Berekening pensioen


1. Overzicht

Als zelfstandige of zelfstandig helper krijg je een pensioen voor elk kwartaal waarvoor je sociale bijdragen in hoofdberoep hebt betaald.


Je pensioenbedrag als zelfstandige wordt berekend op basis van

 

Kwartalen die je niet uitvoerde als zelfstandige (vb. militaire dienst, studieperiode,...) kan je onder bepaalde voorwaarden laten regulariseren naar gelijkgestelde kwartalen.

Waren je inkomsten als zelfstandige te laag of heb je te weinig loopbaanjaren als zelfstandige uitgevoerd, dan kan je rekenen op een minimumpensioen.