Juridische informatie

Hoe gaat Xerius om met jouw privacy? Waarvoor is Xerius wel of niet aansprakelijk? De juridische documenten, algemene voorwaarden en disclaimers van onze producten en tools vind je hier ter informatie. Je kunt ze online bekijken en downloaden.

Privacyverklaring

Wat lees je in een privacyverklaring?

Xerius hecht veel belang aan jouw privacy. Daarom zetten we in op de bescherming van jouw persoonsgegevens. De bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer worden geregeld in verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG genoemd. In onze privacyverklaring kom je te weten

  • welke persoonsgegevens we van jou als natuurlijke persoon verzamelen,
  • met welk doeleinde we ze verwerken,
  • op basis van welke wettelijke verwerkingsgrond en
  • aan wie we de gegevens doorgeven.

We willen jouw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. We verzamelden de info per tool. Klik op de link en je leest precies hoe wij werken..


Deze privacyverklaring is op maat van onze huidige diensten, zowel online als offline. Daarom verzamelden we alles per tool. Eventuele aanpassingen aan de website of aan onze diensten, kunnen ook leiden tot wijzigingen in de privacyverklaring. De meest recente versie vind je altijd op deze pagina. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Xerius. Xerius is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die doorverwijzen naar ons of naar waar wij een link plaatsen.


Meer weten over de privacywetgeving in België en Europa in het algemeen? Dan kan je terecht op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ , de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.
Welke tools beschikken over een privacyverklaring?

Hieronder krijg je een overzicht van alle tools die informatie verzamelen. Klik op de tool en je komt te weten welke privacyvoorwaarden van toepassing is.

Disclaimer en algemene voorwaarden

Wat is een disclaimer of algemene voorwaarden?

Een disclaimer is tekst waarin we meer uitleg geven over wat je wel en niet mag verwachten van onze website en de verschillende tools die we ter beschikking stellen. Algemene voorwaarden vertellen je meer over de “kleine lettertjes” van onze dienstverlening.

Onderstaande diensten beschikken ook nog over een specifieke disclaimer of algemene voorwaarden:

Xerius Pensioenbuddy

Verzekeringsbuddy

Cookieverklaring

Wil je je cookievoorkeuren aanpassen? Of te weten komen welke cookies we bijhouden? Dan kan je dat op deze pagina doen.