Sociale zekerheid

Sociale bijdragen, wat je ervoor terugkrijgt, berekeningswijze en de vennootschapsbijdrage.

Aansluitingsplicht, zelfstandig helper, meewerkende partner, zelfstandige in een vennootschap en gepensioneerde zelfstandigen.

Vanaf 1 januari 2015 worden de sociale bijdragen voor zelfstandigen anders berekend.

Uitleg over je kwartaalafrekening sociale bijdragen en de meest gestelde vragen en antwoorden.

Simuleer hoeveel kwartaalbijdragen je moet betalen.

Moederschapsuitkering, dienstencheques, kraamgeld, kinderbijslag, uitkering bij medische kosten, pensioenopbouw en het overbruggingsrecht.

Hoeveel je moet betalen en de voorwaarden voor een vrijstelling.

Voorwaarden om bij betalingsmoeilijkheden een vrijstelling van bijdragen te bekomen en hoe je die aanvraagt.

De voorlopige minimumbijdrage gedurende de eerste drie jaar, de berekeningsbasis voor sociale bijdragen, de barema's en wanneer je moet betalen.

Vraag je kraamgeld of adoptiepremie aan.

De gevolgen voor jouw sociale bijdragen als je van een eenmanszaak naar een vennootschap evolueert.

Laat jouw dossier sociale zekerheid door ons beheren. Wij hanteren de laagste werkingskosten in de sector. Stap gratis over.