Berekening sociale bijdragen


5. Sociale bijdragen verhogen

Vraag een verhoging van je bijdragen aan als je netto belastbaar jaarinkomen hoger ligt dan het inkomen waarop je voorlopige bijdragen worden berekend. 

 Let op: hou rekening met een onvolledig kalenderjaar wanneer je een aanvraag tot verhoging of verlaging indient.

Verhoging aanvragen
van je sociale bijdragen

Betaal minder belastingen

Sociale bijdragen zijn namelijk volledig fiscaal aftrekbaar. Meer sociale bijdragen betekent een lager netto belastbaar inkomen, en dus betaal je minder belastingen.

Jaarlijkse reserve

De vrijwillige bijbetalingen komen terecht in je jaarlijkse reserve, je spaarpot. Bij de herziening twee jaar later, breken we je spaarpot open en kijken we of je voldoende hebt betaald. Op het moment van de definitieve regularisatie wordt rekening gehouden met het volledige bedrag dat je spaarde. Zo vermijd je boetes.

We raden je aan je boekhouder of accountant te raadplegen als je denkt in aanmerking te komen voor een verhoging van je sociale bijdragen.