Arbeidsongeschikt: op welke steun kan je rekenen?

Ziek worden als zelfstandige? Dat staat echt niet in je woordenboek, want als je niet werkt val je zonder inkomen. Maar soms heb je geen keuze, en moet je door ziekte of ongeval je activiteit stopzetten. Klop dan aan bij Xerius, en wij bekijken samen welke steun je kan genieten.

Je hebt recht op een uitkering van je ziekenfonds

Slechts 2,5% van alle zelfstandigen zijn langdurig ziek, tegenover 11% van de werknemers. Jij kan dus echt op de tanden bijten. Val je toch lange tijd buiten strijd door ziekte of ongeval? Verwittig dan zo snel mogelijk je ziekenfonds. Daar krijg je een attest van arbeidsongeschiktheid, dat jouw behandelende arts moet invullen.


Geeft vervolgens ook de adviserende geneesheer van het ziekenfonds zijn goedkeuring? Dan kan je recht hebben op een uitkering als je

  • zelfstandige bent in hoofdberoep of meewerkende partner;
  • je activiteit (tijdelijk) stopzet.

Als je minstens 8 opeenvolgende dagen ziek of arbeidsongeschikt bent, krijg je een uitkering. Je ontvangt dan een vast dagbedrag (zie onder) vanaf de dag waarop het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid door de arts wordt opgesteld en ondertekend. De dagen voorafgaand aan het opstellen en ondertekenen van dit getuigschrift worden niet vergoed. Ben je minder lang arbeidsongeschikt? Dan ontvang je geen uitkering. Dit is de zogenaamde carensperiode. 


 

<8 dagen afwezig  

> 8 DAGEN t.e.m. maand 12 

vanaf maand 13

Zonder stopzetting van je activiteit

Vanaf maand 13

Met stopzetting van je acitiviteit

Personen ten laste

€0

€60,86

€60,86

€60,86
Alleenstaand
€0

€48,71

€48,71

€48,71
Samenwonend
€0

€37,35

€37,35

€41,76

Ben je zelfstandige in bijberoep?


Dan ben je verzekerd via je statuut als loontrekkende of ambtenaar. Je hebt dan vanaf dag 1 recht op loon van je werkgever. Na 30 dagen ziekte krijg je een uitkering van je ziekenfonds.

Welke instanties op de hoogte brengen?Verwittig  je sociaal verzekeringsfonds

Daar kan je voor één of meerdere kwartalen vrijstelling krijgen van je sociale bijdragen, met behoud van je pensioenrechten. Het aanvraagdocument voor deze gelijkstelling wegens ziekte vind je hier.
Doe aangifte bij je verzekeraar Gewaarborgd Inkomen

Heb je een verzekering Gewaarborgd Inkomen? Meld dan zeker bij de verzekeraar dat je arbeidsongeschikt bent.
Zelf je inkomen beschermen als zelfstandige: een slim idee!

Als zelfstandige moet je zelf zorgen voor je bescherming bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Gelukkig moet je een geruststellende dekking niet ver gaan zoeken. Xerius is immers gespecialiseerd in oplossingen op maat van jou als zelfstandige.


Zo kan je alleen bij ons terecht voor Xerius Relax4Life. Deze unieke oplossing beschermt je inkomen zowel vandaag als morgen. Je krijgt een volwaardig vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid, en tegelijkertijd bouw je een extra pensioenkapitaal op.


Xerius Relax4Life is de meest betaalbare vorm van inkomensbescherming. Bovendien bespaar je ook nog maximaal op je belastingen. En dat is altijd mooi meegenomen.


Wil je weten welke bescherming jij geniet voor welke premie? Maak een afspraak, en onze experts rekenen het gratis en vrijblijvend voor jou uit.

Maak een afspraak voor meer informatie

Meer weten over steun bij arbeidsongeschiktheid?

Onze experts staan graag tot jouw dienst.

Xerius contacteren