Vroeger met pensioen

Om een vervroegd pensioen op te kunnen nemen, moet je voldoen aan de geldende leeftijds- en loopbaanvoorwaarden. Deze voorwaarden werden de voorbije jaren geleidelijk opgetrokken.

Voorwaarden

In 2018 kan je op pensioen indien je

  • minstens 63 jaar bent en
  • 41 loopbaanjaren hebt.

 

Maar ook na 2017 blijven deze pensioenvoorwaarden verder verhogen.

In 2019 zal je op pensioen kunnen indien je 

  • minstens 63 jaar bent en
  • 42 loopbaanjaren hebt.

 

Op 60 of 61 jaar op pensioen gaan, zal enkel nog mogelijk zijn voor degene met een uitzonderlijk lange loopbaan.

Datum

Min. leeftijd

Min. loopbaan

Uitzondering: lange loopbanen

2018

63

41

60 bij loopbaan van 43

61 bij loopbaan van 42

2019

63

42

60 bij loopbaan van 44

61 bij loopbaan van 43

Loopbaanjaren

Om de loopbaanvoorwaarde voor vervroegd pensioen na te gaan, houden de pensioendiensten rekening met de jaren waarin je een activiteit hebt uitgeoefend of pensioenrechten hebt gevormd.

  • Voor een zelfstandige komt elk jaar in aanmerking waarin minimum twee kwartalen sociale bijdragen in hoofdberoep werden betaald.
  • Voor een werknemer telt elk jaar waarin er minstens 104 gepresteerde dagen zijn geweest.
  • Jaren waarin men gelijktijdig werknemer en zelfstandige was, tellen maar één keer mee.
  • Geregulariseerde studieperiodes tellen niet mee voor de loopbaanvoorwaarde voor een vervroegd pensioen.
  • Gelijkgestelde militaire dienst telt wel mee