Je vennootschap stopzetten met de hulp van Xerius

Beginnen met je vennootschap is een administratief hindernissenparcours, je vennootschap stopzetten is dat ook. Of je nu een tijdelijke pauze inlast of definitief stopt, je kan altijd rekenen op de hulp en het advies van Xerius.

Wat met je vennootschap na de stopzetting van je onderneming?

Je hebt besloten om de activiteiten van de vennootschap stop te zetten. Het ondernemingsloket registreert de stopzetting van de activiteiten in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), en brengt ook de btw op de hoogte.


Maar daarmee houdt de vennootschap niet op te bestaan. Toen de vennootschap opgericht is, hebben de oprichters kapitaal gegeven aan de vennootschap om een onderneming op te starten. In ruil kregen de oprichters aandelen.


Nu de vennootschap haar activiteiten stopzet, zijn er twee mogelijkheden:

  • de vennootschap blijft bestaan, omdat je er op termijn toch nog iets mee van plan bent. Het wordt dan een ‘slapende vennootschap’.
  • de vennootschap wordt stopgezet. Dit gebeurt via de publicatie van de ontbinding en vereffening van de vennootschap in het Belgisch Staatsblad.
Tijdelijk of definitief stopzetten?

Slapende vennootschap

Een slapende vennootschap is een vennootschap die geen commerciële activiteiten meer uitoefent. De activiteiten in de KBO worden stopgezet, de btw afgesloten. Er is geen winst meer, dus je betaalt ook geen belastingen.

Zolang ze bestaat, moet de vennootschap wel aan de verplichtingen voldoen die opgelegd zijn in het Wetboek van Vennootschappen. Jaarlijks een jaarrekening neerleggen is er daar een van.

Ook de vennootschapsbijdrage blijft verschuldigd. Enkel op basis van het attest non-activiteit kan de vennootschapsbijdrage definitief geannuleerd worden. U moet dit attest zelf aanvragen bij de FOD Financiën. Zij kunnen het attest pas afleveren nadat de aangifte van vennootschapsbelasting werd verwerkt (meestal twee jaar later).
Ontbinden en vereffenen

Wanneer er geen schulden zijn en er geen vereffenaar wordt aangesteld kan dit in één akte, en dus ook in één publicatie in het Belgisch Staatsblad.


Heeft de onderneming wel schulden, dan  publiceer je in eerste instantie de beslissing van de algemene vergadering tot ontbinding van de vennootschap en de aanstelling van een vereffenaar. De vereffenaar maakt alle bezittingen te gelde zodat de onderneming zijn schulden kan aanzuiveren. Schieten er hierna nog gelden over, dan worden deze verdeeld onder de aandeelhouders. Hierna maak je de sluiting van de vereffening bekend via een nieuwe publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Moet je nog de vennootschapsbijdrage betalen?

Het jaar waarin je de vennootschap stopzet – zowel tijdelijk als definitief – moet je misschien geen vennootschapsbijdrage meer betalen. Contacteer daarom onze experts. Zij weten jou met zekerheid te vertellen wat jij met de vennootschapsbijdrage moet aanvangen.

Moeilijke beslissing? Je boekhouder weet raad


Zoals bij alle beslissingen die financiële en fiscale gevolgen hebben voor jou en voor je onderneming, is je boekhouder of accountant je eerste aanspreekpunt. Hij of zij geeft raad over de toekomst van je vennootschap. Komt het tot een ontbinding en vereffening? Dan roep je ook de hulp in van je boekhouder, en eventueel van je notaris.


Xerius kan je helpen
Is je onderneming nog niet stopgezet?

Xerius zorgt voor de stopzetting van de onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Als je dat wil, brengen wij meteen ook de btw-administratie op de hoogte dat je onderneming ermee ophoudt.

Onderneming stopzettenStopzetting publiceren in het Belgisch Staatsblad

Heb je een VOF of een CommV? Dan kan Xerius de ontbinding en vereffening voor jou publiceren in het Belgisch Staatsblad. Bezorg ons de tekst, en wij doen de rest.

Voor de stopzetting van een bv, nv, of cv moet je bij de notaris langsgaan.

Stopzetting publiceren