Pensioen aanvragen

Op de normale pensioenleeftijd of later

Ruim een jaar voor u 65 jaar wordt, onderzoeken de pensioendiensten uw pensioenrechten. Na het onderzoek ontvangt u een pensioenbeslissing met het bedrag dat u vanaf uw 65 kunt ontvangen. U bent niet verplicht uw pensioen effectief op 65 jaar op te nemen. U kunt dus gewoon verder werken en uw pensioen op een latere datum opnemen. U moet dan voor de nieuwe ingangsdatum zelf een aanvraag indienen.

U hoeft dus zelf niets te doen. Enkel wanneer u in het buitenland woont of als u uw pensioen later opneemt, moet u zelf nog een aanvraag indienen.

Uw pensioen vroeger opnemen

Dat kan ten vroegste vanaf 63 jaar en op voorwaarde dat u op dat moment een loopbaan van minstens 41 jaar kunt bewijzen. U moet dan ook zelf een pensioenaanvraag indienen, ten vroegste één jaar en ten laatste de maand voor de gewenste ingangsdatum van het pensioen.

U kunt uw pensioenaanvraag indienen bij uw gemeente of bij een van de gewestelijke kantoren van het RSVZ (voor zelfstandigen) of de FPD (voor werknemers of bij een gemengde loopbaan). Of online via www.pensioenaanvraag.be of mypension.be

Woont u in het buitenland en hebt u daar ook een beroepsactiviteit uitgeoefend? Dan moet u uw aanvraag indienen bij de bevoegde pensioeninstelling van uw woonland. Zij zullen het pensioenrecht in het buitenland onderzoeken en uw aanvraag naar de FDP of het RSVZ doorsturen voor het onderzoek naar uw Belgische pensioenrechten.

Als u in het buitenland woont, maar enkel in België gewerkt hebt, kunt u uw aanvraag rechtstreeks bij de FPD of het RSVZ indienen.
Om uw pensioen als ambtenaar te laten onderzoeken, moet u een aanvraag indienen bij de personeelsdienst van de overheidsdienst waarvoor u werkt of gewerkt hebt, of rechtstreeks bij de FPD.