Fiscaal attest aanvragen

De sociale bijdragen die je betaald hebt, trek je af als beroepskost bij je belastingaangifte. En voor elke kost die je aftrekt heb je een bewijsstuk nodig. Daarvoor bezorgt je sociaal verzekeringsfonds jou een fiscaal attest.

Waarvoor dient een fiscaal attest?

Het fiscaal attest dient als bewijsstuk van de sociale bijdragen die je in een bepaald jaar betaald hebt aan je sociaal verzekeringsfonds. Net zoals andere beroepskosten, moet je de sociale bijdragen immers aftrekken van je bruto-inkomen om je netto belastbaar jaarinkomen te berekenen.


Wij bezorgen je het fiscaal attest van het afgelopen jaar samen met de kwartaalafrekening van het tweede kwartaal of sturen je een e-mail wanneer je attest klaarstaat in My Xerius. Daar kan je trouwens altijd eenvoudig een kopie van je attest downloaden.


Welke informatie staat er op je fiscaal attest?

Je vindt op het fiscaal attest een overzicht van je sociale bijdragen die fiscaal aftrekbaar zijn:

  • het totaal van de bedragen (inclusief rappelkosten) die je in het betreffende jaar betaald hebt, en die rechtstreeks verband houden met je statuut als zelfstandige
  • het totaalbedrag van de terugbetaling van je sociale bijdragen van dat jaar.
  • Het verschil tussen die twee bedragen: dat is het bedrag dat je fiscaal mag aftrekken.

Alle andere bedragen houden niet rechtstreeks verband met je sociale bijdragen, en zijn dan ook niet fiscaal aftrekbaar:

  • betaalde verhogingen;

  • rechtsplegingsvergoedingen;
  • gerechtskosten;
  • gerechtelijke intresten.

 


Waar vind je je fiscaal attest?

Log in op 'My Xerius'. Je vindt je fiscaal attest terug onder de rubriek ‘Mijn attesten’.

My XeriusIn welke vakken geef je je sociale bijdragen aan?


Je bent actief als zelfstandige in het inkomstenjaar 2023


1. Als bedrijfsleider

Geef enkel het bedrag aan dat vermeld wordt onder C. Indien van toepassing tel je hierbij de betaalde VAPZ-bijdrage op.

Vak

Benaming

Belastingcodes

XVI

Bezoldigingen van bedrijfsleiders

1405-50 / 2405-20


2. Als eenmanszaak, vrij beroep, werkend vennoot, of met andere winstgevende activiteiten

Je betaalde sociale bijdragen zijn 100% aftrekbaar als beroepskost. Die vind je terug onder A. Geef ook je betaalde VAPZ-bijdrage in als beroepskost. Tel deze daarvoor op bij het bedrag onder A. Je geeft dit aan in deze vakken:

Vak

benaming

belastingcodes

XVII

Winst uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen

1632-17 / 2632-84

Vak

benaming

belastingcodes

XVIII

Baten van vrije beroepen, ambten, posten of andere winstgevende bezigheden

1656-90 / 2656-60

Vak

benaming

belastingcodes

XX

Bezoldigingen van meewerkende echtgenoten en wettelijk samenwonende partners

1451-04 / 2451-71

Ben je zelfstandig helper en inwonend gezinslid? Vul dan vak IV code 1257-04 / 2257-71.

Ben je zelfstandig helper en geen inwonend gezinslid? Gebruik dan de codes vermeld in bovenstaande tabel (winst of baten).

 

Terugbetaalde sociale bijdragen geef je aan als inkomsten. Die vind je terug onder B. Je geeft dit aan in deze vakken:

vak

benaming

belastingcodes

XVII

Winst uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen

1600-49 / 2600-19

vak

benaming

belastingcodes

XVIII

Baten van vrije beroepen, ambten, posten of andere winstgevende bezigheden

1650-96 / 2650-66


Je bent niet meer actief als zelfstandige in het inkomstenjaar 2023

Je betaalde wel sociale bijdragen of kreeg terugbetalingen in het kader van je sociale bijdragen als zelfstandige. Gebruik deze codes:

Deel 2, vak

benaming

belastingcodes

XXI

Betaalde bijdragen

1697-49 / 2697-19

Deel 2, vak

benaming

belastingcodes

XXI

Terugbetaalde bijdragen

1695-51 / 2695-21

Let wel, ben je bedrijfsleider? Geef dan het fiscaal aftrekbaar bedrag enkel in onder Deel 2, vak XXI Betaalde bijdragen 1697-49 / 2697-19. Dat vind je terug onder C.

Wat vind je op deze pagina?