Voortgezette verzekering

Wat is het?

Heb je je activiteiten als zelfstandige stopgezet en heb je geen ander sociaal statuut? Dan kan je een voortgezette verzekering aanvragen, om zo toch in orde te blijven met de sociale zekerheid. Je hebt twee mogelijkheden.

  1. Enkel pensioen
    Je betaalt een bijdrage om later recht te hebben op een volwaardig pensioen voor deze periode, alsof je gewerkt hebt als zelfstandige in hoofdberoep.. Je ziekte- en invaliditeitsverzekering breng je op een andere manier bij je ziekenfonds in orde.
  2. Pensioen en ziekteverzekering
    Je betaalt een bijdrage om in orde te blijven voor je pensioen én voor je ziekte- en invaliditeitsverzekering bij je ziekenfonds.

 

Voor wie?

Je zet je activiteiten als zelfstandige volledig stop. In de periode voorafgaand aan de voortgezette verzekering, heb je minstens 4 kwartalen bijdragen betaald als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkend echtgenoot/echtgenote.

Hoe lang?

Je kan een voortgezette verzekering afsluiten voor maximum twee jaar. Je mag deze periode met vijf jaar uitbreiden, als dit de laatste vijf jaar zijn voor je wettelijke pensioenleeftijd. Zo kan je dus in totaal maximum 7 jaar gebruik maken van de voortgezette verzekering.

 

Kostprijs?

De bijdrage wordt berekend op je netto belastbaar inkomen als zelfstandige van drie jaar terug, of van het laatst gekende volledige jaar.

  1. Enkel pensioen: ongeveer 60% van de bijdragen die je normaal zou betalen als je nog zelfstandige zou zijn.
  2. Pensioen en ziekteverzekering: ongeveer 90% van de bijdragen die je normaal zou betalen als je nog zelfstandige zou zijn.

Hoe aanvragen?

Stuur dit document ingevuld en ondertekend terug naar Xerius. Wij leggen je vraag voor aan het RSVZ. Enkele weken later ontvang je de goedkeuring (of in zeer uitzonderlijke gevallen de reden van weigering).