Je sociale bijdragen tijdens de coronacrisis

Elke kwartaal de sociale bijdragen betalen? Het kan best een uitdaging zijn in deze uitzonderlijke periode. Uitstel, vrijstelling of verlaging van je sociale bijdragen kan jou financieel meer ademruimte geven.

Hulp om je sociale bijdragen onder controle te houden

Uitstel van betaling sociale bijdragen

Tot en met 15 december 2020 kon je uitstel aanvragen. Lees hier tot wanneer je tijd hebt om je uitgestelde bijdragen te betalen.


Vrijstelling sociale bijdragen

Heb je het financieel even moeilijk als zelfstandige? Dan kan je een vrijstelling van je sociale bijdragen aanvragen.


Verlaging sociale bijdragen

Is je inkomen dit jaar lager dan het inkomen waarop je bijdragen worden berekend? Dan kan je een verlaging aanvragen.

1 Uitstel van betaling sociale bijdragen

Om je te helpen tijdens de coronacrisis kon je beroep doen op het uitstel van betaling van je sociale bijdragen. Voor 2020 kan je niet langer uitstel aanvragen. De maatregel werd ook niet verlengd naar 2021.


We beantwoorden hieronder enkele vragen die je je mogelijk stelt als je uitstel vroeg.
Wanneer moet ik de uitgestelde bijdragen betalen?

Vroeg je uitstel? Hou dan rekening met deze data voor de betaling van je sociale bijdragen:

 • De bijdrage voor het eerste kwartaal van 2020 die verschuldigd waren op 31 maart 2020, betaal je vóór 31 maart 2021.
 • De bijdrage voor het tweede kwartaal van 2020 die verschuldigd waren op 30 juni 2020, breng je vóór 30 juni 2021 in orde.
 • De bijdrage voor het derde kwartaal van 2020 die verschuldigd waren op 30 september 2020 moet vóór 30 september 2021 op onze rekening staan.
 • De bijdrage voor het vierde kwartaal van 2020 die verschuldigd waren op 31 december 2020 regel je vóór 15 december 2021.

 

En hoe zit het met regularisatiebijdragen? Stel, je moet tegen het einde van het vierde kwartaal 2020 ook een regularisatie voor het bijdragejaar 2018 betalen. Dan krijg je hiervoor automatisch hetzelfde uitstel toegekend als voor de gewone bijdragen van het vierde kwartaal.  van 2020


Voor alle duidelijkheid, een regularisatiebericht gaat over een herberekening die je nu krijgt van je sociale bijdragen die je in 2018 betaalde. Deze herberekening gebeurt op basis van het inkomen dat we van de fiscus doorkrijgen.
Waarmee moet ik nog rekening houden als ik uitstel vroeg?

Uitstel van betaling van je sociale bijdragen gaf je de nodige ademruimte. Hou wel rekening met volgende aandachtspunten:

 • Respecteer je de nieuwe betaaltermijn niet? Dan beschouwt de overheid de volledige aanvraag ‘uitstel’ als ongeldig. Dit wilt zeggen dat we verhogingen moeten aanrekenen vanaf de oorspronkelijke vervaldatum.
 • Door ‘uitstel’ aan te vragen blijf je alle sociale rechten opbouwen alsof je bijdragen betaalde. Als je de nieuwe betaaltermijn niet respecteert, vorderen we alle onterecht uitbetaalde uitkeringen terug. . Ook je sociale rechten, zoals pensioenopbouw en het recht op terugbetaling van medische kosten vervallen dan voor de periode waarvoor je uitstel vroeg.

Ook na betalingsuitstel is je VAPZ-premie fiscaal aftrekbaar

De premies die je stort in je VAPZ zijn volledig fiscaal aftrekbaar op voorwaarde dat je sociale bijdragen betaald zijn. Voor 2020 heeft de overheid beslist dat het eenmalig een uitzondering toestaat. Vroeg je uitstel voor je sociale bijdragen? Dan mag je de in 2020 betaalde premies toch inbrengen als beroepskosten. Let wel de premie die je in 2021 betaalt, zal enkel fiscaal aftrekbaar zijn als je zowel de bijdragen van 2021 als de uitgestelde bijdragen van 2020 betaalt. Ook hier is uitstel dus geen afstel.
2 Aanvraag tot vrijstelling van bijdragen

Als je je als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkend partner tijdelijk in moeilijke financiële omstandigheden bevindt, kan je een vrijstelling van je sociale bijdragen aanvragen. Ook als starter kan je in deze coronatijden gebruik maken van deze maatregel. Klein addertje onder het gras: een vrijgesteld kwartaal telt niet meer voor je pensioenopbouw.


De snelste en makkelijkste manier om deze vrijstelling aan te vragen is rechtstreeks via de portaalsite van de overheid.


Lukt dit niet? Dan kan je de vrijstelling ook aanvragen via dit formulier. Het volledig ingevulde formulier stuur je per e-mail naar jouw kantoor of via post naar Brouwersvliet 4, bus 2, 2000 Antwerpen. Hou er rekening mee dat de beslissing over het toekennen van de vrijstelling in dit scenario iets langer duurt.


Je kan voor alle vier kwartalen van 2020 vrijstelling aanvragen omwille van de coronacrisis. Voor de kwartalen van 2021 kan dit (nog) niet.

Ook voor een kwartaal waarvoor je uitstel vroeg, kan je nog een vrijstelling vragen. Wil je een aanvraag doen voor alle kwartalen van 2020? Dan kan dat in één globale aanvraag.

TIP 

Bij je aanvraag moet je bewijzen uploaden. De gemakkelijkste manier is gewoon op een Word-document te verwijzen naar de Coronacrisis. Vraag je een vrijstelling van bijdragen online aan bij de overheid, dan meld je dit best ook via mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere behandeling van je dossier.


Het RSVZ zal je aanvraag bekijken en beslissen of de vrijstelling wordt toegekend.


3 Vermindering voorlopige sociale bijdragen

Liggen je huidige inkomsten onder de voorlopige berekeningsbasis van je sociale bijdragen? Dan kan je een vermindering van je sociale bijdragen aanvragen. Je toont in dat geval aan dat je gevolgen ondervindt van het coronavirus en dat je geschatte beroepsinkomen zich onder één van de wettelijke drempels bevindt.


Tip: hou je definitieve inkomsten lager dan de drempel die je kiest. Zo vermijd je boetes. Verdien je toch meer? Stort dan voldoende bij in 2020. Ook zo vermijd je boetes.

Bijdragen verlagen
Alles weten over de coronamaatregelen?

Start via onze coronapagina.


Betaalproblemen? Samen zoeken we een oplossing

Zit je na het doornemen van alle maatregelen nog altijd met de handen in het haar? En heb je geen idee hoe je je sociale bijdragen kan betalen? Aarzel niet om ons te bellen of te mailen. Spreek je liever van persoon tot persoon? Dan staat er een team van experten klaar om jou via videochat te adviseren.


Klik op jouw kantoor om nu online je afspraak voor een videogesprek te boeken:


Vóór je afspraak krijg je een e-mail met een link. Je hoeft niks speciaals te installeren om met een van onze experten te spreken.

Dit vraag je je misschien nog af

 • Voor welke bijdragen kan ik uitstel krijgen?

  Uitstel is mogelijk voor de sociale bijdragen voor alle kwartalen van 2020. Voor de regularisatiebijdragen van 2018 die in een kwartaal vallen waarvoor je uitstel vraagt, krijg je ook respijt.


  In deze tabel geven we je een handig overzicht van de vervaldata als je uitstel vraagt.

  voor de regularisatiebijdrage met als vervaldatum.. krijg je uitstel tot... 
   31 maart 2020 31 maart 2021
   30 juni 2020 30 juni 2021 
  30 september 2020  30 september 2021
  31 december 2020  31 december 2021

  Hou de nieuwe vervaldata goed in de gaten. Want alleen als je tijdig betaalt, behoud je al je sociale rechten. Daarom stuurt Xerius jou elk kwartaal een afrekening met alle openstaande bijdragen met hun vervaldatum.


  Belangrijk: je kan geen uitstel krijgen voor bijdragen die reeds betaald moesten zijn, noch voor een lopend afbetalingsplan. Uiteraard kunnen we wel een nieuw of aangepast afbetalingsplan afspreken. Maar daar komen altijd de wettelijke verhogingen bovenop.

 • Ik kreeg uitstel van betaling, maar betaal mijn sociale bijdragen automatisch, via domiciliëring. Wat nu?
  In dat geval houdt Xerius de domiciliëring tegen. Het geld zal dus niet van je rekening gaan.
 • Ik heb uitstel gevraagd maar betaal toch niet mijn bijdragen binnen de verlengde termijn. Op welke blaren moet ik dan zitten?

  Dan verlies je het voordeel van het uitstel. Bijgevolg worden er verhogingen aangerekend en moet je onterecht gekregen uitkeringen terugbetalen . Geen goede zet, dus.

 • Kan ik een vrijstelling vragen voor een kwartaal waarvoor ik al uitstel vroeg?

  Ja, dat kan. Een vrijstelling van de bijdragen aanvragen blijft mogelijk, zelfs als er in eerste instantie om uitstel is gevraagd.

 • Ik vrees dat ik mijn sociale bijdragen niet kan betalen. Wat nu?

  Het antwoord hangt af van dossier tot dossier. Daarom staat er een team van experten klaar om jou op maat te adviseren. Zie je, ondanks de steunmaatregelen, geen licht aan het einde van de tunnel? En worstel je met het betalen van je sociale bijdragen? Bel ons of stuur een e-mail. Spreek je liever iemand in virtuele levende lijve? Boek dan een afspraak in voor een videogesprek en babbel rechtstreeks met een medewerker die spreekt met kennis van zaken. Samen komen jullie vast en zeker tot een oplossing.


  Klik op jouw kantoor om nu online je afspraak voor een videogesprek te boeken:


  Vóór je afspraak krijg je een e-mail met een link. Je hoeft niks speciaals te installeren om met een van onze experten te spreken.

 • Kan ik de betaling van de sociale bijdragen uitstellen? En ondertussen gebruik maken van het geboorteverlof of moederschapsuitkering?

  Ja, als je aan de voorwaarden voldoet:

  • Een voorwaarde om recht te hebben op geboorteverlof is dat voor de twee kwartalen die voorafgaan aan de bevalling de sociale bijdragen betaald zijn.
  • Om recht te hebben op een moederschapsuitkering moeten het tweede en derde kwartaal voorafgaand aan de bevalling betaald zijn.

  Vroeg je voor deze kwartalen uitstel aan, dan beschouwen wij deze voorlopig als in orde. Zorg ervoor dat je de bijdragen voor de uitgestelde kwartalen zeker betaalt voor de nieuwe vervaldatum.


  Breng je de uitgestelde bijdragen niet in orde voor de nieuwe datum? Dan vervallen al je rechten. Concreet wil dit zeggen dat je je geboorteverlof of je moederschapsuitkering moet terugbetalen. Daardoor valt ook het kwartaal vrijstelling na je bevalling en de 105 gratis dienstencheques weg.

 • Hoeveel kunnen mijn sociale bijdragen verlagen?

  Deze pagina geeft jou een voorbeeld van de drempelbedragen voor zelfstandigen.

   

  Een berekening van een zelfstandige in hoofdberoep als voorbeeld:

  • Je voorlopige sociale bijdragen die je nu betaalt als zelfstandige in hoofdberoep zijn gebaseerd op je netto belastbaar jaarinkomen van 2017. Dat bedroeg toen bijvoorbeeld € 35.000.
  • Door de coronacrisis verwacht je dit jaar echter slechts een inkomen van € 20.000.
  • Daarom kan je een verlaging aanvragen tot de drempel van € 22.213,74.
  • Je betaalt dan een kwartaalbijdrage van € 1.173,18 in plaats van € 1.848,46.

  Ben je zelfstandige in bijberoep?

  En liggen je verwachte inkomsten voor het volledige jaar lager dan €1.548,18? Dan kan je de sociale bijdragen verlagen tot €0.


  Ben je als zelfstandige actief na je pensioen?

  En ligt je verwachte jaarinkomen lager dan €3.096,37? Dan kan je eveneens je sociale bijdragen verlagen tot €0.

 • Wat is de impact van regularisaties op mijn overbruggingsrecht als zelfstandige in hoofdberoep?

  Als zelfstandige in hoofdberoep betaal je steeds de wettelijke minimumbijdrage, ook na het krijgen van een vermindering. Regularisaties of verminderingen hebben dus geen impact op een tijdelijke crisismaatregel zoals jouw corona overbruggingsrecht.

 • Wat is de impact van regularisaties en verminderingen op mijn overbruggingsrecht als zelfstandige in bijberoep, onder artikel 37 of als actieve gepensioneerde?

  In dat geval zijn er 3 scenario’s mogelijk.

  Scenario 1: je hebt geen recht op het overbruggingsrecht omdat je inkomsten in 2017 lager liggen dan € 6.996,89. Met vrijwillig hoger betaalde bijdragen mag geen rekening worden gehouden.


  Wat gebeurt dan in 2022, wanneer je inkomsten van 2020 definitief worden vastgesteld?

  • Zijn deze inderdaad lager dan € 6.996,89, dan gebeurt er niets.
  • Zijn je definitieve inkomsten hoger dan € 6.996,89? Dan kom je in aanmerking voor minstens een halve uitkering.
  • Zijn je definitieve inkomsten hoger dan € 13.993,77, dan kom je in aanmerking voor de volledige uitkering. Die krijg je dan retroactief uitgekeerd. Let wel: als gepensioneerde krijg je maximaal een halve uitkering.

  Scenario 2: je hebt recht op het volledige overbruggingsrecht omdat je de bijdragen betaalt die minstens gelijk zijn zoals die van iemand in hoofdberoep. Je inkomsten in 2017 liggen dus hoger dan € 13.993,77.

  Wat gebeurt er in 2022, wanneer je inkomsten van 2020 definitief worden vastgesteld?

  • Liggen deze effectief hoger dan € 13.993,77, dan behoud je gewoon de volledige uitkering.
  • Liggen je definitieve inkomsten toch lager? Dan was de uitkering onterecht, maar toch vordert Xerius deze niet terug. Ook in dat geval behoud je de volledige uitkering.

  Scenario 3: je hebt recht op het halve overbruggingsrecht. Je inkomsten in 2017 situeren zich dus tussen € 6.996,89 en € 13.993,77.

  Bij de vaststelling van je definitieve inkomen in 2022 gebeurt dan het volgende:

  • is dat definitieve inkomen lager dan € 6.996,89? Dan kreeg je de uitkering onterecht, maar zal Xerius toch geen terugvordering doen.
  • ligt je inkomen tussen € 6.996,89 € 13.993,77? Dan had je inderdaad recht op het halve overbruggingsrecht. Alles blijft dus zoals het is.
  • is je definitieve inkomen hoger dan € 13.993,77? Dan heb je recht op een volledige uitkering, terwijl je maar een halve kreeg. In dat geval betaalt Xerius jou ook het andere deel uit. Dat gebeurt volledig automatisch, jij hoeft zelf niets te doen.

 • Wat gebeurt er als ik een aanvraag indien voor vermindering?

  Dan wijzigen je voorlopige bijdragen. Op basis van deze nieuwe bijdragen bekijkt Xerius dan of je in aanmerking komt voor het halve of volledige overbruggingsrecht.

  • Vraag je bijvoorbeeld een vermindering tot € 0, dan kom je niet meer in aanmerking voor het overbruggingsrecht.
  • Vraag je een vermindering tot de drempel van € 6.996,89? Dan kan je nog recht hebben op maximaal een halve uitkering.

  Werd de vermindering toegestaan vóór de coronacrisis uitbrak, half maart? Dan kan je deze verzaken en toch de wettelijk verschuldigde bijdragen betalen. Zo kan je in aanmerking komen voor het overbruggingsrecht.


  Diende je de aanvraag tot vermindering in tijdens of na de coronacrisis?Dan gaan we ervan uit dat je dit doet met kennis van zaken. Let dus op als je een aanvraag vermindering doet. Je kan in uitzonderlijke gevallen het overbruggingsrecht verliezen door je sociale bijdragen teveel te verminderen.