Kies een juridische vorm voor je zaak


1. Overzicht

Wie een zaak opstart moet een juridische vorm kiezen. De mogelijke juridische vormen zijn:
 • eenmanszaak
 • besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba)
 • naamloze vennootschap (nv)
 • vennootschap onder firma (vof)
 • gewone commanditaire vennootschap (gcv)
 • commanditaire vennootschap op aandelen (cva)
 • coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba)
 • coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa)
 • vereniging zonder winstoogmerk (vzw)

Criteria

De uiteindelijke keuze zal van verschillende criteria afhangen.

Oprichting

Bij een eenmanszaak heb je beperkte oprichtingskosten, je betaalt doorgaans alleen je inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De oprichting van een vennootschap vereist, afhankelijk van de gekozen vorm:
 • de tussenkomst van een notaris
 • een minimumkapitaal
 • een financieel plan
 • statuten
 • een verslag van een bedrijfsrevisor

Wijzigen en stopzetten

Afhankelijk van het type onderneming dat je kiest, eenmanszaak of vennootschap, verloopt het wijzigen en ontbinden van je zaak anders.

Alleen of met meerdere vennoten

Bepaalde vennootschapsvormen laten toe om een samenwerking tussen meerdere vennoten juridisch vast te leggen. Dat kan gaan over organisatie, beheer, uitbouw, ...

Bescherming privébezit

Sommige juridische vormen beschermen je privébezit niet. Maak je bijvoorbeeld schulden dan lopen al je roerende en onroerende goederen risico. Ook het gemeenschappelijk vermogen met je partner kan aangesproken worden.

Meest interessante belastingsstelsel

Afhankelijk van je juridische vorm worden je winsten belast via: 
 • de personenbelasting of
 • de vennootschapsbelasting
Een eenmanszaak wordt belast via de personenbelasting, een vennootschap via de vennootschapsbelasting. Afhankelijk van de winst in je onderneming, kan het fiscaal interessanter zijn om voor de vennootschapsbelasting te kiezen. 

Boekhoudkundige verplichtingen

Voor elke juridische vorm zijn er boekhoudkundige verplichtingen. De twee mogelijke vormen zijn: 
 • een enkelvoudige boekhouding
 • een dubbele boekhouding

Investeerders

Indien je investeerders wil aantrekken, kies je best voor een vennootschap. Zo kunnen geldschieters investeren in je zaak en mee delen in je winst. 

Continuïteit bij overlijden

Als het belangrijk is om opvolging te garanderen bij overlijden van de zaakvoerder, hou je hier best ook rekening mee tijdens de oprichting. Niet alle vormen garanderen het voortbestaan van je onderneming. 
Via Xerius Drive ontdek je aan de hand van enkele vragen de meeste ideale juridische vorm voor jou.