Beroepskennis


1. Overzicht

Als je je in België wil vestigen met een handelsonderneming, dan moet je ondernemersvaardigheden aantonen.

De ondernemersvaardigheden bestaan uit:

Gereglementeerde beroepen

Voor een aantal gereglementeerde beroepen moet je beroepskennis aantonen. Dat wil zeggen dat je moet aantonen dat je voldoende praktische en administratieve kennis hebt van het beroep.

 

Vanaf 01/01/2018 moet je enkel nog beroepskennis aantonen voor de beroepen in de bouwsector wanneer de maatschappelijke zetel van je onderneming gelegen is in het Vlaamse Gewest. In het Brusselse en Waalse Gewest blijft de huidige wetgeving voorlopig voor alle beroepen van toepassing.

 

Aantonen

Je kan beroepskennis aantonen op basis van:

  • een diploma
  • praktijkervaring.

De persoon die binnen de onderneming de dagelijkse technische leiding van de gereglementeerde activiteiten op zich neemt, is de persoon die beroepskennis moet aantonen.

Vrijstelling

In sommige situaties kan je onderneming vrijgesteld zijn voor de beroepskennis.

Niet van toepassing

De wetgeving rond beroepskennis is niet van toepassing voor