Betalingsmoeilijkheden

Als zelfstandige moet je op het einde van ieder kwartaal sociale bijdragen betalen.

Als je betalingsmoeilijkheden hebt, kan je:

 Als de sociale bijdragen onbetaald blijven komt je sociale zekerheid in het gedrang.

 

Belangrijk om weten. Ben je:

  • zaakvoerder, bestuurder of werkend vennoot van een vennootschap dan is je vennootschap verantwoordelijk voor de betaling van je sociale bijdragen.
  • zelfstandige die geholpen wordt in zijn eenmanszaak dan blijf je verantwoordelijk voor de betaling van de sociale bijdragen van de zelfstandig helper.