Subsidies voor je personeelszaken

Bijscholing voor je personeel. De introductie van telewerk. Of nood aan een paar extra handen. Voor veel personeelszaken kan je rekenen op steun van de overheid. En natuurlijk op Xerius om je de weg te wijzen naar de juiste subsidie, en je aanvraag in orde te brengen en op te volgen.


Subsidies personeelsbeleid: overzicht

Werkbaarheidscheques

Wil je te weten komen hoe werkbaar jouw werknemers hun werk vinden? Of onderzoeken wat er leeft bij je personeel? De werkbaarheidscheques helpen je om initiatieven te financieren voor werkbaar werk.


Vlaamse ondersteuningspremie

Deze premie stimuleert werkgevers om personen in dienst te nemen met een arbeidshandicap.


Mentorkorting

Schakel je een van je meer ervaren krachten in om een jongere medewerker, leerling of stagiair te begeleiden? Dan kan je voor deze mentor een korting krijgen op je RSZ-bijdragen.

Wat is de werkbaarheidscheque?

De werkbaarheidscheque steunt jou als ondernemer om een versnelling hoger te schakelen richting werkbaar werk. Het is een financiële impuls die je aanzet om de werkbaarheid voor je werknemers in kaart te brengen. En maatregelen uit te werken om deze te verhogen.

 
Met de werkbaarheidscheque kan je:
 • een meting of scan aankopen om de werkbaarheidsgraad in je organisatie in kaart te brengen.
 • en/of begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een scan of meting. Deze begeleiding kan zijn:
  • rapporteren over de werkbaarheid;
  • opstellen van een werkbaarheidsplan of toekennen van een prioritering aan de maatregelen of verbeterprojecten die zijn opgenomen in dit plan;
  • monitoren en opvolgen van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk.
 • advies, begeleiding en/of opleiding aankopen, waarbij telkens aandacht is voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers, en dit voor:
  • aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie, die de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers verbeteren,
  • competentieversterking die nodig is om werkbaar te werken
  • aanpak van het psychisch welbevinden van de werknemers en werkgevers.     

Aanvullend kunnen werkbaarheidscheques enkel gebruikt worden bij samenwerking met geregistreerde dienstverleners van de kmo-portefeuille en dienstverleners met een kwaliteitsregistratie binnen Werk en Sociale Economie.Welke werkgever komt in aanmerking voor de werkbaarheidscheque?

De meeste ondernemingen uit de profit- en socialprofitsector kunnen aanspraak maken op de werkbaarheidscheque op voorwaarde dat ze in Vlaanderen gevestigd zijn en minstens één werknemer in dienst hebben.Hoeveel bedraagt deze financiële stimulans?

Er is een maximale subsidie voorzien van 10.000 euro per onderneming. Je onderneming kan maximaal 3 keer steun aanvragen, en dat tot het maximum bereikt is of het budget van de werkbaarheidscheques uitgeput is.Een voorbeeld uit het leven gegrepen

Een biscuiteriebedrijf deed een bevraging bij zijn medewerkers om te weten wat er leeft op de werkvloer. De externe partij die de bevraging uitvoert, kost 6.343,79 euro. Ons subsidieteam verkreeg  een subsidie van 3.120 euro voor dit project.

Wat is de Vlaamse ondersteuningspremie?

Heeft een van je werknemers een (tijdelijke) arbeidshandicap? Dan kan je als werkgever mogelijk rekenen op de Vlaamse ondersteuningspremie. Hiermee kan je extra kosten compenseren die de beperking van je werknemer met zich meebrengen. Vlaamse ondersteuningspremie: de voorwaarden

Als werkgever kan je de Vlaamse ondersteuningspremie aanvragen op voorwaarde dat je een werkgever bent uit de privésector en je als ondernemingsvorm hebt:
 • privaatrechtelijke rechtspersoon, zoals bv’s, nv’s, vzw’s en uitzendbureaus;
 • natuurlijke persoon.
Voor de werknemer geldt, hij of zij:
 • ontvangt een loon en betaalt sociale bijdragen en is dus effectief bij jou aan de slag. Dat kan voltijds of deeltijds, met een contract van bepaalde of onbepaalde duur.
 • heeft een arbeidshandicap die erkend is door de VDAB. Dit kan de werknemer zelf navragen bij de VDAB.
 • woont in Vlaanderen of een land van de Europese Economische ruimte.


Waaruit bestaat de Vlaamse ondersteuningspremie?

De premie bedraagt een percentage, van 20 tot 40%, van het effectief betaalde loon. Het exacte bedrag hangt af van het geplafonneerde referteloon van de werknemer.

Je krijgt de premie uitbetaald per kwartaal.Jonathan’s werkgever kreeg de Vlaamse ondersteuningspremie

Werkgever en werknemer beslissen in samenspraak waarvoor ze de premie gebruiken.

Zo ook Jonathan en zijn werkgever. Jonathan werkt als dossierbeheerder voor een verzekeringsmaatschappij. Door een visuele handicap duurt het voor Jonathan langer om dossiers door te nemen dan voor zijn collega’s. Het rendement dat je daardoor verliest wordt voor jou als werkgever gecompenseerd door de Vlaamse ondersteuningspremie.

Mentorkorting

Schakel jij als werkgever een ervaren werknemer in als begeleider, lees ‘mentor’ om leerlingen, stagiairs of andere jongeren op te leiden in je bedrijf? Dan heb je mogelijk recht op de mentorkorting. 


De voorwaarden: wanneer kan je op mentorkorting rekenen?

Er zijn voorwaarden voor:
 • de werkgever
 • de mentor die de opleiding geeft
 • de jongere die de opleiding volgt.

Voorwaarden voor de werkgever
Om als werkgever in aanmerking te komen voor de mentorkorting, moet je:

 • gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest
 • behoren tot de privésector (commercieel of non-profit) of de overheid
 • in je onderneming stages of opleidingen organiseren voor jongeren uit de doelgroep
 • een of meer werknemers inschakelen als mentor om de stages of opleidingen te begeleiden.

Voorwaarden voor de mentor
De mentor:

 • werkt in het Vlaamse Gewest
 • heeft minstens 5 jaar praktijkervaring in het beroep dat hij aanleert aan de jongere
 • bezit een van de volgende getuigschriften: 
  • een getuigschrift dat aantoont dat hij slaagde voor een mentoropleiding
  • een ervaringsbewijs.
 • is door zijn werkgever opgegeven als ‘mentor’ bij het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE).

Voorwaarden voor de jongere
De jongeren die recht geven op een mentorkorting, worden ondergebracht in 2 categorieën:


1.Jongeren die je aangeeft in Dimona (met uitzondering van de code ’DWD’ en 'STG') of aangeeft in Dimona en DmfA of DmfAPPL).

 • leerlingen uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) met:
  • een alternerende bouwopleiding (ABO);
  • een startbaanovereenkomst (SBO) type 2 die een deeltijdse arbeidsovereenkomst en een opleiding combineert.
 • jongeren in de leertijd.
 • jongeren onder de 26 jaar die een stage volgen binnen de SYNTRA-ondernemersopleiding.
 • jongeren met een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO).
 • jongeren onder de 26 jaar met een individuele beroepsopleiding.

2. Jongeren die je aangeeft in Dimona met de code 'DWD' of 'STG'.

 • stagiairs uit het voltijds technisch secundair onderwijs (TSO) en het buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) opleidingsvorm 4
 • jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) in een voortraject of een aanlooptraject.
 • stagiairs uit het voltijds beroepssecundair onderwijs (BSO) en uit
  • het BUSO opleidingsvormen 2 en 3
  • het BUSO – BSO opleidingsvorm 4
  • het hoger beroepsonderwijs (HBO5)
 • jongeren met een stageovereenkomst ‘alternerende opleiding’ (SAO)
 • jongeren onder de 26 jaar:
  • die een onbetaalde stage lopen binnen een Syntra-opleiding
  • die een opleidingsstage volgen via VDAB
  • die een werkervaringsstage (WES) volgen via VDAB
  • die een beroepsverkennende stage volgen via VDAB
  • die een opleiding in het volwassenenonderwijs volgen.
 • leerkrachten uit het TSO, BSO of het DBSO die een praktijkstage lopen in jouw organisatie.


Mentorkorting: op welk bedrag kan je rekenen?

Als werkgever krijg je een vermindering van 800 euro per kwartaal op de RSZ-bijdragen die je moet betalen voor de mentor.
Regel je gratis intakegesprek over subsidies voor personeelszakenLaat ons weten waarin je investeert

Persoonlijke gegevens