mag je jezelf officieel advocaat noemen. Je krijgt een plaatsje op de lijst van stagiairs-advocaten. Voor je inschrijving op die lijst geef je volgende documenten aan het secretariaat van de balie:

 • je diploma;
 • een origineel exemplaar van je stage-overeenkomst;
 • een schriftelijk bewijs van eventuele eerdere verzoeken tot inschrijving aan een andere balie;
 • een ondertekende verklaring met vermelding van de beroepen die je uitoefent.

Stagiair zkt. patroon

Ben je nog op zoek naar een stageplaats? Drop je cv op de website van de Orde van de Vlaamse Balies. Daar speuren advocaten naar een stagiair zoals jij.2. Word zelfstandig stagiair-advocaat

Tijdens je stage werk je onder het statuut van zelfstandig advocaat. Je bent dus niet in dienst van een werkgever, en bijgevolg moet je op eigen benen staan als zelfstandige. Daarvoor moet je de volgende stappen zetten.

Laat Xerius de opstart voor je regelen

Open een professionele rekening bij een bank in België

Deze bankrekening heb je nodig voor je registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Bovendien hou je op die manier privé- en beroepstransacties netjes gescheiden.
Registreer je in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen)

Als stagiair-advocaat moet je jouw onderneming laten inschrijven in de KBO. Je krijgt dan een ondernemingsnummer. Xerius kan deze registratie voor jou in orde brengen.


De KBO is een databank met alle gegevens en activiteiten van elke onderneming in België. Instanties zoals het RSZ of de btw plukken of planten hier alle gegevens die ze nodig hebben over de Belgische bedrijven.
Activeer je btw-nummer

De volgende stap: je ondernemingsnummer wordt geactiveerd als btw-nummer. Zo kan jij btw aanrekenen aan je klanten, en deze vervolgens doorstorten aan de overheid. Ben je aangesloten bij Xerius? Dan activeren wij gratis je btw-nummer.
Sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds

Als zelfstandig advocaat moet je zelf zorgen voor je sociale bescherming. Dat doe je door aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds zoals Xerius. Je betaalt elk kwartaal sociale bijdragen, en geniet in ruil sociale rechten zoals: pensioen, ziekteverzekering, arbeidsongeschiktheidsuitkering en moederschapsuitkering.
Sluit je aan bij OZ ziekenfonds

OZ is het ziekenfonds waarmee Xerius samenwerkt. Zij brengen jou in orde met je ziekteverzekering, waardoor je medische kosten terugbetaald krijgt en een uitkering ontvangt bij arbeidsongeschiktheid. Xerius kan jouw aansluiting bij OZ regelen in een handomdraai.


Ben je al lid ben van een ziekenfonds? Geef hen dan gewoon de wijziging van je statuut door: van student > stagiair-advocaat.
Laat Xerius deze 4 stappen gratis voor jou klaren!

Xerius regelt voor jou

 1. je inschrijving bij de KBO
 2. je aansluiting als zelfstandige
 3. de activatie van je btw-nummer
 4. je inschrijving bij het ziekenfonds

Zo moet jij alleen nog zorgen voor het openen van je bankrekening.

4 stappen in 1 x regelen

3. Bouw voldoende bescherming in

Niet vergeten: je verplichte verzekeringen

De wet verplicht elke advocaat om enkele verzekeringen af te sluiten:

 • de verzekering beroepsaansprakelijkheid dekt de kosten voor eventuele fouten die eigen zijn aan je beroep als advocaat.
 • de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid beschermt jou bij schade die een derde – iemand anders dan je cliënt – oploopt als je onbedoeld een fout maakt.

Belangrijk: begin pas aan je advocatenstage wanneer je op de lijst staat van stagiairs-advocaten.. Je verzekering beroepsaansprakelijkheid zit dan immers mee vervat in je baliebijdrage. Staat je naam niet op de lijst? Dan geniet je geen bescherming. 
Van harte aanbevolen: je aanvullende verzekeringen

Je kan de verplichte verzekeringen aanvullen met bijkomende dekkingen. Dat bevelen wij bij Xerius van harte aan, want als zelfstandige geniet je niet dezelfde bescherming als een ambtenaar of loontrekkende. Zo is het verstandig om zelf te zorgen voor:

 • de bescherming van je inkomen: als je niet kan werken door ziekte of ongeval, krijg je een vervangingsinkomen uitbetaald. Vraag bij je balie welke bijkomende verzekeringen er eventueel al inbegrepen zijn.
 • een pensioen waarmee je comfortabel kan leven. Als zelfstandige word je niet vrolijk van je wettelijk pensioen, dat tegen de armoedegrens aanschurkt. Een aanvullend pensioen voor zelfstandigen laat jou toe om je levenscomfort te behouden.
 • de bescherming van je inkomen tijdens en na je loopbaan. Je kan bij Xerius ook kiezen voor een unieke combinatie van gewaarborgd inkomen en aanvullende pensioenopbouw. Deze financieel zeer betaalbare en fiscaal uiterst interessante oplossing vind je alleen bij Xerius.

Vraag bij je Balie welke bijkomende verzekeringen inbegrepen zijn in je baliebijdrage.

Zo weet jij meteen wat je nog nodig hebt aan bescherming. Besteed daarbij vooral aandacht aan de opbouw van je aanvullend pensioen. Je geniet dan mooie belastingvoordelen en je verlaagt je sociale bijdragen.

4. Maak een afspraak bij een boekhouder

Als zelfstandige is er geen ontsnappen aan: je hebt meer administratieve, financiële en juridische verplichtingen dan een loontrekkende. Maar waarom zou je daar je tijd in stoppen? Vertrouw al die poespas toe aan een boekhouder. Hij doet dit saaie werk beter dan jij, en houdt bovendien je hand vast bij het doorhakken van enkele ingewikkelde knopen:

 • kies je voor de eenmanszaak of de vennootschap? Start je meteen op eigen benen of loop je warm in een bestaand advocatenkantoor? Combineer je een job in loondienst met zelfstandigenwerk in bijberoep? Het speelt allemaal een rol bij je keuze.
 • hoe optimaliseer je jouw inkomen? Trek je beroepskosten af volgens het wettelijk forfait (met een maximum van 4.060 euro) of kies je voor de werkelijke kosten?
 • welke beroepskosten kan je inbrengen? Denk aan je wagen, je telefoon en je lidmaatschap voor een beroepsorganisatie. Je boekhouder zorgt ervoor dat je het onderste uit de fiscale kan haalt.

Laat je administratieve rompslomp over aan Xerius

Zo mag je op twee oren slapen: je hebt elke stap gezet volgens de regels van de wet. Jij kan dus helemaal focussen op je succesvolle start als advocaat.


Xerius regelt dan voor jou je start als zelfstandige advocaat volledig gratis:

 • je registratie als niet-handelsonderneming in de KBO
 • de activatie van je ondernemingsnummer als btw-nummer
 • je aansluiting als zelfstandige bij Xerius Sociaal Verzekeringsfonds
 • je inschrijving bij het ziekenfonds OZ
 • ondersteuning met andere opstartformaliteiten, zoals – indien nodig – de aanvraag van vergunningen 
Online aanvragen