Berekening sociale bijdragen

8. Starterskorting

Wat is het?

De starterskorting is een onderdeel van het Zomerakkoord en gaat in op 1 april 2018. Startende ondernemers ondervinden wel eens moeilijkheden om hun sociale bijdragen tijdig te betalen. De regering wil hen met deze maatregel financiële ademruimte bieden.

 

Voor wie?

  • Alle startende zelfstandigen in hoofdberoep
  • Alle zelfstandigen in bijberoep die de aansluiting wijzigen naar hoofdberoep
  • Alle student-zelfstandigen die de aansluiting wijzigen naar hoofdberoep

Een extra voorwaarde is dat je 20 kwartalen voorafgaand aan de starterskorting geen enkel kwartaal zelfstandige in hoofdberoep of artikel 37 (gelijkstelling bijberoep) was.

In principe mag je pas vanaf 1 april 2018 starten of wijzigen naar hoofdberoep om gebruik te mogen maken van deze korting. Is het toch vroeger, maar ben je in de eerste vier kwartalen van je aansluiting in hoofdberoep? Dan heb je nog recht op de korting van 1 april 2018 tot en met het vierde kwartaal van je aansluiting.

 

Welk bedrag?

Een zelfstandige in hoofdberoep betaalt normaal de minimumbijdrage van 715,64 euro per kwartaal als voorlopige bijdrage. Heb je recht op de starterskorting? Dan kan je vragen om een verlaagde voorlopige bijdrage te betalen. Dit is enkel van toepassing tijdens de eerste vier kwartalen van je aansluiting. De korting hangt af van je netto belastbaar jaarinkomen als zelfstandige. Deze bijdrage betaal je als voorlopige bijdrage:

  • Jaarinkomen lager dan 6.997,55 euro: je betaalt 369,56 euro per kwartaal
  • Jaarinkomen tussen 6.997,56 euro en 9.033,67 euro: je betaalt 477,10 euro per kwartaal
  • Jaarinkomen hoger dan 9.033,67 euro: je betaalt 715,64 euro per kwartaal.

Van zodra wij je werkelijk inkomen doorkrijgen via de FOD Financiën, ontvang je een definitieve afrekening. Meestal is dit twee jaar later. De definitieve afrekening is berekend op je effectieve inkomen, met een minimum van 369,56 euro per kwartaal. Als blijkt dat je te weinig voorlopige bijdragen betaald hebt, moet je bijbetalen. Heb je de starterskorting ten onrechte aangevraagd? Dan rekent de overheid een boete aan. Heb je te veel betaald, dan storten wij het verschil terug.

 

Hoe aanvragen?

Ben je zeker dat je inkomen onder een van deze drempels ligt? Bevestig dit schriftelijk aan Xerius, bij voorkeur via e-mail. Motiveer hoe het komt dat je inkomen onder deze drempel zal liggen. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, past Xerius de korting onmiddellijk toe. Opgelet: als later blijkt dat je inkomen toch hoger was, zal je een verhoging moeten betalen.

Vraag je de korting niet aan, maar ligt je inkomen toch onder een van deze drempels? Op het moment dat de FOD Financiën ons je definitief inkomen doorgeeft, betalen we je de te veel betaalde bijdragen terug. Je geniet dus automatisch van deze korting als je inkomen laag genoeg is.