Sociale bijdragen betalen


1. Overzicht

Als zelfstandige betaal je zelf sociale bijdragen aan een sociaal verzekeringsfonds. Dat is een belangrijk verschil met een werknemer die elke maand automatisch de sociale bijdragen van zijn brutoloon ziet gaan. 

Wanneer betalen

Zelfstandigen betalen sociale bijdragen per kwartaal, niet per maand.  Sociale bijdragen moeten uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal op de rekening van het sociaal verzekeringsfonds staan.

Berekening

Hoeveel sociale bijdragen je betaalt, hangt af van