Bedrijfsgegevens wijzigen


1. Overzicht

Je moet een wijziging van je onderneming melden aan het ondernemingsloket als er iets wijzigt aan: Dat zijn ook de gegevens die bij de start van je onderneming ingeschreven zijn in de KBO door het ondernemingsloket (of destijds in het handelsregister, toen de ondernemingsloketten nog niet bestonden).

Btw-administratie

Sommige wijzigingen moet je ook melden aan de btw-administratie (enkel als je onderneming btw-plichtig is, natuurlijk). Het gaat om:
  • wijziging van activiteiten
  • wijziging van het bankrekeningnummer voor de teruggaven van btw.

Kostprijs

  • elke wijziging kost 87 euro per vestiging
  • een wijziging melden aan de btw kost 40 euro (exclusief btw)
Het is in het belang van je onderneming dat de gegevens in de KBO zo nauw mogelijk aansluiten bij de werkelijke situatie van je onderneming.