Pensioen

Berekening, aanvragen, ramingen, werken tijdens uw pensioen en extra pensioensparen.

Hoe uw pensioen wordt berekend, het minimumpensioen en de pensioenbonus.

Pensioenaanvraag op de normale pensioenleeftijd of vervroegd pensioen aanvragen.

Raming met verschillende scenario's zodat u beter kan beslissen wanneer u met pensioen gaat.

Wanneer u recht hebt op een rustpensioen, een overlevingspensioen of een uit de echt gescheiden pensioen.

Pensioenrecht, pensioenplanning en bedragen.

Loopbaanjaren waarmee u pensioen opbouwt, gelijkgestelde periodes en gemengde loopbanen.

Regels en voorwaarden voor het afkopen van je studiejaren (het gelijkstellen van een studieperiode met periodes van beroepsactiviteit).

Fiscaalvriendelijke vorm van extra pensioenopbouw voor zelfstandigen.

Extra pensioen in de vorm van een groepsverzekering betaald door uw vennootschap.

Voorwaarden vervroegd pensioen en overgangsmaatregelen.

Inkomsten en behoud van je pensioen, sociale bijdragen als gepensioneerde.