Sociale bijdragen betalen


3. Afhankelijk van je jaarinkomen

De sociale bijdragen die je moet betalen, zijn afhankelijk van je netto belastbare jaarinkomen en je zelfstandige statuut.  

Netto belastbaar jaarinkomen

Je sociale bijdrage is een wettelijk percentage op je netto belastbaar jaarinkomen.

Zelfs als je in de loop ervan overschakelt van hoofd- naar bijberoep of omgekeerd, worden je sociale bijdragen per kwartaal berekend op je volledige jaarinkomen als zelfstandige.
Dat zijn de bedrijfsinkomsten die je over een volledig jaar had, na aftrek van de beroepskosten die je gemaakt hebt. Op dit bedrag worden niet alleen je sociale bijdragen berekend, maar ook je belastingen.

berekening_netto-belastbaar

Een zelfstandige kan in tegenstelling tot een werknemer zijn of haar sociale bijdragen en belastingen optimaliseren door meer of minder beroepskosten in te brengen. Deze lasten worden namelijk berekend op het netto belastbaar loon, na aftrek van beroepskosten dus, en niet op het brutoloon. Een voordeel dat een loontrekkende dus niet heeft.

Onvolledig kalenderjaar

Heb je geen volledig jaar gewerkt, dan herzien we je kwartaalbijdragen op jaarbasis. We delen je netto belastbare inkomen door het aantal kwartalen dat je gewerkt hebt en vermenigvuldigen dit met 4 (het aantal kwartalen in een jaar).

 Let op: Hou rekening met een onvolledig kalenderjaar wanneer je een aanvraag tot verhoging of verlaging indient.