<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1807140382886183&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Aanmelden Xerius Drive >

Is studiejaren afkopen de juiste beslissing voor u?

Reserveer hier uw gratis pensioenraming

Xerius rekent het voor u uit.

De regering is eindelijk klaar met de nieuwe regeling over het afkopen van studiejaren. Daarbij voorziet de wetgever een overgangsperiode tussen 1 december 2017 en 30 november 2020. In dat tijdvak kunt u kiezen tussen de oude en de nieuwe regeling.

De informatie op deze website helpt u de knoop doorhakken. U leest hier alles over het verschil tussen beide regelingen. Bovendien maakt u kennis met andere oplossingen om uw pensioen als zelfstandige te verhogen. Dat is waardevolle informatie, die u kan helpen om de juiste beslissing te nemen.

Die juiste beslissing neemt u pas echt wanneer u de verschillende opties kunt vergelijken. Daarom zet Xerius voor u alle cijfers op een rij. Deze pensioenraming – met een waarde van 280 euro – is exclusief voor klanten van Xerius, en dat helemaal gratis.

Bent u nog geen klant van Xerius? Lees dan hier waarom een overstap zo’n slimme beslissing is.

Studiejaren afkopen of niet?

Xerius rekent het graag voor u uit.

Reserveer hier uw gratis pensioenraming

Tot welke regeling hebt u toegang?

Was u eerst loontrekkende nadat u afstudeerde?

JA  - Kies voor de nieuwe regeling

NEE - Werd u zelfstandige binnen 180 dagen na afstuderen? 

 • ja > u hebt de keuze tussen de oude of de nieuwe regeling
 • nee > kies voor de nieuwe regeling

Belangrijk om mee te pakken:

Bent u aangesloten in bijberoep en zijn uw sociale bijdragen minstens gelijk aan deze van een activiteit in hoofdberoep? Dan moet u de aanvraag indienen in het pensioenstelsel waarin u uw hoofdberoep uitoefent. Als bijberoeper is dat dus via de Federale Pensioendienst, en niet via het sociaal verzekeringsfonds.

Bent u op het moment van uw aanvraag tot gelijkstelling geen zelfstandige, werknemer of ambtenaar? Dan kunt u toch de gelijkstelling vragen als zelfstandige indien dat uw laatste statuut was vóór de indiening van uw aanvraag. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u van een overbruggingsrecht geniet.

Oud vs nieuw: beide regelingen vergeleken

OUDE REGELING

NIEUWE REGELING

Het belang van uw 20ste verjaardag

Enkel de studiejaren tellen mee vanaf het jaar waarin u 20 jaar werd.

 

Tijdens de overgangsperiode tot 30 november 2020 tellen enkel de studiejaren mee vanaf het jaar waarin u 20 werd, tenzij u minder dan tien jaar geleden afstudeerde.


Welke studieperiodes tellen mee?

 • Bisjaren tellen mee.
 • U kunt meerdere diploma’s gelijkstellen.
 • U moet de volledige studieperiode regulariseren.Een gedeelte is niet mogelijk.
 • Een diploma is niet vereist. U kunt dus ook studieperiodes gelijkstellen waarin u geen diploma haalde.
 • Enkel dagonderwijs.

 

 • Bisjaren tellen niet mee. Het aantal jaren dat u kunt afkopen is beperkt tot het aantal studiejaren voorzien om het diploma te behalen.
 • U kunt slechts één diploma regulariseren, behalve als het behalen van het eerste diploma een voorwaarde was om de tweede studie te mogen aanvatten.
 • Een deel van de studieperiode regulariseren is wel mogelijk.
 • Ook diploma’s behaald in avondonderwijs zijn afkoopbaar.

Wanneer en hoe dient u de aanvraag in?

Dat kan op elk moment in uw loopbaan, ook nadat u op pensioen bent gegaan. U hoeft daarvoor enkel een brief of e-mail te sturen naar Xerius. Voeg zeker de nodige bewijsstukken toe, zoals uw diploma of een certificaat.

 

U moet de aanvraag indienen vóór u op pensioen gaat. Dat kunt u doen in maximaal twee keer. Ook hier kan dat per brief of e-mail naar Xerius, inclusief de nodige bewijsstukken. 


Hoeveel betaalt u?

Studeerde u af vóór 1984? Dan betaalt u voor elk kwartaal dat u wilt afkopen een forfaitaire bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van de gelijk te stellen periode.

Studeerde u af in 1984 of later? Dan betaalt u een bijdrage in functie van uw inkomen. Bovendient dient u in sommige gevallen intresten te betalen.

 

Tot 1 december 2020 geldt er een tijdelijke gunstregeling, waarbij u studiejaren kunt afkopen tegen de forfaitaire prijs van 1.500 euro per studiejaar of 375 euro per kwartaal. Nadien wordt afkopen fors duurder.

Aftrekken van de belastingen

U kunt voor beide regelingen de betalingen aftrekken van de belastingen, en dat tegen het zogenaamde “marginaal tarief”. Dit is het belastingtarief van toepassing op uw hoogste inkomensschijf.

Bijvoorbeeld: bedraagt uw belastbare inkomen in 2018 meer dan 39.660 euro , dan is het marginale belastingtarief 50%. Dankzij het fiscale voordeel bedraagt de werkelijke kostprijs dan slechts 750 euro.


Wanneer dient u te betalen?

U betaalt de volledige bijdrage binnen de 30 dagen nadat u de beslissing van het RSVZ ontving.

Opgelet: afgekochte studiejaren tellen nooit mee als loopbaanjaren om te bepalen of u vervroegd met pensioen kunt gaan.

 

U betaalt het volledige bedrag binnen de 6 maanden. Ook hier tellen afgekochte studiejaren nooit mee als loopbaanjaren om te bepalen of u vervroegd met pensioen kunt gaan.


Hoeveel pensioen krijgt u dan?

Per gelijkgesteld studiejaar voor 1984 ontvangt u ongeveer 186 euro extra gezinspensioen per jaar. Als alleenstaande komt dat bedrag op ongeveer 149 euro extra.

Vanaf 1984 is uw extra pensioen afhankelijk van het jaar waarin u regulariseerde en de bijdrage die u betaalde. Het bedrag schommelt tussen ongeveer 107 en 635 euro voor een gezinspensioen en 85 tot 510 euro voor het pensioen als alleenstaande.

 

U krijgt 266,66 euro bruto meer pensioen als alleenstaande. Een gezinspensioen krijgt 333,33 euro bruto. Er is geen link met het loon.


Kortom, is deze regeling interessant voor u?

JA, als uw pensioen echt dichtbij komt. De kostprijs van de oude regeling kan dan lager liggen dan in de nieuwe regeling.

JA, wanneer u langer deed over uw studie dan de normale duur, of wanneer u studeerde zonder diploma te halen.

In alle andere gevallen is de nieuwe regeling goedkoper en levert zij meer pensioen op.

 

JA, als u echt toekomstgericht denkt en bereid bent om uw investering op heel lange termijn terug te verdienen.

NEE, als uw pensioen nog ver in de toekomst ligt en u opteert voor zekerheid. U kiest dan beter andere manieren om uw pensioen te verhogen. Daarover leest u meer op de volgende pagina’s.

Ontdek nog meer interessante opties voor uw pensioen

Studiejaren afkopen is niet de enige weg naar een hoger pensioen. Sterker nog: het is best mogelijk dat andere alternatieven interessanter zijn voor u. Aanvullende pensioenplannen leveren bijvoorbeeld mooie fiscale voordelen op: uw belastingen en sociale bijdragen verlagen.

Hieronder vindt u meer informatie over de belangrijkste formules. Deze aanvullende pensioenplannen werden speciaal ontwikkeld voor zelfstandigen zoals u, en dat merkt u aan de voordelen die u geniet. Klik op één van onderstaande formules voor meer info.

Nog vragen over het afkopen van studiejaren?

Vraag uw simulatie dan aan of geef ons een seintje via pensioenen@xerius.be.