Noodweer juli 2021: hulp voor getroffen zelfstandigen

In juli kregen delen van ons land te kampen met extreme weersomstandigheden en wateroverlast. Werd jij als zelfstandige getroffen? Lees hier op welke steunmaatregelen je kan rekenen.

Overbruggingsrecht bij omzetdaling 

Zelfstandigen die hun activiteit door het noodweer hun omzet stevig zien dalen kunnen rekenen op een uitkering overbruggingsrecht. Afhankelijk van de maand waarvoor je de uitkering aanvraagt, toon je een omzetdaling van 40% of 65% aan.


Onder welke voorwaarden krijg je een uitkering?

 • Je vraagt een uitkering aan voor de maanden juli, augustus en/ of september? Dan bewijs je een omzetdaling van 40%. Je toont een omzetdaling van 65% aan als je een uitkering vraagt voor de maanden oktober, november en/of december. Je vergelijkt hiervoor telkens de kalendermaand die voorafgaat aan de kalendermaand waarvoor je een uitkering vraagt ten opzichte van dezelfde kalendermaand tijdens 2019. Een voorbeeld verduidelijkt. Dien je een aanvraag in voor de maand oktober 2021? Dan moet er een omzetdaling van 65% zijn in de maand september 2021 in vergelijking met de maand september 2019. Voor het omzetverlies leg je een verklaring op eer af bij je aanvraag. Het bewijs dat het omzetverlies gerelateerd is aan de wateroverlast moet je uploaden bij je aanvraag. Naderhand controleert de overheid op basis van de officiële btw-gegevens. Blijkt dan dat je onterecht een uitkering kreeg? Dan moet je het bedrag dat je kreeg terugbetalen.
 • Je krijgt voor dezelfde maand geen uitkering overbruggingsrecht die je krijgt omdat je gesloten bent.
 • Je betaalde tijdens de afgelopen 16 kwartalen minstens 4 kwartalen effectief je sociale bijdragen. Als startend zelfstandige volstaat het dat je 2 kwartalen effectief bijdragen betaalde. Startend zelfstandige ben je als je hoogstens 12 kwartalen actief bent.
 Hoeveel bedraagt de uitkering?

Het bedrag van de uitkering is 1.679,31 euro (met gezinslast) of 1.343,87 euro (zonder gezinslast) als je zelfstandige in hoofdberoep bent of meewerkend partner.

Hou wel rekening met het cumulplafond. Wat wil dit zeggen? Je kan een uitkering overbruggingsrecht combineren met een andere uitkering. Die andere uitkering heeft wel voorrang en wordt afgetrokken van je uitkering overbruggingsrecht.
Geef bij je aanvraag overbruggingsrecht altijd correct aan of je een andere uitkering hebt. Zo vermijd je een controle achteraf waarbij je mogelijk uitkeringen moet terugbetalen.


Er zijn geen sociale rechten verbonden aan het ontvangen van deze uitkering.

 Zo vraag je de uitkering aan

Dat doe je hier online. 

Overbruggingsrecht aanvragen
Deze uitkering moet je iedere maand opnieuw aanvragen, waarbij je telkens je omzetdaling aantoont. Je aanvraag indienen kan tot het einde van het tweede kwartaal volgend op de maand waarvoor je steun aanvraagt. Wil je bijvoorbeeld een uitkering voor de maand oktober 2021? Dan heb je tijd tot 30 juni 2022.  


De uitbetaling gebeurt ten vroegste in de eerste week van de maand die volgt op de maand waarvoor je de uitkering aanvraagt.Geen omzetdaling, wel gedwongen onderbreking door wateroverlast?

Moet je als zelfstandige je activiteit door het noodweer onderbreken? En kan je geen omzetdaling aantonen? Dan kan je gebruikmaken van het klassieke overbruggingsrecht ‘gedwongen onderbreking door een natuurramp’. 


Onder welke voorwaarden kan je rekenen op het overbruggingsrecht?

Zodra je je activiteit minstens zeven dagen moet onderbreken, kan je rekenen op een uitkering. 

Om aanspraak te kunnen maken op de uitkering moet je aangesloten zijn als:

 • zelfstandige in hoofdberoep, 
 • of meewerkende echtgenoot.


Hoeveel bedraagt de uitkering?

Per periode van zeven dagen bedraagt de uitkering 329,38 euro (zonder personen ten laste) en 411,60 euro (met personen ten laste). Na 28 dagen betekent dit een uitkering van 1.317,52 euro en 1.646,38 euro.


Zo vraag je de uitkering aan

Vul dit aanvraagformulier in en bezorg het ons. Dit mag via aangetekende zending, maar kan door de uitzonderlijke omstandigheden ook via e-mail. Je kan een aanvraag indienen tot en met 31 maart 2022.

Volgende tips helpen je om het formulier correct in te vullen:

 • Deel 1: altijd volledig in te vullen. Vraag je een verhoogde uitkering omwille van personen ten laste? Dan is een attest gezinslast van het ziekenfonds vereist. Dit attest zit als bijlage bij het aanvraagformulier en laat je invullen door je ziekenfonds ;
 • Deel 2: vul hier enkel deel C in;
 • Deel 3: volledig in te vullen
 • Bewijsstukken van de schade door wateroverlast zijn noodzakelijk. Een eigen verklaring, uitleg of motivatie volstaat niet.

 

We adviseren om deze uitkering enkel aan te vragen als je niet in aanmerking komt voor het overbruggingsrecht omwille van een omzetdaling. De reden is eenvoudig. Het overbruggingsrecht omwille van een omzetdaling brengt minder papierwerk met zich mee, waardoor je die uitkering sneller ontvangt.

 


 
 

Vrijstelling van sociale bijdragen

Het is ook mogelijk om een vrijstelling van de sociale bijdragen aan te vragen voor het derde kwartaal van 2021. Keurt de overheid de vrijstelling goed? Dan hoef je voor het derde kwartaal geen sociale bijdragen te betalen. Dat betekent wel dat je voor dit kwartaal geen pensioenrechten opbouwt.
Wie kan een vrijstelling aanvragen?

Een vrijstelling kan aangevraagd worden door iedereen die is aangesloten als:

 • zelfstandige in hoofdberoep,
 • of meewerkende echtgenoot.

Zelfstandigen in bijberoep komen niet in aanmerking voor de vrijstelling.
Hoe kan je de vrijstelling aanvragen?

Dat kan via dit vereenvoudigde aanvraagformulier. Eens ingevuld stuur je dit per post of e-mail naar jouw kantoor. Wij bezorgen je aanvraag aan het RSVZ, de overheidsdienst die uiteindelijk beslist of je de vrijstelling krijgt.

Vermindering van de voorlopige bijdragen

Worden je sociale bijdragen berekend op een inkomen dat hoger is dan het inkomen dat je dit jaar gaat verdienen? Dan kan je een vermindering van je voorlopige bijdragen vragen.


Dat doe je eenvoudig via je persoonlijke klantenportaal My Xerius.

Ga naar My XeriusBetalingsuitstel

De deadline voor het aanvragen van betalingsuitstel voor het derde kwartaal verliep op 15 september 2021. 

Enkel fruittelers die slachtoffer werden van het noodweer kunnen vragen om de betaling van de sociale bijdragen voor het vierde kwartaal van 2021 uit te stellen. Na uitstel moet de bijdrage van het vierde kwartaal op 15 december 2022 op onze rekening staan in plaats van op 31 december 2021.


Het uitstel vraag je aan via onderstaand webformulier.

Uitstel aanvragen