Corona overbruggingsrecht: waarop kan je rekenen?

Als je als zelfstandige getroffen wordt door de coronamaatregelen, dan kan je een beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht. 

Crisis-overbruggingsrecht: in deze situatie heb je recht op een uitkering


Nu de coronacrisis achter ons lijkt te liggen kan je nog in één situatie waarbij je op een wekelijkse uitkering kan rekenen. Wanneer je je activiteiten tijdelijk niet kan uitoefenen omdat je zelf in quarantaine moet, de school van de kinderen dicht moet of corona je op een andere manier treft.
Zelf in quarantaine? Voor je kinderen zorgen? Of op een andere manier getroffen door corona?

In drie situaties kan je mogelijk recht hebben op een uitkering overbruggingsrecht.
Voor wie is dit van toepassing?

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende partners.


Ben je aangesloten in bijberoep, als student-zelfstandige, met toepassing van de speciale regeling voor gehuwden (artikel 37) of als gepensioneerde? Dan kan je mogelijk ook recht hebben op een uitkering overbruggingsrecht. Dit hangt af van je inkomen als zelfstandige. De FAQ's helemaal beneden deze pagina geven je een antwoord op de vraag of jij recht hebt op een uitkering overbruggingsrecht.
In welke situaties kan ik een uitkering aanvragen?

Situatie 1: je hebt geen attest arbeidsongeschiktheid, maar moet verplicht in quarantaine

Als je in quarantaine moet en daardoor je activiteiten volledig onderbreekt gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen. In deze situatie is een quarantaine-attest vereist. Dat attest staat op je eigen naam of op naam van iemand die op hetzelfde adres staat ingeschreven.


Je kan dit aanvragen als deze situatie zich voordoet tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022. Aan deze uitkering zijn geen sociale rechten verbonden.

 

Tot wanneer kan je dit aanvragen?

Je kan deze uitkering aanvragen tot het einde van het tweede kwartaal volgend op de periode waarvoor je de uitkering aanvraagt. Moest je bijvoorbeeld in quarantaine van 1 tot 10 oktober 2022? Dan heb je tijd om de aanvraag te doen tot 30 juni 2023.

 

In quarantaine en je beschikt wel over een attest arbeidsongeschiktheid?

Vraag dan een ziekte-uitkering aan bij je ziekenfonds. De uitkering van je ziekenfonds heeft altijd voorrang op de uitkering overbruggingsrecht.

 

Situatie 2: De klas, school of kinderopvang van je kind/ kinderen is gesloten

Je onderbreekt je zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 kalenderdagen tijdens een kalendermaand om te zorgen voor je kind dat jonger is dan 18 jaar en met wie je samenwoont. Je zorgt voor je kind omdat het ofwel in isolatie/quarantaine geplaatst is, ofwel afstandsonderwijs krijgt als gevolg van corona, ofwel niet naar school/kinderdagverblijf/instelling kan door de coronamaatregelen. 


Of je zorgt voor een gehandicapt kind dat je ten laste hebt, ongeacht de leeftijd van dat kind, omdat je kind niet naar een centrum voor opvang kan gaan naar aanleiding van de sluiting van dit opvangcentrum door COVID-19. Aan deze uitkering zijn geen sociale rechten verbonden.


Document dat je moet toevoegen aan deze aanvraag: een attest dat de crèche of school gesloten is, of dat de school thuisonderwijs organiseert.


Je kan de uitkering aanvragen als deze situatie zich voordoet tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022.


Tot wanneer kan je dit aanvragen?

Je kan deze uitkering aanvragen tot het einde van het tweede kwartaal volgend op de periode waarvoor je de uitkering aanvraagt. Moest je bijvoorbeeld in quarantaine van 1 tot 10 oktober 2022? Dan heb je tijd om de aanvraag te doen tot 30 juni 2023.Voor deze eerste twee situaties geldt een cumulplafond. Dat wil zeggen dat je deze uitkering overbruggingsrecht voortaan kan combineren met een andere uitkering. Deze andere uitkering wordt dan wel afgetrokken van je uitkering overbruggingsrecht.

 

Geef bij je aanvraag overbruggingsrecht altijd correct aan of je een andere uitkering hebt. Zo vermijd je een controle achteraf waarbij je mogelijk uitkeringen moet terugbetalen.

 


Situatie 3: corona gerelateerde zaken

Aangezien er nauwelijks nog coronamaatregelen zijn, komt deze situatie nog zelden voor. Maar verplicht de corona-crisis je toch nog op een of andere manier om je zaak te sluiten? Dan kan je een uitkering aanvragen. 

 

Aan deze uitkering zijn geen sociale rechten verbonden bij onderbrekingen van minder dan één kalendermaand. 


Voeg bij je aanvraag een bewijs toe waaruit het direct verband blijkt tussen de reden van sluiting en COVID-19.Let op: je komt niet in aanmerking als je…

 • de zelfstandige activiteit thuis kunt verderzetten;
 • bewust, omwille van niet-essentiële redenen, bent afgereisd naar een gebied dat een rode zone is op het moment dat je vertrekt. Je quarantaine mag dus niet het gevolg zijn van beslissingen die je zelf neemt. In geval van betwisting moet je zelf aantonen dat je quarantaine onafhankelijk van je eigen wil is.
 • in quarantaine zit omdat je zelf ziek bent en over een attest arbeidsongeschiktheid beschikt. In dat geval heb je meestal recht op een ziekte-uitkering. Contacteer hiervoor je ziekenfonds. Hoeveel bedraagt de uitkering?

Deze specifieke situatie valt niet meer onder de tijdelijke crisismaatregelen. Daarom krijg je geen volledige maanduitkering meer als je onderbreking korter is dan een maand.

 

Met gezinslast

Zonder gezinslast

Meer dan 28 dagen

1.817,94 euro

1.454,81 euro

Tussen 21 en 27 dagen

1.363,46 euro

1.091,11 euro

Tussen 14 en 20 dagen

908,97 euro

727,41 euro
Tussen 7 en 13 dagen

454,49 euro

363,70 euro
Minder dan 7 dagen

0 euro

0 euro

 • De zelfstandige in bijberoep van wie de wettige verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van drie jaar geleden dat zich ligt tussen 7.329,22 euro en 14.658,44 euro,
 • De actieve gepensioneerde zelfstandigen (met of zonder pensioen) van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van drie jaar geleden dat hoger is dan 7.329,22 euro,
 • De student-zelfstandigen van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van drie jaar geleden tussen 7.329,22 euro en 14.658,44 euro,
 • en de zelfstandigen die de toepassing van artikel 37 genieten van wie de wettelijke verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van drie jaar geleden dat zich bevindt tussen 7.329,22 euro en 7.678,69 euro,

kunnen maximaal de volgende financiële uitkering krijgen:


 

met gezinslast

zonder gezinslast

28 dagen of meer
908,97 euro
727,41 euro
Tussen 21 en 27 dagen
681,73 euro
545,56 euro
Tussen 14 en 20 dagen
454,49 euro
363,70 euro
Tussen 7 en 13 dagen
227,25 euro
181,85 euro
Minder dan 7 dagen
0 euro
0 euroWanneer heb ik recht op de verhoogde uitkering “met gezinslast”?

Vroeger moest je iemand ten laste hebben in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (artikel 225) en hadden we hiervan een attest nodig. Deze regeling heeft de overheid definitief versoepeld. Nu moet je iemand ten laste hebben volgens artikel 123. Wat betekent dit? Heel simpel gezegd: dat je iemand op je ziekenboekje (bij het ziekenfonds) hebt. Een verklaring op eer bij de aanvraag volstaat. Uiteraard kunnen hier controles op komen.


Hierop is één uitzondering: in situatie 3 (corona gerelateerde zaken) is wel een attest noodzakelijk.
Wanneer ontvang ik deze uitkering?

Je ontvangt de uitkering steeds ten vroegste in de eerste week van de maand volgend op de periode waarover de aanvraag gaat.
Hoe vraag je deze uitkering aan?

Dat kan via dit online formulier

Naar het webformulier

Wil je een uitkering aanvragen voor twee verschillende, niet aaneensluitende, periodes? Dien dan twee verschillende aanvragen in.

Omzetdaling of sluiting? Geen recht meer op coronasteun

Het overbruggingsrecht omwille van een omzetdaling of verplichte sluiting kan je niet meer aanvragen.


Betaalproblemen? Samen zoeken we een oplossing

Zit je na het doornemen van alle maatregelen nog altijd met de handen in het haar? En heb je geen idee hoe je je sociale bijdragen kan betalen? Aarzel niet om ons te bellen of te mailen. Spreek je liever van persoon tot persoon? Dan staat er een team van experten klaar om jou via videochat te adviseren.


Klik op jouw kantoor om nu online je afspraak voor een videogesprek te boeken:


Vóór je afspraak krijg je een e-mail met een link. Je hoeft niks speciaals te installeren om met een van onze experten te spreken.

Dit vraag je je misschien nog af

 • Wat als ik onterecht een uitkering kreeg?

  Kreeg je voor een bepaalde maand een uitkering, maar voldeed je voor die maand niet aan de voorwaarden? Dan ben je verplicht om dit te melden aan Xerius en je uitkering terug te betalen.


  Zo vermijd je dat je tegen de lamp loopt bij de controles die de overheid later uitvoert.

 • Betaal ik belastingen en sociale bijdragen op het overbruggingsrecht?

  De natuurlijke personen (verkrijgers van winsten / baten) met uitkeringen overbruggingsrecht luik gedwongen of vrijwillige onderbreking:

  • Fiche 281.50: beroepsinkomsten
  • Fiscaal: belastingheffing tegen afzonderlijke tarief 16,5 %
  • Sociaal: telt niet mee voor berekening sociale bijdragen

  De andere verkrijgers:

  • Fiche 281.18: vervangingsinkomsten
  • Fiscaal: belastbaar tegen progressief tarief
  • Sociaal: telt niet mee voor berekening sociale bijdragen

  Voor zelfstandigen die aangesloten zijn als meewerkend partner geldt: de uitkering overbruggingsrecht is niet belastbaar.

 • Wat betekent het begrip “personen ten laste bij het ziekenfonds” op mijn aanvraag voor overbruggingsrecht?

  Dit is als je iemand ten laste hebt op het ziekenboekje. Of om het juridisch correct te zeggen: als je iemand ten laste hebt volgens artikel 123.

 • Kan ik als bedrijfsleider met een vennootschap een overbruggingsrecht krijgen?

  Jazeker, op voorwaarde dat je onderneming gedwongen wordt om de activiteiten te onderbreken.Telt je vennootschap meerdere zaakvoerders? Dan kunnen jullie allemaal apart een aanvraag overbruggingsrecht indienen.


  Bekleed je een mandaat in meerdere vennootschappen? Dan dien je de activiteiten in alle vennootschappen stop te zetten.

 • Als ik een overbruggingsrecht krijg als bedrijfsleider, mag ik mezelf dan nog een loon uitkeren?

  Inderdaad, dat kan. Het toekennen van een overbruggingsrecht staat los van de bezoldigingen die je krijgt van je vennootschap. Die bezoldiging kan zowel een loon zijn als een voordeel alle aard.

 • Mag je overbruggingsrecht aanvragen voor élke zelfstandige binnen het gezin?

  Ja: elke zelfstandige binnen het gezin, die voldoet aan de voorwaarden, kan een beroep doen op het overbruggingsrecht.

 • Ik ben 65+ en actief als zelfstandige, maar heb mijn pensioen nog niet opgenomen. Kan ik het overbruggingsrecht krijgen? 

  Ja, dezelfde uitkering en onder dezelfde voorwaarden als een zelfstandige in hoofdberoep. Die voorwaarden lees je bovenaan deze pagina.

 • Ik krijg een overbruggingsrecht. Mag ik aan de slag als uitzendkracht?

  Dat mag, al dien je het aantal gewerkte dagen goed bij te houden. Werk je genoeg dagen om mogelijk recht te hebben op een werkloosheidsuitkering? Dan krijgt dit voorrang en vervalt het overbruggingsrecht, zelfs indien de werkloosheidsuitkering lager is. Een tip: vraag dit zeker eens na bij de RVA.

 • Wordt de periode van het corona-overbruggingsrecht afgehouden van de totale periode van overbruggingsrecht waarop ik als zelfstandige recht heb gedurende mijn loopbaan?

  Neen. Het corona-overbruggingsrecht wordt niet meegerekend om te bepalen hoeveel overbruggingsrecht je nog in jouw “rugzakje” hebt. Deze maanden komen dus bovenop de 24 maanden overbruggingsrecht waarop je recht hebt als zelfstandige, verdeeld over periodes van maximaal 12 maanden.

 • Mag ik het overbruggingsrecht combineren met een andere uitkering?

  Ja, vanaf 2021 mag je een arbeidsongeschiktheids-, invaliditeits- of moederschapsuitkering aanvullen met het overbruggingsrecht. Je andere uitkering heeft dus voorrang op de uitkering overbruggingsrecht. De uitkering overbruggingsrecht wordt dan ook verminderd met het bedrag van de andere uitkering.


  Heb je bijvoorbeeld recht op een overbruggingsrecht van 1.370,75 euro en je ontvangt voor diezelfde maand een uitkering van het ziekenfonds van 500 euro? Dan zal je uitkering overbruggingsrecht slechts 870,75 euro bedragen.


  Deze regels gelden ook voor het ontvangen van een rust- en overlevingspensioen.


  Heb je recht op een vervangingsinkomen? Bezorg ons een bewijs van deze uitkering per e-mail. Geef je bij de aanvraag overbruggingsrecht je andere uitkering niet of niet correct aan? Dan kan dit leiden tot een controle achteraf en het terugbetalen van de ontvangen uitkeringen.

 • Ik ben zelfstandige in bijberoep. Kan ik overbruggingsrecht krijgen?

  Dat is een moeilijke kwestie, die afhangt van hoe lang je zelfstandige bent..


  1. Ben je 3 jaar of minder zelfstandige? Dan ben je een starter.


  Om je aanvraag te kunnen beantwoorden, heeft Xerius je definitieve inkomen als zelfstandige nodig van het jaar 2022. Dat cijfer geeft de FOD Financiën pas over 2 jaar aan ons door. Bijgevolg kan je pas in 2024 de uitkering ontvangen.


  Na het ontvangen van dit definitieve inkomen zijn er dan 3 mogelijke situaties:

  • je inkomen van 2022 is kleiner dan 7.329,22 euro. Dan heb je geen recht op overbruggingsrecht.
  • je inkomen van 2022 ligt tussen 7.329,22 euro en 14.658,44 euro. Je hebt recht op een halve uitkering.
  • je inkomen van 2022 is groter dan 14.658,44 euro. Je krijgt een volledige uitkering.

  2. Ben je langer dan 3 jaar actief? Dan ben je een gevestigde zelfstandige.

  In jouw geval wordt eerst en vooral gekeken of je nu al recht hebt op een uitkering. Of dat zo is, hangt af van het inkomen waarop je voorlopige sociale bijdragen zijn berekend. Ter info: dat is je inkomen van 3 jaar terug.

  • Is dat inkomen uit 2019 kleiner dan 7.329,22 euro? Dan heb je momenteel geen recht.
  • Ligt dat inkomen uit 2019 tussen 7.329,22 euro en 14.658,44 euro? Je hebt recht op een halve uitkering.
  • Is je inkomen uit 2019 groter dan 14.658,44 euro? Dan kan je een volledige uitkering krijgen.

  Een gouden raad voor jou als gevestigde zelfstandige: kijk goed uit dat je in 2022 geen vermindering van je bijdragen vraagt. Vraag je immers een vermindering onder de grens van 7.329,22 euro, dan verlies je het recht op de uitkering en wordt deze teruggevorderd.

   

  Weetje: een zelfstandige in bijberoep kan geen recht hebben op het overbruggingsrecht in de derde situatie “corona gerelateerde zaken”, zoals bovenaan deze webpagina staat beschreven. In alle andere situaties van het crisis-overbruggingsrecht kan een zelfstandige in bijberoep hier wel recht op hebben.

   


  Let wel, in deze uitzonderingsgevallen moet je nog steeds voldoen aan de basisvoorwaarden om een overbruggingsuitkering te krijgen.

 • Kan ik als student-zelfstandige of onder artikel 37 het overbruggingsrecht krijgen?

  Die beslissing hangt af van hoe lang je zelfstandige bent.


  Is dat 3 jaar of minder? Dan ben je een starter.


  In dat geval dient Xerius je definitieve inkomen als zelfstandige te kennen in 2022. Dat vernemen wij pas binnen 2 jaar, via de FOD Financiën. Daarom krijg je de uitkering pas in 2024.


  Voel je nu al aan je theewater dat je inkomen dit jaar hoger zal liggen dan 7.329,22 euro? Vraag dan nu al je overbruggingsrecht aan. Zo kan Xerius jou binnen 2 jaar uitbetalen.


  Klik hier om meer te lezen over de regularisatie.


  Is dat langer dan 3 jaar? Dan ben je een gevestigde zelfstandige.

  Xerius vlooit eerst even na of je nu al recht hebt op een uitkering. Dat doen we op basis van je inkomen van 3 jaar terug, waarop je voorlopige sociale bijdragen zijn berekend.

  Je krijgt dan als student-zelfstandige

  • geen uitkering als je inkomen uit 2019 kleiner is dan 7.329,22 euro.
  • een halve uitkering indien dat inkomen ligt tussen 7.329,22 euro en 14.658,44 euro.
  • de volledige uitkering als je inkomen uit 2019 groter is dan 14.658,44 euro.


                                                             Ben je aangesloten als zelfstandige onder artikel 37 (hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep)? Dan krijg je:

  • geen uitkering als je inkomen uit 2019 kleiner is dan 7.329,22 euro.
  • een halve uitkering indien dat inkomen ligt tussen 7.329,22 euro en 7.678,69 euro.
  • de volledige uitkering als je inkomen uit 2019 groter is dan 7.678,69 euro. In deze situatie zetten we je aansluiting vanaf 1 januari volgend jaar ook om naar zelfstandige in hoofdberoep. Dat merk je niet aan je sociale bijdragen, want je betaalt sowieso evenveel als iemand in hoofdberoep. Maar zo bouw je wel je eigen sociale rechten op. Best belangrijk als je bijvoorbeeld op een terugbetaling van ziektekosten rekent.
   

  Belangrijk: vraag in 2022 zeker geen vermindering van je bijdragen. Je verliest immers het recht op de uitkering als je een vermindering vraagt onder de grens van 7.329,22 euro. Dat bedrag wordt dan zelfs teruggevorderd.

   

  Weetje: een student-zelfstandige kan geen recht hebben op het overbruggingsrecht in de derde situatie “corona gerelateerde zaken”, zoals bovenaan deze webpagina staat beschreven. In alle andere situaties van het crisis-overbruggingsrecht kan een student-zelfstandige hier wel recht op hebben.

   


  Let wel, in deze uitzonderingsgevallen moet je nog steeds voldoen aan de basisvoorwaarden om een overbruggingsuitkering te krijgen. Die lees je hierboven.

 • Ik ben gepensioneerd en tegelijk actief als zelfstandige. Kan ik overbruggingsrecht krijgen?

  Dat kan. Je komt in aanmerking voor het halve overbruggingsrecht als je inkomen hoger ligt dan 7.329,22 euro. 

   

  Er is één uitzondering: een gepensioneerde die tegelijk actief is als zelfstandige kan geen recht hebben op het overbruggingsrecht in de derde situatie “corona gerelateerde zaken”, zoals bovenaan deze webpagina staat beschreven. In alle andere situaties van het crisis-overbruggingsrecht is dit wel mogelijk.