Starten met vrij beroep

Als beoefenaars van een vrij of intellectueel beroep moet je je onderneming laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) door een ondernemingsloket. De KBO is een databank die alle gegevens en activiteiten van alle ondernemingen in België bevat.

Je hoeft geen ondernemersvaardigheden te bewijzen.

Het ondernemingsloket schrijft de activiteiten in die je wilt uitoefenen en kent je een ondernemingsnummer toe.

Btw-nummer aanvragen

De meeste vrije beroepen zijn niet btw-plichtig.

Je moet wel een btw-nummer aanvragen als:

 • accountant
 • advocaat
 • architect
 • beëdigd vertaler of gerechtstolk.
 • belastingconsulent
 • boekhouder
 • landmeter
 • notaris gerechtsdeurwaarder
 • veearts

In de praktijk betekent dit dat je ondernemingsnummer geactiveerd moet worden voor btw-doeleinden.

Je moet de btw-aanvraag doen voordat je je activiteiten start die je onderneming btw-plichtig maken.

Doe je btw-aanvraag via Xerius Ondernemingsloket. Dat gaat sneller en je hoeft zich niet te verplaatsen.

Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds

In België is elke zelfstandige onderworpen aan het sociaal statuut voor zelfstandigen. Als zelfstandige ben je verplicht om elk kwartaal sociale bijdragen te betalen aan een sociaal verzekeringsfonds. In ruil daarvoor krijg je sociale zekerheidsrechten.

 

Aanvullende verzekeringen

Als je een medisch beroep uitoefent (geneesheer, tandarts, apotheker en kinesitherapeut), ontvangt je elk jaar een RIZIV-toelage die u kunt besteden aan een pensioen- of inkomensverzekering.

Je wilt uw RIZIV-premie gebruiken voor pensioenopbouw?

Kies dan voor een sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Dan spaar je niet alleen voor je pensioen, maar je krijgt ook aanvullende waarborgen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daarnaast kan je ook nog een gewoon of sociaal VAPZ afsluiten met fiscaal aftrekbare premies.

Kies voor een Gewaarborgd Inkomen als je wilt verzekeren tegen inkomensverlies bij ziekte of ongeval.

Burgerlijke vennootschap

De activiteiten van dokters, architecten, advocaten, … hebben eerder een burgerlijk karakter.

Daarom kiezen de meeste vrije beroepen voor een burgerlijke vennootschap (bv).

Een burgerlijke vennootschap kan de vorm aannemen van om het even welke handelsvennootschap (bvba, nv, ...). Ze moet aan de vereisten voldoen die verbonden zijn met de gekozen vennootschapsvorm.

Stap voor stap uw vennootschap oprichten

Erkenning

Je moet je erkenning aanvragen vooraleer je je beroep mag uitoefenen.

Dat geldt onder andere voor:

 • accountants
 • advocaten
 • apothekers
 • architecten
 • bedrijfsrevisoren
 • belastingconsulenten
 • boekhouders
 • boekhouders-fiscalisten
 • dierenartsen
 • dokters
 • gerechts­deur­waarders
 • notarissen
 • psychologen en vastgoed­makelaars.

Meer informatie