Krijg je een kindje? Deze ondersteuning komt beslist van pas

De geboorte van een kindje verandert veel in je leven als zelfstandige ouder. En dat niet alleen privé, maar ook voor je andere oogappel: je zaak. Xerius helpt jou om beide full time jobs te combineren met welgekomen steunmaatregelen.

Als ouder krijg je een startbedrag en het groeipakket

Eén van beide ouders kan het startbedrag, vroeger bekend als het kraamgeld, aanvragen bij het kinderbijslagfonds, en dat al vanaf de eerste dag zwangerschap. Het geld staat ten vroegste 2 maanden voor de vermoedelijke geboortedatum op je rekening.


Heb je je startbedrag aangevraagd? Dan volgt automatisch de uitbetaling van het Groeipakket. Hoeveel je krijgt, hangt af van:

 • de leeftijd van je kind;
 • de medische situatie van je kind;
 • de gezinssituatie.

Vraag je startbedrag aan met een klik van de muis. Je Groeipakket volgt dan automatisch.

Startbedrag aanvragen

Maak kennis met het Groeipakket


Vanaf 2019 dopt Vlaanderen zijn eigen boontjes voor de kinderbijslag. Dan bestaat er geen kinderbijslag meer, maar voorziet de Vlaamse Overheid een Groeipakket: een reeks van financiële toelagen voor elk kind geboren na 1 januari 2019.


Is je kindje geboren vóór 1 januari 2019? Dan verandert er niets. De bedragen die je nu krijgt, lopen gewoon door. Voldoen de kinderen aan de voorwaarden? Dan krijgen ze wel al extra ondersteuning uit het Groeipakket.Je ontvangt een moederschapsuitkering tijdens je bevallingsverlof 

Je hebt recht op 12 weken moederschapsverlof, en bij een meerling zelfs 13. Die neem je op binnen een termijn van 36 weken, waarvan verplicht één week voor je bevalling en twee weken erna.


Je hebt recht op deze uitkering wanneer je:

 • aangesloten bent bij een ziekenfonds;
 • sociale bijdragen hebt betaald voor het tweede en derde kwartaal voorafgaand aan de bevalling;
 • zelfstandige bent in hoofdberoep of meewerkende partner;
 • minstens 6 maanden zelfstandige bent;
 • volledig stopt met werken tijdens je bevallingsrust.

Je moederschapsuitkering aanvragen? Dat doe je makkelijk via het Onafhankelijk Ziekenfonds of via je eigen ziekenfonds.

Moederschapsuitkering aanvragen

Vaderschapsverlof voor zelfstandigen


Goed nieuws! Vanaf 1 mei 2019 hebben ook papa's en meeouders recht op geboorteverlof. Je kan dan kiezen tussen 10 dagen geboorteverlof of maximum 8 dagen geboorteverlof in combinatie met 15 dienstencheques.


Je hebt recht op geboorteverlof als vader of meeouder

Als zelfstandige vader of meeouder heb je recht op extra verlof bij de geboorte van je kindje. Er zijn twee opties:

 • Je hebt recht op tien dagen geboorteverlof. Tijdens het geboorteverlof krijg je een vergoeding van 81,63 euro per dag. Je kan dit vaderschapsverlof ook in halve dagen opnemen. Dan telt je vergoeding 40,81 euro en krijg je maximaal 20 halve dagen.
 • Kan of wil je de tien volledige dagen niet opnemen? Neem dan maximaal acht dagen geboorteverlof en krijg naast de dagvergoeding 15 gratis dienstencheques. Die kun je gebruiken voor extra hulp bij de was, de strijk, de schoonmaak of de boodschappen en je bezorgt jezelf meer tijd met je spruit.


Welke voorwaarden zijn er om deze uitkering te krijgen

 • Dit nieuwe voordeel is enkel geldig voor geboortes vanaf 1 mei 2019. Je kan het dus niet aanvragen voor je oudere kinderen.
 • Je moet je aanvraag indienen vóór het einde van het kwartaal volgend op de geboorte.
 • Je bent als vader of meeouder zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende partner.
 • Je hebt sociale bijdragen betaald voor de twee kwartalen voorafgaand aan de geboorte. Stel: je kindje wordt geboren op 9 oktober. Dan moet je je sociale bijdragen voor het tweede en derde kwartaal van het jaar betaald hebben om recht te hebben op het vaderschapsverlof.
 • Je stopt met werken tijdens het geboorteverlof.
 • Je neemt binnen de vier maanden na de geboorte het verlof op.


Je geboorteverlof aanvragen?

Klik op onderstaande knop om het aanvraagformulier te downloaden. Vul het formulier in, onderteken het, en bezorg het ons terug. Per post naar een van onze kantoren, of per e-mail naar info@xerius.be. Of breng het even bij ons binnen, als je in de buurt bent.

Vraag je geboorteverlof aan

Een helpende hand met moederschapshulp: 105 dienstencheques

Als mama heb je echt je handen vol met je kleine uk. Daarom kan je als zelfstandig werkende vrouw moederschapshulp krijgen: 105 dienstencheques, met een totale waarde van 945 euro. Daarmee kan je dan huishoudhulp betalen.


Je hebt recht op deze dienstencheques wanneer: 

 • je gedomicilieerd bent in België;
 • je kindje is ingeschreven op jouw adres;
 • je de minimumbijdrage betaalt van een zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende partner;
 • je de beroepsactiviteit hervat na je moederschapsverlof;
 • je moederschapsuitkeringen geniet.

De cheques zijn 12 maanden geldig in het Vlaamse Gewest, 8 maanden in het Waalse Gewest en 6 maanden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Zo vraag je de dienstencheques aan

Xerius krijgt een seintje wanneer je kindje ingeschreven is in de gemeente. Dan schieten we in actie, en brengen alles in orde voor jouw 105 dienstencheques.


Het enige wat we van jou nodig hebben, is een persoonlijk gebruikersnummer van Sodexo. Dat kan je aanvragen wanneer je officieel bevestigt dat je de dienstencheques wilt ontvangen.


Ben je aangesloten bij Xerius? Dan kan je hier je dienstencheques aanvragen.

Dienstencheques aanvragen

Het kwartaal na je bevalling betaal je geen sociale bijdragen

Toch behoud je als zelfstandig werkende mama voor die periode je sociale rechten. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden: je ontvangt moederschapsuitkeringen als zelfstandige en je bent aangesloten in hoofdberoep of als meewerkende partner.


Als klant van Xerius moet je zelf niets doen, en krijg je deze vrijstelling automatisch. Xerius volgt dit op en bezorgt jou een bevestiging. Zo betaal je zeker niets teveel.


Al je steunmaatregelen op een rij