Overbruggingsrecht bij omzetdaling door conflict Rusland-Oekraïne

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne laat zich ook voelen bij Belgische ondernemers. Ondervind jij als zelfstandige hinder door het conflict? Dan kan je mogelijk rekenen op een uitkering. Het gaat daarbij om een tijdelijke crisismaatregel die de overheid invoerde.
Onder welke voorwaarden krijg je deze uitkering?

Voldoe je aan de volgende voorwaarden? Dan kan je deze uitkering aanvragen voor de maanden april, mei en/of juni 2022:

  • Je toont een omzetdaling van 40% aan. Om precies te zijn, toon je een omzetdaling van 40% aan voor de kalendermaand die voorafgaat aan de kalendermaand waarvoor je een uitkering vraagt ten opzichte van dezelfde kalendermaand in 2019.  
    Een voorbeeld verduidelijkt. Dien je een aanvraag in voor de maand juni 2022? Dan moet er een omzetdaling van 40% zijn in de maand mei 2022 in vergelijking met de maand mei 2019;
  • En je bewijst dat deze omzetdaling een rechtstreeks gevolg is van het Russisch-Oekraïens conflict. Mogelijke oorzaken zijn: een substantieel gebrek aan grondstoffen door de opgelegde sancties, de afzetmarkt die grotendeels wegvalt of een handelsrelatie die getroffen wordt. Enkel en alleen verwijzen naar de prijsstijgingen op vlak van energie, brandstof of grondstoffen is onvoldoende.
Hoeveel bedraagt de uitkering?

Het bedrag van de uitkering is 1.782,28 euro (met gezinslast) of 1.426,28 euro (zonder gezinslast) als je zelfstandige in hoofdberoep bent of meewerkend partner. Wanneer je deze uitkering krijgt, zijn hier geen sociale rechten aan verbonden.

 

Je kan deze uitkering overbruggingsrecht combineren met een andere uitkering. Die andere uitkering heeft wel voorrang en wordt afgetrokken van je uitkering overbruggingsrecht. Dit heeft te maken met het zogenaamde cumulplafond.
Hoe vraag je deze uitkering aan?

De uitkering aanvragen kan enkel via dit formulier. Bezorg dit volledig ingevuld en ondertekend terug via info@xerius.be.