Berekening sociale bijdragen


6. Sociale bijdragen verlagen

Als je merkt dat je netto belastbaar jaarinkomen lager ligt dan dat van drie jaar terug, en je de voorlopige bijdragen niet kan betalen, dan kan je een vermindering van je voorlopige bijdragen aanvragen.

 Let op: hou rekening met een onvolledig kalenderjaar wanneer je een aanvraag tot verhoging of verlaging indient.

Verlaging aanvragen
van je sociale bijdragen.

Voorwaarden

Om je wettelijke voorlopige sociale bijdragen te kunnen verlagen moet je:

 • inkomen van dit jaar lager liggen dan je inkomen van drie jaar terug waarop je voorlopige bijdragen worden berekend
 • inkomen van dit jaar bovendien lager liggen dan per bijdragecategorie wettelijk vastgelegde drempelbedragen.
 • de daling van je inkomsten kunnen aantonen met objectieve bewijsstukken.

Oorzaken inkomstendaling

Allerlei situaties kunnen er toe leiden dat je inkomsten dalen waardoor je je sociale bijdragen niet kan betalen.

Mogelijke oorzaken van de daling van je beroepsinkomsten:

 • bevalling
 • ziekte, ongeval of handicap
 • je geniet OCMW-steun
 • persoonlijk faillissement binnen de afgelopen drie jaar
 • collectieve schuldenregeling
 • faillissement van een belangrijke klant
 • daling van aantal werknemers of vennoten in je bedrijf
 • sluiting van een vestiging
 • afbetalingsfaciliteiten bij btw, belastingen, RSZ
 • daling van de btw-inkomsten in overeenstemming met de gevraagde vermindering
 • procedures tegen klanten of leveranciers
 • erkende crisis in je beroepssector
 • afbetalingen die je doet voor investeringen in het bedrijf
 • afbetalingen die je doet voor zware schulden
 • ongevallen, rampen enzovoort die je beroepsactiviteiten hinderen

Bewijsstukken

Om je wettelijke voorlopige sociale bijdragen te kunnen verlagen, volstaat het niet ons te melden dat je inkomsten gevoelig zijn gedaald. Je moet aan Xerius de oorzaken ervan aantonen met de nodige bewijsstukken.

Overleg zeker met je boekhouder of accountant en motiveer grondig je bewijsstukken. Het moet gaan om een objectief, duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar element.

De lijst van de mogelijke bewijzen is haast eindeloos:

 • een attest van je arts bij ziekte of ongeval
 • foto’s van wegenwerken in je straat, krantenartikels hierover of documenten van de plaatselijke overheden
 • bewijzen van eventuele schulden, van de afbetalingsovereenkomsten en de effectieve betalingen
 • vonnissen bij lopende rechtszaken tegen leveranciers of klanten
 • officiële documenten van je verzekeringsmaatschappij bij schade door natuurrampen

Blijkt achteraf dat je inkomen te hoog is, en je dus onterecht een vermindering vroeg, word je beboet. Die wettelijke verhogingen kunnen oplopen tot 19% nalatigheidsinteresten per jaar.

Vroeg je eerder op het jaar een vermindering, maar verdiende je toch meer? Betaal dan zeker voor het einde van het jaar nog bij. Zo vermijd je verhogingen.

Verlaag enkel je voorlopige sociale bijdragen als het echt moet. De voorgestelde bijdragen betalen, is kiezen voor zekerheid. Je vestigt al je sociale rechten, je hebt geen administratieve rompslomp en je krijgt nooit verhogingen.