Hoofdberoep of bijberoep


1. Overzicht

Als je start als zelfstandige kan je niet kiezen of je zelfstandige in bijberoep of zelfstandige in hoofdberoep wil zijn.

Dat zit zo: Al wie een inkomen heeft uit werk, moet bijdragen aan de sociale zekerheid. Op basis van die bijdrage heb je recht op een basispakket aan sociale vangnetten

  • Heb je geen ander ‘volwaardig’ statuut waardoor je al in orde bent met de sociale zekerheid, dan moet je de minimumbijdrage betalen als zelfstandige in hoofdberoep.
  • Als jij wel een 'volwaardig statuut' hebt als werknemer of als ambtenaar, dan is je zelfstandige activiteit je bijberoep.

Je zelfstandige activiteit kan in uitzonderlijke gevallen ook je bijberoep zijn als je een uitkering ontvangt. Je hebt dan de toestemming nodig van de instelling die de uitkering uitbetaalt.

Naast hoofdberoep en bijberoep is er nog een specifiek statuut voor

Sociale zekerheid

Het statuut bepaalt samen met je inkomsten hoeveel sociale bijdragen je betaalt en welke sociale zekerheidsrechten je in de plaats krijgt.