Brexit: wat betekent het voor jou als zelfstandige?

Het is er dan toch van gekomen. Groot-Brittannië is vertrokken uit de Europese Unie. Wat betekent dat voor jou als ondernemer? En welke stappen neem je ondertussen met je onderneming?

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie: wat is er nu eigenlijk beslist?

Hoewel de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) er op de valreep in slaagden een akkoord te sluiten over hun toekomstige relatie op het vlak van handel en samenwerking, leidt dat vertrek toch tot ingrijpende veranderingen vanaf 1 januari 2021.

Het handels- en samenwerkingsakkoord bevat afspraken tussen het VK en de EU om ook in de toekomst nog op tal van domeinen te blijven samenwerken. De nieuwe afspraken traden in werking op 1 januari 2021. Het gaat om de volgende domeinen:

 • tariefvrije handel in goederen en diensten

 • afspraken over visserij

 • afspraken over het beschermen van een gelijk speelveld

 • luchtvaart & wegtransport

 • energie

 • sociale zekerheid

 • deelname van het VK aan bepaalde EU-programma’s

 • interne veiligheid

 

EORI-nummer nodig voor in- en uitvoer met het Verenigd Koninkrijk

Doordat de Britten uit de Unie stappen zal België een buitengrens worden voor het Verenigd Koninkrijk. En dus volgen strengere controles. Om deze controles vlotter te laten verlopen heb je verplicht een EORI-nummer nodig als je producten in- of uitvoert van en naar het Verenigd Koninkrijk. Je EORI-nummer vraag je eenvoudig aan via je ondernemingsloket.

 

Britse burgers die zelfstandige worden in België vanaf 1/1/2021

Britse burgers die als zelfstandige in België willen werken, moeten vanaf 31 december 2020 een aantal stappen ondernemen.

 

Welke stappen jij als Britse onderdaan moet ondernemen, hangt af van de situatie waarin je je bevindt:

1. Heb je een verblijfsvergunning die nog geldig is op 31 december 2020 (al aanwezige Britse burgers)

Dan moet je die kaart omruilen. De Dienst Vreemdelingenzaken laat je dit per brief weten.

De recentste informatie (wet ingediend in de Kamer op 18 november 2020) zegt het volgende:

 • Een Britse burger die werkt en verblijft in België, moet een M-kaart aanvragen bij de gemeente waar hij verblijft.

 • Een Britse burger die in België werkt, maar in een ander land verblijft (grensarbeider), moet een N-kaart aanvragen bij de gemeente waar hij werkt.

 • Houders van een M- of N-kaart mogen in België verder werken als zelfstandige.

2. Je wil als Britse burger in België zelfstandige worden en hebt nog geen verblijfsvergunning (nieuwe binnenkomsten)

Dan moet je een aanvraag voor een beroepskaart indienen.
De beroepskaart  is nodig voor Britse zelfstandigen die hier een vestiging openen of een tijdelijke dienstverrichting uitvoeren. 

Hoe bereid je je onderneming voor op de brexit?

Dat is uiteraard de vraag van 1 miljoen. En we moeten eerlijk toegeven dat we je daar bij Xerius niet bij kunnen helpen. Gelukkig heeft de Federale Overheidsdienst Economie een handig hulpmiddel gemaakt voor ondernemers: de Brexit Impact Scan.


Het opzet is simpel. Je beantwoordt enkele gerichte vragen over onder andere de goederen die je in-en uitvoert en het personeel dat je tewerkstelt. Op basis van je antwoorden krijg je tips en aandachtspunten die je helpen om de eventuele gevolgen van de brexit op te vangen.