Noodweer juli 2021: hulp voor getroffen zelfstandigen

In juli kregen delen van ons land te kampen met extreme weersomstandigheden en wateroverlast. Werd jij als zelfstandige getroffen? Lees hier op welke steunmaatregelen je kan rekenen.

Overbruggingsrecht wegens gedwongen onderbreking

Zelfstandigen die hun activiteit door het noodweer moeten onderbreken, kunnen gebruikmaken van het klassieke overbruggingsrecht ‘gedwongen onderbreking door een natuurramp’.
Onder welke voorwaarden kan je rekenen op het overbruggingsrecht?

Zodra je je activiteit minstens zeven dagen moet onderbreken, kan je rekenen op een uitkering. Om aanspraak te kunnen maken op de uitkering, moet je tijdens het tweede en derde kwartaal van 2021 aangesloten zijn als:

  • zelfstandige in hoofdberoep,
  • of meewerkende echtgenoot.

Vroeg je voor een zelfde maand al overbruggingsrecht aan in het kader van de coronacrisis? Dan is het niet mogelijk om deze te combineren met het overbruggingsrecht omwille van een gedwongen onderbreking.
Hoeveel bedraagt de uitkering?

Per periode van zeven dagen bedraagt de uitkering 329,38 euro (zonder personen ten laste) en 411,60 euro (met personen ten laste). Na 28 dagen betekent dit een uitkering van 1.317,52 euro en 1.646,38 euro.
Zo vraag je de uitkering aan

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het ons. Dit mag via aangetekende zending, maar kan door de uitzonderlijke omstandigheden ook via e-mail. Je kan een aanvraag indienen tot en met 31 maart 2022.

Aanvraagformulier downloaden

Volgende tips helpen je om het formulier correct in te vullen:

  • Deel 1: altijd volledig in te vullen. Vraag je een verhoogde uitkering omwille van personen ten laste? Dan is een attest gezinslast van het ziekenfonds vereist. Dit attest zit als bijlage bij het aanvraagformulier en laat je invullen door je ziekenfonds;
  • Deel 2: vul hier enkel deel C in;
  • Deel 3: volledig in te vullen
  • Bewijsstukken van de schade door wateroverlast zijn noodzakelijk. Een eigen verklaring, uitleg of motivatie volstaat niet.Vrijstelling van sociale bijdragen

Het is ook mogelijk om een vrijstelling van de sociale bijdragen aan te vragen voor het derde kwartaal van 2021. Keurt de overheid de vrijstelling goed? Dan hoef je voor het derde kwartaal geen sociale bijdragen te betalen. Dat betekent wel dat je voor dit kwartaal geen pensioenrechten opbouwt.
Wie kan een vrijstelling aanvragen?

Een vrijstelling kan aangevraagd worden door iedereen die is aangesloten als:

  • zelfstandige in hoofdberoep,
  • of meewerkende echtgenoot.

Zelfstandigen in bijberoep komen niet in aanmerking voor de vrijstelling.
Hoe kan je de vrijstelling aanvragen?

Dat kan via dit vereenvoudigde aanvraagformulier. Eens ingevuld stuur je dit per post of e-mail naar jouw kantoor. Wij bezorgen je aanvraag aan het RSVZ, de overheidsdienst die uiteindelijk beslist of je de vrijstelling krijgt.

Vermindering van de voorlopige bijdragen

Worden je sociale bijdragen berekend op een inkomen dat hoger is dan het inkomen dat je dit jaar gaat verdienen? Dan kan je een vermindering van je voorlopige bijdragen vragen.


Dat doe je eenvoudig via je persoonlijke klantenportaal My Xerius.

Ga naar My XeriusBetalingsuitstel

De deadline voor het aanvragen van betalingsuitstel voor het derde kwartaal verliep op 15 september 2021. Enkel fruittelers die slachtoffer werden van het noodweer kunnen vragen om de betaling van de sociale bijdragen voor het vierde kwartaal van 2021 uit te stellen. Na uitstel moet de bijdrage van het vierde kwartaal op 15 december 2022 op onze rekening staan in plaats van op 31 december 2021.


Het uitstel vraag je aan via het online formulier dat je bereikt via onderstaande knop.

Uitstel aanvragen