Overbruggingsrecht: waarop kan je als getroffen zelfstandige rekenen?

Als je als zelfstandige getroffen wordt door de coronamaatregelen, dan kan je een beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht, ofwel het vervangingsinkomen. 

Crisis-overbruggingsrecht: welke uitkering helpt je in jouw situatie?

De overheid verplicht je te sluiten

Als je activiteiten uitoefent in een sector die door de overheid verplicht wordt de deuren te sluiten, dan heb je recht op een uitkering overbruggingsrecht. Voor de maanden oktober, november en december 2020 en voor de maanden januari en februari 2021 werd deze uitkering verdubbeld. Bovendien kom je ook in aanmerking als je activiteiten uitoefent die in grote mate afhankelijk zijn van een sector die verplicht sluit.

 
Je kent een omzetdaling - nieuwe regeling vanaf januari 2021

In 2021 kan iedere ondernemer die een omzetdaling van minstens 40% kent door de coronacrisis, rekenen op steun van de overheid.

 
Je moet zelf in quarantaine, voor je kinderen zorgen of corona treft je op een andere manier

Kan je je activiteiten tijdelijk niet uitoefenen omdat je zelf in quarantaine moet, de school van de kinderen dicht moet of corona je op een andere manier treft? Dan kan je rekenen op een wekelijkse uitkering.

 
Je startte in 2020 opnieuw na verplichte sluiting

Neem je de handschoen terug op na een verplichte sluiting? Dan kan je tot en met december 2020 mogelijk rekenen op de relance-uitkering
Je sluit vrijwillig je onderneming

Tot en met augustus kon je rekenen op een uitkering overbrugginsrecht als je er zelf voor koos om de deuren te sluiten.
1. Je bent verplicht gesloten door de overheid

Oktober tot en met februari– dubbel overbruggingsrecht

Wat zijn de voorwaarden om het dubbele overbruggingsrecht aan te vragen?

In deze 3 situaties kan je het dubbele overbruggingsrecht aanvragen

 1. Je bent verplicht je zelfstandige activiteiten te onderbreken (uitgezonderd activiteiten onder de vorm van take-away of click & collect) door de overheidsmaatregelen opgesomd in de ministeriële besluiten van 18/10, 28/10 of 1/11. Je hebt dan recht op het dubbele overbruggingsrecht, ook als je meewerkende partner bent. 
 2. Ben je afhankelijk van een verplicht gesloten sector en onderbreek je volledig je activiteiten? Dan heb je eveneens recht op het dubbele overbruggingsrecht, ook als meewerkende partner.
 3. Ben je afhankelijk van een verplicht gesloten sector, maar blijf je wel werken, bijvoorbeeld om particuliere klanten te bedienen? Dan heb je géén recht op het dubbele overbruggingsrecht en ontvang je voor de maanden oktober november en december het volledige (of beter gezegd enkel) overbruggingsrecht. Vanaf de maand januari heb je geen recht op deze uitkering, maar kan je mogelijk wel rekenen op een uitkering omdat je omzet daalt. Daarover lees je hier meer.

Let op

Je bent pas “afhankelijk van een verplicht gesloten sector” als minstens 60% van je activiteiten daarmee verbonden is. Dat moet blijken uit de motivering van je aanvraag. Je hoeft dus nog geen bewijsstukken toe te voegen, maar hou ze wel klaar bij een eventuele controle. Als bewijsstuk hou je bij voorkeur een attest van de boekhouder bij of een overzicht van je facturen waaruit blijkt dat je voornamelijk factureert aan bedrijven die nu verplicht gesloten zijn.


Ook nuttig om te weten: ben je actief binnen een verplicht gesloten sector, dan is het toegestaan om je activiteit om te vormen. Bijvoorbeeld: je hebt een restaurant of een schoenenwinkel, en je start tijdens de verplichte sluiting met een afhaalservice.Op welk bedrag heb je recht?

Je hebt recht op het dubbel overbruggingsrecht als je zelfstandige bent in hoofdberoep of aangesloten bent als meewerkend partner. In dat geval bedraagt het dubbel overbruggingsrecht 2.583,38 euro per maand zonder gezinslast, of 3.228,2 euro met gezinslast.
Hoe je aanvraag indienen?

Ben je aangesloten bij Xerius? En voldoe je aan de voorwaarden? Dien dan via onderstaande knop je aanvraag in. Dat kan vanaf nu ook voor de maand januari 2021. De uitkering voor de maand februari 2021 kan je aanvragen vanaf 1 februari.


Let wel, je moet voor iedere maand waarvoor je recht hebt op een uitkering opnieuw een aanvraag indienen.

Steun aanvragenJuli tot september 2020 – enkel overbruggingsrecht

Zijn er maanden in de periode juli tot en met september waar je verplicht door de overheid voor minstens 1 dag moest sluiten? Dan heb je voor die maand(en) recht op een uitkering overbruggingsrecht.


Voor de maand september hebben enkel ondernemingen die door de overheid verplicht werden te sluiten recht op een uitkering.

Overbruggingsrecht juli en/of augustus aanvragen
Overbruggingsrecht september2. Je bent actief, maar kent een omzetdaling van 40% - vanaf januari 2021

Verlies je een groot deel van je omzet, dan kan je vanaf januari 2021 onder bepaalde voorwaarden rekenen op een uitkering overbruggingsrecht. Ongeacht in welke sector je actief bent.Onder welke voorwaarden krijg je een uitkering?

 • Je moet in de kalendermaand die voorafgaat aan de kalendermaand waarvoor je een uitkering aanvraagt, aantonen dat er een omzetdaling van 40% is ten opzichte van dezelfde kalendermaand tijdens 2019.  
  Een voorbeeld verduidelijkt. Dien je een aanvraag in voor de maand februari 2021? Dan moet er een omzetdaling van 40% zijn in de maand januari 2021 in vergelijking met de maand januari 2019. Voor het omzetverlies leg je een verklaring op eer af bij je aanvraag. Het bewijs van je corona-gerelateerd omzetverlies moet je uploaden bij je aanvraag. 
 • Je mag voor dezelfde maand niet al gebruikmaken van de uitkering overbruggingsrecht die je krijgt omdat je verplicht gesloten bent.
 • Je hebt tijdens de afgelopen 16 kwartalen minstens 4 kwartalen effectief sociale bijdragen betaald. Ben je startend zelfstandige, anders gezegd, hoogstens 12 kwartalen actief? Dan volstaat het dat je 2 kwartalen effectief bijdragen betaalde. 


Hoeveel bedraagt de uitkering?

Het bedrag van de uitkering is 1.614,10 euro (met gezinslast) of 1.291,69 euro (zonder gezinslast). Hoe kan je deze steun aanvragen?

Dat doe je hier online. Deze uitkering moet je iedere maand opnieuw aanvragen, waarbij je telkens je omzetdaling aantoont. Je aanvraag indienen kan tot het einde van het tweede kwartaal volgend op de maand waarvoor je steun aanvraagt. Wil je bijvoorbeeld een uitkering voor de maand februari? Dan kan je die aanvragen tot 30 september 2021.  

 
Overbruggingsrecht aanvragen

3. Zelf in quarantaine? Voor je kinderen zorgen? Of op een andere manier getroffen door corona?

Vanaf september kan je als zelfstandige in bepaalde gevallen een beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht.
In welke situaties kan ik een uitkering aanvragen?

Situatie 1: je bent verplicht in quarantaine

Als je in quarantaine moet en daardoor je activiteiten volledig onderbreekt gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen.


In deze situatie is een quarantaine-attest vereist. Dat attest staat op je eigen naam of op naam van iemand die op hetzelfde adres staat ingeschreven


Situatie 2: De klas, school of kinderopvang van je kind/ kinderen is gesloten

Als je instaat voor de zorg van je kind(eren) door het sluiten van school, klas of kinderopvang en hierdoor je activiteiten volledig onderbreekt gedurende minstens 7 kalenderdagen binnen één kalendermaand.


Documenten die je moet toevoegen aan deze aanvraag:

 • de beslissing van de schooldirectie of van de kinderopvang.
 • zorg je voor een kind dat ouder is dan 12 jaar? Dan is eveneens een specifieke motivering vereist waarom de ouder instaat voor de zorg van het kind.


Situatie 3: corona gerelateerde zaken

Soms is het noodzakelijk om zelf je zaak te sluiten.


Dat kan bijvoorbeeld wanneer je activiteiten verlieslatend zijn door een groot aantal annuleringen. Daardoor is het zinvoller om volledig te sluiten voor minstens 7 opeenvolgende dagen.


Andere mogelijkheid: je kampt met leveringsproblemen, waardoor je productie of dienstverlening stilvalt gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen.


Of wanneer een groot deel van je werknemers zit thuis in quarantaine. Daardoor moet jij stoppen met werken gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen. Je werknemers kunnen een beroep doen op werkloosheid bij overmacht of op economische werkloosheid.


Voeg bij je aanvraag een bewijs toe waaruit het direct verband blijkt tussen de reden van sluiting en covid-19.Let op: je komt niet in aanmerking als je…

 • …de zelfstandige activiteit thuis kunt verderzetten;
 • …bewust, omwille van niet-essentiële redenen, bent afgereisd naar een gebied dat een rode zone is op het moment dat je vertrekt. Je quarantaine mag dus niet het gevolg zijn van beslissingen die je zelf neemt. In geval van betwisting moet je zelf aantonen dat je quarantaine onafhankelijk van je eigen wil is.
 • ...arbeidsongeschikt bent en recht hebt op een ziekte-uitkering. Een uitkering van het ziekenfonds heeft altijd voorrang op deze uitkering, ook al zou het bedrag van de ziekte-uitkering lager zijn.

   
Welke zelfstandige kan de uitkering aanvragen?

Elke zelfstandige die

 • de voorbije 4 kwartalen aangesloten was als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende partner;
 • de voorbije 16 kwartalen minstens 4 kwartalen effectief bijdragen betaalde als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende partner.

En wat als je een startende zelfstandige bent? En dus hoogstens 12 kwartalen actief bent? Ook dan kan je een uitkering krijgen op voorwaarde dat je minstens 2 kwartalen effectief bijdragen betaalde.Hoeveel bedraagt de uitkering?

Deze specifieke situatie valt niet meer onder de tijdelijke crisismaatregelen. Daarom krijg je geen volledige maanduitkering meer als je onderbreking korter is dan een maand.


De uitkering bedraagt 322,92 euro (zonder gezinslast) of 403,53 euro (met gezinslast) per periode van 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreking.
Hoe vraag je deze uitkering aan?

Dat kan via dit online formulier

Naar het webformulier

Doe je de aanvraag liever op papier? Dat kan door dit formulier en ingevuld terug te bezorgen aan jouw Xerius kantoor. Dat mag via e-mail of per post. Voeg – indien hierboven gevraagd – de vereiste documenten toe.


Wil je een uitkering aanvragen voor twee verschillende, niet aaneensluitende, periodes? Dien dan twee verschillende aanvragen in.

4. Je startte in 2020 terug na een verplichte sluiting – de relance-uitkering (tot en met december 2020)

Startte je je activiteiten terug op, maar merk je een daling van minstens 10% in je omzet of bestellingen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar? Dan kom je in aanmerking voor de relance-uitkering.
Wie kan de relance-uitkering aanvragen?

 • Je bent aangesloten in hoofdberoep of als meewerkend partner;
 • of je bent aangesloten in bijberoep en betaalt minimaal de bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep. Zijn je bijdragen lager of ben je gepensioneerd, dan kan je dus geen aanspraak maken op de relance-uitkering.

Bovendien...

 • …was je in de eerste fase van de coronacrisis verplicht de deuren te sluiten gedurende méér dan 1 kalendermaand. De lijst met activiteiten waarvoor de sluiting verplicht was – en de bijhorende NACE-codes – vind je hier;
 • ... en kan je aantonen dat je zelfstandige activiteit een daling kende met ten minste 10% van de omzet of de bestellingen in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019. In dat geval kan je recht hebben op de relance-uitkering.
  • Voor de maanden juli, augustus en september toon je een omzetdaling van minstens 10% aan voor het tweede kwartaal van 2020 in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019.
  • Voor de maanden oktober, november en december kan je een omzetdaling van minstens 10% aantonen voor het derde kwartaal van 2020 in vergelijking met het derde kwartaal van 2019.
  • Kan je niet vergelijken met hetzelfde kwartaal vorig jaar, bijvoorbeeld omdat je zaak toen nog niet gestart was? Dan moet je een omzetdaling aantonen van minstens 10% ten opzichte van het eerste volledige kwartaal dat mogelijk is. Hoeveel bedraagt de relance-uitkering?

Het bedrag is identiek aan het crisis-overbruggingsrecht: 1.291,69 euro per maand of 1.614,10 euro wanneer je minstens een persoon ten laste hebt bij je ziekenfonds.
Zo vraag je de relance-uitkering aan

De snelste en makkelijkste weg is een klik op de knop hieronder. Vul het formulier in, laad de bewijsstukken op en klaar is kees.

Relance-uitkering aanvragen

Doe je de aanvraag liever op papier? Stuur dan dit formulier ingevuld terug via e-mail of per post. Let wel: de aanvragen via het webformulier krijgen voorrang bij de behandeling.


Belangrijk

Xerius moet elke aanvraag apart nakijken. Daarom is de uitbetalingsdatum voor elk dossier anders. Alvast bedankt voor je begrip.


5. Je sluit vrijwillig de deuren (enkel uitkering juli en augustus)

Het is best mogelijk dat je als zelfstandige je activiteiten uit vrije wel onderbreekt. Omdat er geen klanten meer komen, bijvoorbeeld. Of omdat te veel van je werknemers afwezig zijn.


Voor de maanden juli en augustus heb je recht op een uitkering als je 7 opeenvolgende dagen geen activiteiten uitoefent. Vanaf september kom je enkel nog in aanmerking als de overheid je verplicht de deuren te sluiten.
Wie kan het aanvragen?

Je betaalt je sociale bijdragen als zelfstandige in België en bent aangesloten...

 • ...in hoofdberoep (eenmanszaak, werkend vennoot en bedrijfsleider) of als meewerkende partner.
 • ..of in bijberoep, waarbij je minstens de minimumbijdrage betaalt van een zelfstandige in hoofdberoep (739,05 euro). Je moet jezelf dan wel al een gevestigde zelfstandige mogen noemen. Dat wil zeggen dat de bijdrage die je betaalt gebaseerd is op je inkomen van drie jaar geleden. Starters in bijberoep komen dus niet in aanmerking.

Naast het bovenstaande is ook de volgende voorwaarde op jou van toepassing:

 • je werkt in een andere sector, en je beslist je onderneming minstens 7 opeenvolgende dagen volledig te sluiten. Bijvoorbeeld omdat je te weinig klanten hebt, of omdat je zaak (grotendeels) afhangt van een sector die nog verplicht gesloten is.Hoeveel bedraagt de uitkering?

Je krijgt een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro als je een persoon ten laste hebt bij je ziekenfonds).Hoe vraag je het overbruggingsrecht aan?

Ben je als zelfstandige aangesloten bij Xerius? En voldoe je aan de voorwaarden? Gebruik dan het webformulier om je aanvraag voor het gewone of gedeeltelijke overbruggingsrecht snel en eenvoudig in te dienen.


Via het webformulier komt jouw aanvraag automatisch bij het juiste kantoor terecht. Zie je een bedankt-bericht nadat je op verzenden hebt geklikt? Dan verwerken we je aanvraag. Belangrijk: je krijgt hiervan geen aparte bevestigingsmail.Aanvraag overbruggingsrecht voor juli en/of augustus

Om recht te hebben op een uitkering overbruggingsrecht in juli en/of augustus heb je je activiteiten omwille van de coronacrisis minstens 7 opeenvolgende dagen stopgezet binnen 1 maand. Bijvoorbeeld omdat je te weinig klanten hebt of omdat je zaak (grotendeels) afhangt van een sector die nog verplicht gesloten is.


Voeg bij je aanvraag verplicht (een) bewijsstuk(ken) toe dat het coronavirus de oorzaak is voor je sluiting. Dat kan een verklaring zijn waarin je aantoont dat:

 • je inkomsten, verkoop, activiteiten of reserveringen dalen,
 • het aantal annuleringen stijgt,
 • of je leveranciers je onvoldoende kunnen bevoorraden.
Overbruggingsrecht juli en/of augustus aanvragen

Lukt de aanvraag niet via het webformulier? Gebruik dan het onderstaande pdf-formulier dat op jouw situatie van toepassing is:

 

 • gebruik dit formulier als je sluit door een beslissing van de overheid.
 • gebruik dit formulier als je zelf beslist om je activiteiten te onderbreken door het coronavirus..

Hou er rekening mee dat de verwerking van een aanvraag op papier meer tijd in beslag neemt.


Alles weten over de coronamaatregelen?

Start via onze coronapagina


Betaalproblemen? Samen zoeken we een oplossing

Zit je na het doornemen van alle maatregelen nog altijd met de handen in het haar? En heb je geen idee hoe je je sociale bijdragen kan betalen? Aarzel niet om ons te bellen of te mailen. Spreek je liever van persoon tot persoon? Dan staat er een team van experten klaar om jou via videochat te adviseren.


Klik op jouw kantoor om nu online je afspraak voor een videogesprek te boeken:


Vóór je afspraak krijg je een e-mail met een link. Je hoeft niks speciaals te installeren om met een van onze experten te spreken.

Dit vraag je je misschien nog af

 • Wat als ik onterecht een uitkering kreeg?

  Kreeg je voor een bepaalde maand een uitkering, maar voldeed je voor die maand niet aan de voorwaarden? Dan ben je verplicht om dit te melden aan Xerius en je uitkering terug te betalen.


  Zo vermijd je dat je tegen de lamp loopt bij de controles die de overheid later uitvoert.

 • Betaal ik belastingen en sociale bijdragen op het overbruggingsrecht?

  Ja en neen. Je uitkering is belastbaar, want het gaat om een vervangingsinkomen. Dit komt dus in Deel 1 / vak IV / code 1271 – 87/ 2271 – 57 van je belastingaangifte.


  Op het bedrag wordt echter geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. Je krijgt hiervoor een fiscale fiche 281.18 (vervangingsinkomen).

  Verdere info hierover volgt zodra de fiscus een definitieve regeling uitwerkt.

 • Wat betekent het begrip “personen ten laste bij het ziekenfonds” op mijn aanvraag voor overbruggingsrecht?

  Dat kan je partner zijn, je kind of een familielid tot in de derde graad. Het beroeps- of vervangingsinkomen van de partner mag ook niet hoger liggen dan 2.534,53 euro bruto per kwartaal. Anders is er van “ten laste” geen sprake meer.


  Hou er rekening mee dat iemand maar ten laste kan zijn bij één van beide partners in het gezin. Met andere woorden: het kind is ten laste van papa of van mama, nooit van allebei tegelijk.


  Een gezinslid dat een werkloosheidsuitkering of een ziekte-uitkering krijgt, kan nooit ten laste zijn.

 • Kan ik als bedrijfsleider met een vennootschap een overbruggingsrecht krijgen?

  Jazeker, op voorwaarde dat je onderneming gedwongen wordt om de activiteiten te onderbreken (of minstens 7 opéénvolgende dagen onderbreking in dezelfde maand bij niet-verplichte sluiting).Telt je vennootschap meerdere zaakvoerders? Dan kunnen jullie allemaal apart een aanvraag overbruggingsrecht indienen.


  Bekleed je een mandaat in meerdere vennootschappen? Dan dien je de activiteiten in alle vennootschappen stop te zetten.

 • Als ik een overbruggingsrecht krijg als bedrijfsleider, mag ik mezelf dan nog een loon uitkeren?

  Inderdaad, dat kan. Het toekennen van een overbruggingsrecht staat los van de bezoldigingen die je krijgt van je vennootschap. Die bezoldiging kan zowel een loon zijn als een voordeel alle aard.

 • Mag je overbruggingsrecht aanvragen voor élke zelfstandige binnen het gezin?

  Ja: elke zelfstandige binnen het gezin, die voldoet aan de voorwaarden, kan een beroep doen op het overbruggingsrecht.

 • Mijn zaak is verplicht dicht, maar mijn webshop is nog open. Kom ik in aanmerking voor overbruggingsrecht?

  Ja. Je recht blijft inderdaad bestaan. Je moet de zaak verplicht sluiten – waardoor je de uitkering krijgt – maar een webshop uitbaten is een toegelaten activiteit. In feite val je onder dezelfde regel als een gesloten restaurant dat afhaalmaaltijden blijft verkopen.


  Nee. Als je niet verplicht bent om te sluiten, maar toch de deuren dicht doet omdat er bijvoorbeeld geen klanten meer komen of je geen personeel meer hebt. Dan moet je je activiteiten volledig stoppen voor tenminste 7 opeenvolgende dagen en dus ook je webshop om recht te hebben op het overbruggingsrecht.

 • Verlies ik mijn uitkering als ik voor mijn zaak de telefoon opneem?

  Dat zou nogal kras zijn. Beperkte activiteiten, gericht op het voortbestaan van je zaak, blijven toegestaan. Beantwoorden van telefoon en e-mail valt daar zeker onder.


  Andere activiteiten daarentegen zijn niet meer toegestaan. Denk aan een advocaat die zijn klanten blijft adviseren of een makelaar die doorgaat met huizen verkopen.

 • Ik krijg een overbruggingsrecht. Mag ik aan de slag als uitzendkracht?

  Dat mag, al dien je het aantal gewerkte dagen goed bij te houden. Werk je genoeg dagen om mogelijk recht te hebben op een werkloosheidsuitkering? Dan krijgt dit voorrang en vervalt het overbruggingsrecht, zelfs indien de werkloosheidsuitkering lager is. Een tip: vraag dit zeker eens na bij de RVA.

 • Wordt de periode van het corona-overbruggingsrecht afgehouden van de totale periode van overbruggingsrecht waarop ik als zelfstandige recht heb gedurende mijn loopbaan?

  Neen. Het corona-overbruggingsrecht voor maart, april en mei worden niet meegerekend om te bepalen hoeveel overbruggingsrecht je nog in jouw “rugzakje” hebt. Deze maanden komen dus bovenop de 24 maanden overbruggingsrecht waarop je recht hebt als zelfstandige, verdeeld over periodes van maximaal 12 maanden.

 • Met welke uitkeringen mag ik het overbruggingsrecht combineren?

  Dat is best wel een heel lijstje. Je mag het overbruggingsrecht combineren met:

  • gedeeltelijke uitkering mantelzorg
  • gedeeltelijke moederschapsuitkering
  • arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die je niet gelijktijdig ontvangt, en dat in twee gevallen:
   • kreeg je een arbeidsongeschiktheidsuitkering vanaf 1 maart tot 16 maart en stopzetting vanaf 20 tot 28 maart? Dan krijg je overbruggingsrecht voor maart.
   • kreeg je overbruggingsrecht vanaf 20 maart tot 28 maart en was je arbeidsongeschikt vanaf 25 maart? Dan krijg je overbruggingsrecht voor maart, maar niet voor april. Je ontvangt dan ten vroegste vanaf april opnieuw arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.
  • uitkering vervroegd pensioen
  • uitkering wettelijk pensioen
  • uitkering overlevingspensioen
  • Pensioenuitkering om medische redenen voor de vervroegde pensioenleeftijd
  • uitkeringen van de RVA voor tijdelijke werkloosheid, transitiepremie of de vroegere werkhervattingstoeslag (op voorwaarde dat de cumul toegelaten is door de RVA. Steek daar dus zeker eens je licht op)
  • Uitkeringen tijdskrediet en loopbaanonderbreking

  Helaas bestaan er ook uitkeringen die je niet mag combineren met overbruggingsrecht:

  • arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, ook al heb je bij een progressieve tewerkstelling de goedkeuring van de adviserend geneesheer om onbeperkt te werken. Anders gezegd: je mag geen ziekteuitkering van je ziekenfonds ontvangen tijdens de periode van je overbruggingsrecht.
  • volledige uitkering mantelzorg
  • volledige uitkering moederschapsuitkering
  • bij gelijktijdige opname van geboorteverlof en overbruggingsrecht. Neem je het geboorteverlof (of vaderschapsverlof) en je overbruggingsrecht op in aparte tijdvakken? Dan mag de combinatie wel.
  • uitkering Kind&Gezin voor Brussel (NL) en Vlaanderen. Er bestaat geen cumulverbod vanuit het sociaal statuut, maar Kind&Gezin kent de tegemoetkoming niet toe aan onthaalmoeders met overbruggingsrecht. Daarom kan je beide uitkeringen in de praktijk niet combineren. 
  • uitkering ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance) voor Brussel (FR) en Wallonië. Deze compensatie kan worden uitbetaald voor het financiële verlies dat je lijdt door corona, maar daarbij wordt rekening gehouden met andere steunmaatregelen die je krijgt, waaronder het overbruggingsrecht. Vraag daarom eerst overbruggingsrecht aan en pols vervolgens naar de uitkering bij ONE voor de rest van je financiële verlies.
 • Ik ben zelfstandige in bijberoep. Kan ik overbruggingsrecht krijgen?

  Dat is een moeilijke kwestie, die afhangt van hoe lang je zelfstandige bent..


  1. Ben je 3 jaar of minder zelfstandige? Dan ben je een starter.


  Om je aanvraag te kunnen beantwoorden, heeft Xerius je definitieve inkomen als zelfstandige nodig van het jaar 2020. Dat cijfer geeft de FOD Financiën pas over 2 jaar aan ons door. Bijgevolg kan je pas in 2022 de uitkering ontvangen.


  Na het ontvangen van dit definitieve inkomen zijn er dan 3 mogelijke situaties:

  • je inkomen van 2020 is kleiner dan € 6.996,89. Dan heb je geen recht op overbruggingsrecht.
  • je inkomen van 2020 ligt tussen € 6.996,89 en € 13.993,78. Je hebt recht op een halve uitkering.
  • je inkomen van 2020 is groter dan € 13.993,78. Je krijgt een volledige uitkering.

   2. Ben je langer dan 3 jaar actief? Dan ben je een gevestigde zelfstandige.

   In jouw geval wordt eerst en vooral gekeken of je nu al recht hebt op een uitkering. Of dat zo is, hangt af van het inkomen waarop je voorlopige sociale bijdragen zijn berekend. Ter info: dat is je inkomen van 3 jaar terug.


   • Is dat inkomen uit 2017 kleiner dan € 6.996,89? Dan heb je momenteel geen recht.
   • Ligt dat inkomen uit 2017 tussen € 6.996,89 en € 13.993,78? Je hebt recht op een halve uitkering.
   • Is je inkomen uit 2017 groter dan € 13.993,78? Dan kan je een volledige uitkering krijgen.

   Een gouden raad voor jou als gevestigde zelfstandige: kijk goed uit dat je in 2020 geen vermindering van je bijdragen vraagt. Vraag je immers een vermindering onder de grens van € 6.996,89, dan verlies je het recht op de uitkering en wordt deze teruggevorderd.


   Lees hier wat er precies gebeurt wanneer Xerius je definitieve inkomen van 2020 doorkrijgt van de FOD Financiën.


   Let wel, in deze uitzonderingsgevallen moet je nog steeds voldoen aan de basisvoorwaarden om een overbruggingsuitkering te krijgen.

  • Kan ik als student-zelfstandige of onder artikel 37 het overbruggingsrecht krijgen?

   Die beslissing hangt af van hoe lang je zelfstandige bent.


   Is dat 3 jaar of minder? Dan ben je een starter.


   In dat geval dient Xerius je definitieve inkomen als zelfstandige te kennen in 2020. Dat vernemen wij pas binnen 2 jaar, via de FOD Financiën. Daarom krijg je de uitkering pas in 2022.


   Voel je nu al aan je theewater dat je inkomen dit jaar hoger zal liggen dan € 6.996,89? Vraag dan nu al je overbruggingsrecht aan. Zo kan Xerius jou binnen 2 jaar uitbetalen.


   Klik hier om meer te lezen over de regularisatie.


   Is dat langer dan 3 jaar? Dan ben je een gevestigde zelfstandige.

   Xerius vlooit eerst even na of je nu al recht hebt op een uitkering. Dat doen we op basis van je inkomen van 3 jaar terug, waarop je voorlopige sociale bijdragen zijn berekend.

   Je krijgt dan als student-zelfstandige

   • geen uitkering als je inkomen uit 2017 kleiner is dan € 6.996,89.
   • een halve uitkering indien dat inkomen ligt tussen € 6.996,89 en € 13.993,78.
   • de volledige uitkering als je inkomen uit 2017 groter is dan € 13.993,78.

   Ben je aangesloten als zelfstandige onder artikel 37 (hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep)? Dan krijg je:

   • geen uitkering als je inkomen uit 2017 kleiner is dan € 6.996,89.
   • een halve uitkering indien dat inkomen ligt tussen € 6.996,89 en € 7.330,52
   • de volledige uitkering als je inkomen uit 2017 groter is dan € 7.330,52. In deze situatie zetten we je aansluiting vanaf 1 januari volgend jaar ook om naar zelfstandige in hoofdberoep. Dat merk je niet aan je sociale bijdragen, want je betaalt sowieso evenveel als iemand in hoofdberoep. Maar zo bouw je wel je eigen sociale rechten op. Best belangrijk als je bijvoorbeeld op een terugbetaling van ziektekosten rekent.
    

   Belangrijk: vraag in 2020 zeker geen vermindering van je bijdragen. Je verliest immers het recht op de uitkering als je een vermindering vraagt onder de grens van € 6.996,89. Dat bedrag wordt dan zelfs teruggevorderd.


   Wat is de volgende stap wanneer de FOD Financiën je definitieve inkomen van 2020 doorgeeft aan Xerius? Je leest er hier alles over.


   Let wel, in deze uitzonderingsgevallen moet je nog steeds voldoen aan de basisvoorwaarden om een overbruggingsuitkering te krijgen. Die lees je hierboven.

  • Ik ben gepensioneerd en tegelijk actief als zelfstandige. Kan ik overbruggingsrecht krijgen?

   Dat kan. Je komt in aanmerking voor het halve overbruggingsrecht als je inkomen hoger ligt dan € 6.996,89. Hou er wel rekening mee dat de combinatie van je brutopensioenbedrag en overbruggingsrecht wordt geplafonneerd tot maximum € 1.614,10. Het bedrag van je overbruggingsrecht wordt verminderd met het gedeelte dat deze grens overschrijdt.


   Belangrijk: ook gepensioneerden zelfstandigen moeten nog steeds voldoen aan de basisvoorwaarden om een overbruggingsuitkering te krijgen. Die voorwaarden lees je hierboven.

  • Ik vroeg corona-ouderschapsverlof aan, maar heb ook recht op een uitkering overbruggingsrecht. Wat nu?

   Je kunt beide uitkeringen niet in dezelfde maand krijgen. Tot voor kort was de regel dat je de uitkering kreeg die je eerst aanvroeg. Onlangs besliste de overheid dat je de uitkering mag kiezen die voor jou het voordeligste is.


   Een voorbeeld: je vroeg ouderschapsverlof aan voor de maand mei. Blijkt nu dat je voor die maand ook recht had op de hogere uitkering overbruggingsrecht. Dan heb je tijd tot 15 maart 2021 om af te zien van de uitkering ouderschapsverlof en alsnog voor het overbruggingsrecht te kiezen.