Je sociale bijdragen tijdens de coronacrisis

Elk kwartaal de sociale bijdragen betalen? Het kan best een uitdaging zijn in deze uitzonderlijke periode. Uitstel, vrijstelling of verlaging van je sociale bijdragen kan jou financieel meer ademruimte geven.

Hulp om je sociale bijdragen onder controle te houden

 

Vrijstelling sociale bijdragen

Heb je het financieel even moeilijk als zelfstandige? Dan kan je een vrijstelling van je sociale bijdragen aanvragen. Vanaf de te betalen bijdragen in 2022 wel enkel nog als je door de overheid verplicht gesloten bent of bij een forse omzetdaling.


Verlaging sociale bijdragen

Is je inkomen dit jaar lager dan het inkomen waarop je bijdragen worden berekend? Dan kan je een verlaging aanvragen.


Info wanneer je al uitstel van betaling sociale bijdragen vroeg

Momenteel zijn er geen kwartalen waar je nog uitstel voor kan vragen. Vroeg je ooit uitstel van betaling? Lees hier alle informatie over waar je rekening mee moet houden.
Aanvraag tot vrijstelling van bijdragen

Als je je als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkend partner tijdelijk in moeilijke financiële omstandigheden bevindt, kan je een vrijstelling van je sociale bijdragen aanvragen. Let wel, dit heeft een belangrijk gevolg: een vrijgesteld kwartaal telt niet mee voor je pensioenopbouw.
Voor welke kwartalen kan je een vrijstelling sociale bijdragen vragen?

Voor het eerste kwartaal van 2022 en voor het derde en vierde kwartaal van 2021 en de regularisatiebijdragen voor 2018, 2019 en 2020 die in een van deze kwartalen te betalen zijn. Hoe vraag je een vrijstelling aan voor het eerste kwartaal van 2022?

Wil jij een vrijstelling aanvragen voor het eerste kwartaal van 2022, en de regularisatiebijdragen voor 2018, 2019 en 2020 die in dit kwartaal te betalen zijn? Dan moet je aan beide volgende voorwaarden voldoen:

 1. je bent minstens vier kwartalen aangesloten als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkend partner. Als starter kom je vanaf 2022 dus niet meer in aanmerking voor een vrijstelling.
 2. je bent actief in een sector die door de overheid verplicht gesloten is. Of je mag je activiteit nog uitoefenen, maar kan een omzetdaling omwille van de coronacrisis aantonen. Je toont in dat laatste geval een omzetverlies van minstens 40% aan voor het laatste kwartaal van 2021 in vergelijking met het laatste kwartaal van 2019.

Voldoe je aan de genoemde voorwaarden? Dan kan je een aanvraag indienen via dit formulier. Voeg altijd bewijsstukken en een motivatie toe die staven dat je voldoet aan de voorwaarden voor een vrijstelling.


Hoe vraag je een vrijstelling aan voor kwartalen van 2021?

De voorwaarden die gelden voor 2022 zijn niet van toepassing op kwartalen van 2021. De snelste en makkelijkste manier om een vrijstelling voor 2021 aan te vragen is rechtstreeks via de portaalsite van de overheid.

Lukt dit niet? Dan kan je de vrijstelling voor alle kwartalen die momenteel mogelijk zijn ook aanvragen via Xerius via dit formulier. Het volledig ingevulde formulier stuur je per e-mail naar jouw kantoor of via post naar Brouwersvliet 4, bus 2, 2000 Antwerpen. Hou er rekening mee dat de beslissing over het toekennen van de vrijstelling in dit scenario iets langer duurt.


Zowel voor vrijstellingen voor 2021 als voor 2022 bekijkt het RSVZ je aanvraag en beslist zij of de vrijstelling wordt toegekend.

Vermindering voorlopige sociale bijdragen

Liggen je huidige inkomsten onder de voorlopige berekeningsbasis van je sociale bijdragen? Dan kan je een vermindering van je sociale bijdragen aanvragen. Je toont in dat geval aan dat je gevolgen ondervindt van het coronavirus en dat je geschatte beroepsinkomen lager is dan het bedrag waarop we je voorlopige bijdragen berekenen.
Vanaf de inkomsten van 2022 zijn er geen wettelijke drempels meer en kan je verlagen naar je werkelijke inkomen.

 

Tip: hou je definitieve inkomsten lager dan de drempel die je kiest. Zo vermijd je boetes. Verdien je toch meer? Stort dan voldoende bij in 2022. Ook zo vermijd je boetes.

Bijdragen verlagen

De verlaging aanvragen gebeurt in My Xerius. Eerste keer dat je My Xerius gebruikt? Hier krijg je alle info over jouw online platform.
 

Uitstel van betaling sociale bijdragen


Momenteel zijn er geen kwartalen meer waar je nog uitstel voor kan vragen.


Info voor wanneer je eerder uitstel van betaling sociale bijdragen vroeg

Vroeg je uitstel voor eerdere kwartalen? Daarvoor geven we je hier nog een aantal praktische tips.
Wanneer moet ik de uitgestelde bijdragen betalen?

Hou rekening met deze data voor de betaling van je sociale bijdragen:

 • De bijdrage van het tweede kwartaal van 2021 die verschuldigd was op 30 juni 2021, betaal je vóór 30 juni 2022.
 • De bijdrage van het derde kwartaal van 2021 die verschuldigd was op 30 september 2021, betaal je vóór 30 september 2022.
 • De bijdrage van het vierde kwartaal van 2021, verschuldigd op 31 december 2021, breng je in orde vóór 15 december 2022
 • De bijdrage van het eerste kwartaal van 2022, verschuldigd op 31 maart 2022, moeten op onze rekening staan vóór 31 maart 2023

 

En hoe zit het met regularisatiebijdragen? Stel, je moet tegen het einde van het eerste kwartaal 2022 ook een regularisatie voor het bijdragejaar 2020 betalen. Dan krijg je hiervoor automatisch hetzelfde uitstel toegekend als voor de gewone bijdragen van het eerste kwartaal van 2022.


Voor alle duidelijkheid, een regularisatiebericht gaat over een herberekening die je nu krijgt van je sociale bijdragen die je in 2020 betaalde. Deze herberekening gebeurt op basis van het inkomen dat we van de fiscus doorkrijgen.


Waarmee moet ik nog rekening houden als ik uitstel vroeg?

 

De betaling van je sociale bijdragen uitstellen, kan je de nodige ademruimte geven. Hou wel rekening met volgende aandachtspunten:

 1. Uitstel is geen afstel. Heb je de mogelijkheid om je sociale bijdragen eerder te betalen dan de uiterste betaaldatum, dan is het verstandig om dat te doen. Zo vermijd je dat de bijdragen zich opstapelen. Wacht je bijvoorbeeld tot 25 maart 2023 om je bijdrage van het eerste kwartaal van 2022 te betalen, weet dan dat ook de eerste kwartaalbijdrage van 2023 op die datum betaald moet worden.
 2. Respecteer je de nieuwe betaaltermijn niet? Dan beschouwt de overheid de volledige aanvraag ‘uitstel’ als ongeldig. Dit wilt zeggen dat we verhogingen moeten aanrekenen vanaf de oorspronkelijke vervaldatum.
 3. Door ‘uitstel’ aan te vragen blijf je alle sociale rechten opbouwen alsof je bijdragen betaalde. Als je de nieuwe betaaltermijn niet respecteert, vorderen wij, of andere instanties zoals het ziekenfonds, alle onterecht uitbetaalde uitkeringen terug.
 4. Vroeg je uitstel voor bijdragen van 2022? En spaar je via een VAPZ voor je pensioen? Dan kan je de premie die je dit jaar stort voor je VAPZ enkel fiscaal aftrekken als je de uitgestelde kwartalen van 2022 ook dit jaar nog betaalt. Ook alle andere bijdragen die je in 2022 moet betalen, moeten in orde zijn om je premie fiscaal af te trekken.

 

Wat als uitgestelde bijdragen mij nu in moeilijkheden brengen?

Heb je moeite om je sociale bijdragen te betalen? Dan kan je een afbetalingsplan aanvragen.

Een tip daarbij: betaal ook de bijdragen van elk nieuw kwartaal, naast de maandelijkse bijdragen van je afbetalingsplan. Zo vermijd je nieuwe betaalmoeilijkheden.


Wil je een afbetalingsplan aanvragen? Dat kan eenvoudig via My Xerius.Betaalproblemen? Samen zoeken we een oplossing

Zit je na het doornemen van alle maatregelen nog altijd met de handen in het haar? En heb je geen idee hoe je je sociale bijdragen kan betalen? Aarzel niet om ons te bellen of te mailen. Spreek je liever van persoon tot persoon? Dan staat er een team van experten klaar om jou via videochat te adviseren.


Klik op jouw kantoor om nu online je afspraak voor een videogesprek te boeken:


Vóór je afspraak krijg je een e-mail met een link. Je hoeft niks speciaals te installeren om met een van onze experten te spreken.

Alles weten over de coronamaatregelen?

Start via onze coronapagina.

Dit vraag je je misschien nog af

 • Ik kreeg uitstel van betaling, maar betaal mijn sociale bijdragen automatisch, via domiciliëring. Wat nu?
  In dat geval houdt Xerius de domiciliëring tegen. Het geld zal dus niet van je rekening gaan.
 • Ik heb uitstel gevraagd maar betaal toch niet mijn bijdragen binnen de verlengde termijn. Op welke blaren moet ik dan zitten?

  Dan verlies je het voordeel van het uitstel. Bijgevolg worden er verhogingen aangerekend en moet je onterecht gekregen uitkeringen terugbetalen . Geen goede zet, dus.

 • Kan ik een vrijstelling vragen voor een kwartaal waarvoor ik al uitstel vroeg?

  Ja, dat kan. Een vrijstelling van de bijdragen aanvragen blijft mogelijk, zelfs als er in eerste instantie om uitstel is gevraagd.

 • Ik vrees dat ik mijn sociale bijdragen niet kan betalen. Wat nu?

  Het antwoord hangt af van dossier tot dossier. Daarom staat er een team van experten klaar om jou op maat te adviseren. Zie je, ondanks de steunmaatregelen, geen licht aan het einde van de tunnel? En worstel je met het betalen van je sociale bijdragen? Bel ons of stuur een e-mail. Spreek je liever iemand in virtuele levende lijve? Boek dan een afspraak in voor een videogesprek en babbel rechtstreeks met een medewerker die spreekt met kennis van zaken. Samen komen jullie vast en zeker tot een oplossing.


  Klik op jouw kantoor om nu online je afspraak voor een videogesprek te boeken:


  Vóór je afspraak krijg je een e-mail met een link. Je hoeft niks speciaals te installeren om met een van onze experten te spreken.

 • Kan ik de betaling van de sociale bijdragen uitstellen? En ondertussen gebruik maken van het geboorteverlof of moederschapsuitkering?

  Ja, als je aan de voorwaarden voldoet:

  • Een voorwaarde om recht te hebben op geboorteverlof is dat voor de twee kwartalen die voorafgaan aan de bevalling de sociale bijdragen betaald zijn.
  • Om recht te hebben op een moederschapsuitkering moeten het tweede en derde kwartaal voorafgaand aan de bevalling betaald zijn.

  Vroeg je voor deze kwartalen uitstel aan, dan beschouwen wij deze voorlopig als in orde. Zorg ervoor dat je de bijdragen voor de uitgestelde kwartalen zeker betaalt voor de nieuwe vervaldatum.


  Breng je de uitgestelde bijdragen niet in orde voor de nieuwe datum? Dan vervallen al je rechten. Concreet wil dit zeggen dat je je geboorteverlof of je moederschapsuitkering moet terugbetalen. Daardoor valt ook het kwartaal vrijstelling na je bevalling en de 105 gratis dienstencheques weg.

 • Hoeveel kunnen mijn sociale bijdragen verlagen?

  Deze pagina geeft jou een voorbeeld van de drempelbedragen voor zelfstandigen.

   

  Een berekening van een zelfstandige in hoofdberoep als voorbeeld:

  • Je voorlopige sociale bijdragen die je nu betaalt als zelfstandige in hoofdberoep zijn gebaseerd op je netto belastbaar jaarinkomen van 2017. Dat bedroeg toen bijvoorbeeld € 35.000.
  • Door de coronacrisis verwacht je dit jaar echter slechts een inkomen van € 20.000.
  • Daarom kan je een verlaging aanvragen tot de drempel van € 22.213,74.
  • Je betaalt dan een kwartaalbijdrage van € 1.173,18 in plaats van € 1.848,46.

  Ben je zelfstandige in bijberoep?

  En liggen je verwachte inkomsten voor het volledige jaar lager dan €1.548,18? Dan kan je de sociale bijdragen verlagen tot €0.


  Ben je als zelfstandige actief na je pensioen?

  En ligt je verwachte jaarinkomen lager dan €3.096,37? Dan kan je eveneens je sociale bijdragen verlagen tot €0.

 • Wat is de impact van regularisaties op mijn overbruggingsrecht als zelfstandige in hoofdberoep?

  Als zelfstandige in hoofdberoep betaal je steeds de wettelijke minimumbijdrage, ook na het krijgen van een vermindering. Regularisaties of verminderingen hebben dus geen impact op een tijdelijke crisismaatregel zoals jouw corona overbruggingsrecht.

 • Wat is de impact van regularisaties en verminderingen op mijn overbruggingsrecht als zelfstandige in bijberoep, onder artikel 37 of als actieve gepensioneerde?

  In dat geval zijn er 3 scenario’s mogelijk.

  Scenario 1: je hebt geen recht op het overbruggingsrecht omdat je inkomsten in 2017 lager liggen dan € 6.996,89. Met vrijwillig hoger betaalde bijdragen mag geen rekening worden gehouden.


  Wat gebeurt dan in 2022, wanneer je inkomsten van 2020 definitief worden vastgesteld?

  • Zijn deze inderdaad lager dan € 6.996,89, dan gebeurt er niets.
  • Zijn je definitieve inkomsten hoger dan € 6.996,89? Dan kom je in aanmerking voor minstens een halve uitkering.
  • Zijn je definitieve inkomsten hoger dan € 13.993,77, dan kom je in aanmerking voor de volledige uitkering. Die krijg je dan retroactief uitgekeerd. Let wel: als gepensioneerde krijg je maximaal een halve uitkering.

  Scenario 2: je hebt recht op het volledige overbruggingsrecht omdat je de bijdragen betaalt die minstens gelijk zijn zoals die van iemand in hoofdberoep. Je inkomsten in 2017 liggen dus hoger dan € 13.993,77.

  Wat gebeurt er in 2022, wanneer je inkomsten van 2020 definitief worden vastgesteld?

  • Liggen deze effectief hoger dan € 13.993,77, dan behoud je gewoon de volledige uitkering.
  • Liggen je definitieve inkomsten toch lager? Dan was de uitkering onterecht, maar toch vordert Xerius deze niet terug. Ook in dat geval behoud je de volledige uitkering.

  Scenario 3: je hebt recht op het halve overbruggingsrecht. Je inkomsten in 2017 situeren zich dus tussen € 6.996,89 en € 13.993,77.

  Bij de vaststelling van je definitieve inkomen in 2022 gebeurt dan het volgende:

  • is dat definitieve inkomen lager dan € 6.996,89? Dan kreeg je de uitkering onterecht, maar zal Xerius toch geen terugvordering doen.
  • ligt je inkomen tussen € 6.996,89 € 13.993,77? Dan had je inderdaad recht op het halve overbruggingsrecht. Alles blijft dus zoals het is.
  • is je definitieve inkomen hoger dan € 13.993,77? Dan heb je recht op een volledige uitkering, terwijl je maar een halve kreeg. In dat geval betaalt Xerius jou ook het andere deel uit. Dat gebeurt volledig automatisch, jij hoeft zelf niets te doen.

 • Wat gebeurt er als ik een aanvraag indien voor vermindering?

  Dan wijzigen je voorlopige bijdragen. Op basis van deze nieuwe bijdragen bekijkt Xerius dan of je in aanmerking komt voor het halve of volledige overbruggingsrecht.

  • Vraag je bijvoorbeeld een vermindering tot € 0, dan kom je niet meer in aanmerking voor het overbruggingsrecht.
  • Vraag je een vermindering tot de drempel van € 6.996,89? Dan kan je nog recht hebben op maximaal een halve uitkering.

  Werd de vermindering toegestaan vóór de coronacrisis uitbrak, half maart? Dan kan je deze verzaken en toch de wettelijk verschuldigde bijdragen betalen. Zo kan je in aanmerking komen voor het overbruggingsrecht.


  Diende je de aanvraag tot vermindering in tijdens of na de coronacrisis?Dan gaan we ervan uit dat je dit doet met kennis van zaken. Let dus op als je een aanvraag vermindering doet. Je kan in uitzonderlijke gevallen het overbruggingsrecht verliezen door je sociale bijdragen teveel te verminderen.