Succesvolle lancering naar de toekomst

Accountancy bedrijven van jullie grootte geloven allang niet meer dat het traditionele verdienmodel standhoudt. Net zoals de ruimtevaarders zijn jullie op zoek naar innovatie. Innoveren is niet gemakkelijk. Het is een verhaal van vallen en opstaan. Denk alleen al maar aan de implementatie van nieuwe software. Soms moet je twee stappen terugzetten, vooraleer je echt rendement ziet. Niet alle softwareprogramma’s kan je met elkaar verbinden.


Daar weet de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA alles van. Het plan om onlangs een raket naar de maan te sturen is enkele weken uitgesteld, na drie mislukte pogingen. Telkens waren er technische problemen. Dat dezelfde problemen blijven opduiken, is geen verrassing volgens wetenschapswatcher Hetty Helsmoortel. "De nieuwe megaraket Space Launch System (SLS) werkt met heel oude technologie. Die raket is eigenlijk voor een groot deel samen geknutseld uit stukken van de oude spaceshuttle. Dat is toch technologie die al zo'n 40 jaar oud is en daar ligt waarschijnlijk het probleem."Beschouwen klanten jou als een partner in hun groei?

Technologie is ook een belangrijke katalysator voor de veranderingen in de accountancysector. Ook al dien je niet op alle hypes te springen, toch is het verstandig dat je alle belangrijke nieuwe ontwikkelingen blijft volgen. We zien dat er momenteel heel veel aandacht gaat naar de optimalisatie van interne processen. Wat een verstandige keuze is, gezien de personeelskrapte. Daardoor ontbreekt soms wel een visie op een langere termijn.

Op de langere termijn zal de waardecreatie (of noem het advies) vooral gehaald worden uit het gebruik van de beschikbare stuurdata. Alles is nu voorhanden om samen met de klant een realistische inschatting van de toekomst te maken. En hierbij kan software helpen. Maar het is ‘de mens’ die op een empathische manier de vertaalslag zal moeten maken. Dat blijkt ook uit een studie die UHasselt heeft uitgevoerd in opdracht van Xerius. Ondernemingen die voldoende aandacht krijgen beschouwen hun accountant als een partner in hun groei. Ook het aantal persoonlijke meetings lijkt een effect te hebben op de duur van de klantenrelatie.


Wanneer vertrekt jouw talent?

In onlangs gepubliceerd onderzoek van McKinsey zeggen twee op de vijf werknemers van plan te zijn binnen drie tot zes maanden ontslag te nemen. De helft van de mensen die daadwerkelijk ontslag neemt, wil niet terug naar het oude werk. Hoe het in de accountancysector zit, werd nog niet onderzocht. Maar het maakt het vraagstuk van de aantrekkelijkheid van het accountantsberoep nog urgenter. Daar zien we dat de grotere accountancybedrijven het voortouw nemen. Via sociale media stellen zij het beroep positief in de kijker. Het valt ook op dat er écht in mensen wordt geïnvesteerd.

Wie vroeger - en dat is nog niet zolang geleden - accountant werd, keek al snel tegen een werkweek van 60 uur aan. De huidige Tik Tok-generatie (of Gen Z) zoekt meer balans tussen werk en privé.  Ze houden zich precies aan de werkuren en doen wat ze moeten doen. Van de coronaperiode hebben ze vooral onthouden dat het leven veel te kort is en dat je er alles moet uithalen.

Sommige sectoren zien al hun talent vertrekken, waarschuwt McKinsey. Omdat er zoveel banen zijn, is niemand nog bang om niet meer aan de bak te komen als het fout loopt. In kantoren waar de nadruk nog steeds op compliance ligt, haken jonge profielen af. En dat is natuurlijk jammer.


Verklein de mismatch tussen vraag en aanbod

Grotere accountancybedrijven of kantoren die een samenwerkingsverband opzoeken, hebben begrepen dat ze ook hun aanbod moeten uitbreiden. Dit wordt versneld uitgerold, al dan niet met de steun van private equity-investeerders. Uit het onderzoek van de UHasselt bleek wel dat de focus die accountants in de toekomst willen leggen vaak verschilt van de diensten waar ondernemers het meest behoefte aan (zullen) hebben. Er dient dus over gewaakt worden dat het toekomstige aanbod van diensten een gezonde mix is van eigen interesses (sterktes/specialisaties) en de effectieve noden van de klanten. Het doel moet zijn om de mismatch tussen vraag en aanbod zo klein mogelijk te houden. Een te algemene klantsegmentering kan ervoor zorgen dat niet alle noden en wensen van de klant geïdentificeerd worden. Een unieke benadering van elk klantsegment lijkt de beste boodschap. Klanten bevragen is daarvoor van essentieel belang.

Diensten waar ondernemers volgens het onderzoek het meest nood aan hebben zijn: 
budgettering, subsidies, begeleiding in moeilijke tijden, begeleiding bij steunmaatregelen, veranderingen in de wetgeving, juridische zaken, verzekeringen, beloningsbeleid, groeimogelijkheden en strategisch advies.


Op naar Blockchain en Metaverse

Begin september kondigden Vandelanotte, BDO en Van Havermaet de oprichting van een eigen fintech bedrijf aan, met de naam AI-GUST. Het platform wil interessante inzichten en verspreide data samenbrengen. Dit doen ze door alle mogelijke boekhoudsoftwarepakketten te bundelen met andere bronnen, zoals loongegevens, gedetailleerde verkoopcijfers, energieverbruik en klantendata. Dergelijke tools bestaan al, maar de partners doen dit om eigenaar te blijven van hun data. Anders zou het zomaar kunnen dat zij hun eigen data – weliswaar verrijkt – moeten terugkopen.

Zo is ook het Franse initiatief van de “Ordre national des experts-comptables” ontstaan. Vorig jaar richtte de orde het bedrijf Drakarys op, een investeringsfonds dat innovatie in de accountancysector wil stimuleren. Zij gaan dan de samenwerking aan met enkele software vendors. Alle accountants hebben de mogelijkheid om mee te participeren in dit investeringsfonds.

Om even terug te komen op de ruimte – ik wil tot slot graag nog één trend onder de aandacht brengen: de Blockchain. Deze technologie zal samen met machine learning en AI veel veranderen in het accountancylandschap. Zo zien we vandaag al de eerste accountancybedrijven – zoals pwc, KPMG en Prager Metis – voorzichtige stappen zetten in de Metaverse, ook al valt daar nog weinig te beleven. Maar de Metaverse zou over enkele jaren even impactvol kunnen zijn als het internet.

De accountantsbedrijven die we op Space uitgenodigd hadden, hebben al een mooi parcours naar de toekomst afgelegd. Xerius wenst elk kantoor veel succes op deze boeiende reis!

Danny De Pourcq