Basiskennis bedrijfsbeheer


1. Overzicht

Als je je in België wil vestigen met een handelsonderneming, dan moet je ondernemersvaardigheden aantonen. De ondernemersvaardigheden bestaan uit:

Aantonen

Elke onderneming (kmo) die zich als handelaar in België wil vestigen moet basiskennis bedrijfsbeheer aantonen. Je kan basiskennis bedrijfsbeheer aantonen met:
  • een diploma
  • praktijkervaring

Je moet iemand aanduiden in je onderneming die basiskennis bedrijfsbeheer zal aantonen. Dat is de persoon die zal instaan voor het dagelijks beheer van de onderneming.

Xerius onderzoekt of aan de voorwaarden met betrekking tot basiskennis bedrijfsbeheer voldaan is, wanneer je je onderneming inschrijft in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Vanaf 1 september 2018 zal het in het Vlaamse Gewest niet langer nodig zijn om basiskennis bedrijfsbeheer aan te tonen.

Vrijstellingen

Het ondernemingsloket zal altijd eerst nagaan of je basiskennis bedrijfsbeheer kan aantonen. In sommige specifieke situaties voorziet de wet in een vrijstelling voor basiskennis bedrijfsbeheer.

Niet van toepassing

Basiskennis bedrijfsbeheer moet niet worden aangetoond in volgende ondernemingen:
  • vrije beroepen
  • handelsondernemingen opgericht voor 1 januari 1999
  • grote ondernemingen