Ondernemen in België als buitenlander


1. Overzicht

Als je in het buitenland woont of een buitenlandse onderneming hebt, en je gaat in België een zelfstandige activiteit uitbouwen, dan moet je:

Sociale zekerheid

Ga na wat jou rechten en verplichtingen op het vlak van sociale zekerheid zijn via de Coming2Belgium tool van de overheid.

Procedure

Op de EUGO-website van de Europese Unie vind je per land alle informatie over ondernemen in het buitenland. Voor België is dit www.business.belgium.be. Je vindt er een proceduregids met alle te volgen stappen om te ondernemen in België.