Ondernemingsnummer aanvragen

Wanneer je een handels- of ambachtsactiviteit gaat uitoefenen, moet je je onderneming als handelsonderneming laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) bij Xerius Ondernemingsloket.

De KBO is een centrale databank waarin verschillende instanties gegevens over de onderneming kunnen registreren en/of raadplegen, zoals bijvoorbeeld de erkende ondernemingsloketten, de btw en de RSZ.

Het ondernemingsloket gaat de gegevens met betrekking tot de handelsactiviteiten van de onderneming inschrijven:

 • het adres waar de activiteiten worden uitgeoefend,
 • de activiteiten zelf,
 • de ondernemersvaardigheden (bedrijfsbeheer en beroepskennis) die de onderneming moet aantonen en
 • het bankrekeningnummer van de onderneming.

Hoe een ondernemingsnummer aanvragen?

Eenmanszaak

Als je een eenmanszaak gaat opstarten kan je via Xerius een ondernemingsnummer aanvragen.

Eenmanszaak opstarten Online inschrijven >

Vennootschap

Je moet eerst je vennootschap oprichten, vooraleer je je onderneming kunt laten inschrijven in de KBO. Je krijgt jouw ondernemingsnummer van de Griffie van de Rechtbank van Koophandel bij neerlegging van de oprichtingsakte van je vennootschap.

Vennootschap opstarten Online inschrijven >

 

Vennootschap oprichten via onderhandse akte

Voor een aantal vennootschapsvorm kan Xerius de publicatie in het Belgisch Staatsblad voor jou verzorgen.

 • vof (Vennootschap onder firma)
 • cvoa (Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid)
 • gcv (Gewone commanditaire vennootschap)

 

Vennootschap oprichten via authentieke of notariële akte

Vennootschappen waarin de vennoten beperkte aansprakelijkheid genieten (bvba, nv, cvba,...) worden opgericht via een authentieke of notariële akte.

 • bvba (Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
 • nv (Naamloze vennootschap)
 • cvba (Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
 • cva (Commanditaire vennootschap op aandelen)
Neem contact op met jouw boekhouder of accountant om te weten welke vennootschapsvorm het best aansluit bij jouw project en jouw persoonlijke situatie.

Vrije en intellectuele beroepen

Sinds 1 juli 2009 moeten ook de beoefenaars van een vrij of intellectueel beroep zich inschrijven in de KBO via een ondernemingsloket. Dat geldt zowel voor eenmanszaken als vennootschappen.

Meer over het starten van een vrij beroep.