Over Xerius

Xerius begeleidt ondernemers, werkgevers en gezinnen bij hun opstartformaliteiten, sociale zekerheid, aanvullende verzekeringen en kinderbijslag.
We doen dit volgens de hoogste standaard, op een menselijke manier en in duidelijke taal. Zo kunnen onze klanten zich focussen op wat voor hen belangrijk is: de opstart en de uitbouw van hun zaak, hun klanten, hun medewerkers en hun gezin.

Meer dan 20.000 werkgevers, 130.000 gezinnen, 110.000 zelfstandigen en 60.000 vennootschappen doen een beroep op onze diensten.

Wij werken...

...op een menselijke manier

Wij willen je persoonlijk begeleiden tijdens jouw hele loopbaan, want iedereen en elke situatie is uniek. We doen dit door onze medewerkers permanent te begeleiden en te ondersteunen. Op die manier kunnen ze verder groeien en jou gepast advies geven.

...in duidelijke taal

Complex gedoe, moeilijke woorden of omwegen zijn niet aan ons besteed. Wij zorgen voor een eenvoudige communicatie en zoeken oplossingen die voor u duidelijk zijn. Zo verlies je geen tijd aan interpretatie van moeilijke materie.

...met de hoogste standaard                                            

Wij willen de beste zijn. We kunnen hiervoor rekenen op de kennis en ervaring van onze medewerkers. Doordat we aan onze werknemers maximale ontplooiingskansen bieden, zijn we er zeker van dat zij op een actieve en toegewijde manier meewerken aan de toekomst.

ISO 9001:2015 is onze nieuwste standaard: we doen er alles aan om dit zo te houden en zelfs nog beter te worden. We analyseren onze werkmethodes, ontwikkelen online tools, houden voeling met de markt, enzovoort.

...volgens de opgelegde reglementering

Wij passen de sociale wetgeving correct toe op de taken en opdrachten die ons door de overheid toevertrouwd zijn. Dit wordt gecontroleerd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Xerius Ondernemingsloket

Wij geven helder en uitvoerig informatie over de opstartformaliteiten die u als ondernemer dient te vervullen. Van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), over de aanvraag van het btw-nummer en vergunningen tot de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds. Wij nemen u alle administratie uit handen.

En dit allemaal met een garantie op de hoogste kwaliteit, dankzij ons ISO-kwaliteitslabel.

Wat doen we voor u?

Xerius Sociaal Verzekeringsfonds

Xerius Sociaal Verzekeringsfonds beheert de sociale zekerheid van meer dan 110.000 zelfstandigen, bedrijfsleiders en vrije beroepen.

Wij staan u bij met raad en daad: met de laagste beheerskost in de sector, een uitgebreid kantoren-netwerk en een buitengewone efficiëntie dankzij ons ISO kwaliteitslabel. Zo kunt u zich volledig concentreren op úw kernactiviteit: de verdere uitbouw van uw zaak. Ons uitgangspunt? Maximale dienstverlening en minimale kosten voor u.

Wat doen we voor u?

 • We maken uw aansluiting als zelfstandige in orde en zorgen voor de aansluiting van uw vennootschap in het kader van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage.
 • We beheren alle aspecten van uw sociale zekerheid en berekenen en innen elk kwartaal uw sociale bijdragen.
 • We informeren u regelmatig en in duidelijke taal over uw sociale rechten en die van uw gezin: pensioen, moederschapshulp, faillissementsverzekering en familieplan.
 • We bezorgen u informatie over aanvullingen op uw sociale bescherming en de nodige deskundige begeleiding.
 • U krijgt toegang tot onze online omgeving www.xerius.be/mijndossier. Daar kunt u 24 uur op 24 en in alle veiligheid uw persoonlijke dossier opvolgen.

Xerius Onderlinge Verzekeringsvereniging

Ondernemers verdienen een veilig financieel vangnet. Daarom specialiseert Xerius Onderlinge Verzekeringsvereniging zich in aanvullende sociale verzekeringen voor zelfstandigen. Zoals het Vrij Aanvullend Pensioen en het Gewaarborgd Inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Als enige in de sector bieden wij u de unieke combinatie van een sociaal verzekeringsfonds én een verzekeringsvereniging in eigen beheer. Vanuit onze inzichten in het sociaal statuut van de zelfstandige kunnen we u uitstekend begeleiden en adviseren bij uw pensioenopbouw.

Wat doen we voor u?

 • We maken een grondige analyse van uw financiële situatie en uw noden.
 • We zorgen voor de opstart van uw Vrij Aanvullend Pensioen en beheren het van A tot Z.
 • We werken voor u een Gewaarborgd Inkomen of Individuele Pensioentoezegging op maat uit, aan voordelige tarieven.

Xerius Kinderbijslagfonds

Werkgevers moeten zich aansluiten bij een kinderbijslagfonds.

Xerius Kinderbijslagfonds zorgt voor de correcte en stipte uitbetaling van de gezinsbijslag (kinderbijslag, kraamgeld, adoptiepremie) voor de kinderen van werknemers en zelfstandigen.
En we geven raad waar nodig in deze soms ingewikkelde materie. Wij staan daarbij niet in onze kinderschoenen, dat bevestigen 20.000 aangesloten werkgevers en ruim 130.000 gezinnen dag na dag.

 

Wat doen we voor uw werknemers?

 • We zorgen voor een exacte berekening en uitbetaling van de kinderbijslag. Elke maand opnieuw, zonder administratieve rompslomp.
 • Kinderbijslag is constant in beweging, net als ieder gezin. Wij maken uw werknemers wegwijs en zorgen er voor dat de kinderbijslag perfect afgestemd blijft op alle ontwikkelingen binnen een gezin.
 • Aangesloten gezinnen, maar ook u als werkgever, kunnen met vragen altijd terecht bij eender welke Xerius-vestiging. Dankzij het geavanceerde informaticanetwerk zijn de meest actuele gegevens overal toegankelijk.
 • Heldere informatie en communicatie. Ook via www.xerius.be/mijnkinderbijslag. Daar kan elke Xerius-klant zijn of haar persoonlijke kinderbijslagdossier online bekijken en beheren. Zij vinden er een overzicht van de uitbetalingen, informatie over de persoonlijke kinderbijslagsituatie, handige formulieren en meer.