Wijziging maatschappelijke zetel

Elke vennootschap in België heeft slechts één maatschappelijk zetel. Het is het officiële adres van uw onderneming. Uw maatschappelijke zetel is meestal gelijk aan de vestiging van waaruit de onderneming gestuurd wordt.

Hoe uw maatschappelijke zetel wijzigen?

Het adres van de maatschappelijk zetel is vastgelegd in de statuten. Een verplaatsing van de maatschappelijke zetel, betekent dus ook een wijziging van de statuten. Deze wijziging kan enkel beslist worden tijdens een algemene vergadering met bijzondere meerderheid. Een verplaatsing moet bovendien ook bekend gemaakt worden in het Belgisch Staatsblad.
Start nu >
met de online aanvraag van een wijziging in de KBO en publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Hoeveel kost een wijziging?

  • Je betaalt 90,33 euro excl. btw voor het opmaken en neerleggen van publicatiedocumenten
  • en je betaalt 158,63 euro voor de Publicatiekosten Griffie.

Wat hebt u nodig?

Voor een wijziging maatschappelijke zetel moet u beschikken over een verslag van de algemene vergadering: 
  • met vermelding en de datum van wijziging.
  • gedateerd en ondertekend door de zaakvoerder of gedelegeerd bestuurder.