Juridische informatie

Hoe gaat Xerius om met jouw privacy? Waarvoor is Xerius wel of niet aansprakelijk? De juridische documenten en disclaimers van onze producten en tools vind je hier ter informatie. Je kunt ze online bekijken en downloaden.

Juridische documenten

Wat lees je in een privacyverklaring?

Xerius hecht veel belang aan jouw privacy. Daarom zetten we in op de bescherming van jouw persoonsgegevens. De bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer worden geregeld in verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG genoemd. In onze privacyverklaring kom je te weten

  • welke persoonsgegevens we van jou als natuurlijke persoon verzamelen,
  • met welk doeleinde we ze verwerken,
  • op basis van welke wettelijke verwerkingsgrond en
  • aan wie we de gegevens doorgeven.

We willen jouw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. We verzamelden de info per tool. Klik op de link en je leest precies hoe wij werken..


Deze privacyverklaring is op maat van onze huidige diensten, zowel online als offline. Daarom verzamelden we alles per tool. Eventuele aanpassingen aan de website of aan onze diensten, kunnen ook leiden tot wijzigingen in de privacyverklaring. De meest recente versie vind je altijd op deze pagina. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Xerius. Xerius is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die doorverwijzen naar ons of naar waar wij een link plaatsen.


Meer weten over de privacywetgeving in België en Europa in het algemeen? Dan kan je terecht op www.privacycommission.be, de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, de vroegere Privacycommissie.
Wat is een disclaimer?

Een disclaimer is tekst waarin we meer uitleg geven over wat je wel en niet mag verwachten van onze website en de verschillende tools die we ter beschikking stellen. .
Je voorkeuren aanpassen

Wil je je cookievoorkeuren aanpassen? Of te weten komen welke cookies we bijhouden? Dan kan je dat op deze pagina doen.
Welke Xerius-tools verzamelen informatie?

Hieronder krijg je een overzicht van alle tools die informatie verzamelen. Klik op de tool en je komt te weten welke privacyvoorwaarden en disclaimer van toepassing zijn.

 
Xerius Account

We zorgen met Xerius Account voor een veilige toegang tot je persoonlijke gegevens en we beschermen je gegevens met alle middelen die we hebben.

Privacyverklaring Xerius account

Disclaimer Xerius account
Bruto netto calculator

Disclaimer

Privacy verklaring
Xerius Formulieren

Wanneer je online formulieren invult, deel je gegevens met ons. De formuliervelden verschillen van formulier tot formulier volgens de gegevens die we nodig hebben om jouw vraag te kunnen beantwoorden of je de gevraagde dienst te kunnen leveren.

Privacyverklaring webformulier
Xerius Mijn dossier

Privacyverklaring mijn dossier

Disclaimer mijn dossier
Via Xerius

Via Xerius is de online startplaats van jouw onderneming

Privacyverklaring Via Xerius

Disclaimer Via Xerius

Cookieverklaring Via Xerius
Xerius online services

Privacyverklaring