Ecologiepremie + aanvragen

Als onderneming je productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig organiseren vraagt investeringen. Om deze investeringen te stimuleren is er de ecologiepremie van de Vlaamse overheid. Zo kan jij een deel van je investering terugverdienen. Hoe je die premie bekomt? Daar hoef je niet van wakker te liggen, als je op ons subsidieadvies rekent. Lees maar.

Wat is de Ecologiepremie +?

First things first. De Ecologiepremie is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologie-investeringen realiseren in Vlaanderen. Op die manier stimuleert de Vlaamse overheid ondernemingen om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren.


Het bedrag van de ecologiepremie wordt bepaald door:

  • de aard van de investering,
  • de ecoklasse waartoe een technologie behoort,
  • en de grootte van de onderneming.

Na een gratis intakegesprek maakt ons subsidieteam een offerte voor je op en weet je perfect op welk bedrag je aanspraak maakt.
De voorwaarden voor de Ecologiepremie +

Je onderneming kan rekenen op de Ecologiepremie + wanneer ze:

  • een kmo of grote onderneming is die investeert in het Vlaamse Gewest;
  • voor de indieningsdatum van de subsidie-aanvraag toegetreden is tot de energiebeleidsovereenkomsten als ze tot de doelgroep ervan behoort (meestal grote energieverbruikers > 0,1PJ);
  • op de indieningsdatum geen achterstallige schulden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) heeft en er geen procedures op basis van Europees of nationaal recht lopen waarbij een toegekende steun teruggevorderd wordt. 

Bovendien komen enkel investeringen in aanmerking die opgenomen zijn op de limitatieve lijst van ecologische technologieën. Enkele voorbeelden van technologieën waarvoor je een premie kunt krijgen:

  • Aansluiting op een bestaand warmtenet;
  • Koelinstallatie op basis van CO2/NH3;
  • Aankoop van installatie voor hergebruik van proces-, spoel-, reinigings- en afvalwater via omgekeerde osmose, nanofiltratie en elektrodialyse;De meest gestelde vragen over de Ecologiepremie+

Kan ik met terugwerkende kracht een ecologiepremie aanvragen?

Nee. Je moet de subsidie altijd aanvragen vóór je de investering doet.


Komt de aankoop van een hybride personenwagen in aanmerking voor deze premie?

Nee. Enkel activiteiten die voorkomen op de limitatieve lijst komen in aanmerking.


Ik installeer een thuisbatterij. Kan ik hiervoor een premie krijgen?

Niet voor je onderneming. Als particulier kan je wel een premie krijgen. Meer info over de premie voor de aankoop of lease van een thuisbatterij krijg je van de Vlaams overheid.


Kom ik in aanmerking voor de ecologiepremie als ik een waterput of geothermische warmtepomp plaats?

Deze premies zijn regio gebonden. Je doet hiervoor best navraag bij de gemeente waar je onderneming gevestigd is.

Een voorbeeld uit het leven gegrepen

Marktkramer Tom klopt bij ons aan toen hij overwoog een lichte vrachtwagen op CNG aan te kopen. Terecht uiteraard. We dienden voor hem een aanvraag voor de Ecologiepremie+ in. Een subsidie die hem uiteindelijk 2.250 euro opleverde.


Ook slager-traiteur Bart rekende op onze expertise om een subsidie te bekomen toen hij warmterecuperatie op de koelgroepen in zijn zaak plaatste. De warmterecuperatie wint de verloren restwarmte terug. Deze energie wordt op zijn beurt omgezet naar sanitair warm water. Hierdoor bespaart Bart energie en wordt de CO² uitstoot gereduceerd. Dankzij ons subsidieteam werd 40% van de totale investering gesubsidieerd, wat neerkomt op en bedrag van 4.400 euro.

Ga jij het milieu een handje helpen? Reken op de Ecologiepremie+. 

Maak een afspraak voor een gratis intakegesprek. Wij bekijken je mogelijkheden, pakken je aanvraag vast en gaan 100% voor jouw subsidie.Laat ons weten waarin je investeert

Persoonlijke gegevens