Fiscaal attest aanvragen

De sociale bijdragen die je betaald hebt, trek je af als beroepskost bij je belastingaangifte. En voor elke kost die je aftrekt heb je een bewijsstuk nodig. Daarvoor bezorgt je sociaal verzekeringsfonds jou een fiscaal attest.

Waarvoor dient een fiscaal attest?

Het fiscaal attest dient als bewijsstuk van de sociale bijdragen die je in een bepaald jaar betaald hebt aan je sociaal verzekeringsfonds. Net zoals andere beroepskosten, moet je de sociale bijdragen immers aftrekken van je bruto-inkomen om je netto belastbaar jaarinkomen te berekenen.


Wij bezorgen je het fiscaal attest van het afgelopen jaar samen met de kwartaalafrekening van het tweede kwartaal. Vind je je fiscaal attest niet terug? Dan download je eenvoudig een kopie via ‘My Xerius’.

 

 

 

Welke informatie staat er op je fiscaal attest?

Je vindt op het fiscaal attest een overzicht van je sociale bijdragen die fiscaal aftrekbaar zijn:

  • het totaal van de bedragen die je in het betreffende jaar betaald hebt, en die rechtstreeks verband houden met je statuut als zelfstandige
  • het totaalbedrag van de terugbetaling van je sociale bijdragen van dat jaar.
  • Het verschil tussen die twee bedragen: dat is het bedrag dat je fiscaal mag aftrekken.


 


Alle andere bedragen houden niet rechtstreeks verband met je sociale bijdragen, en zijn dan ook niet fiscaal aftrekbaar:

  • betaalde verhogingen;

  • rechtsplegingsvergoedingen;
  • gerechtskosten;
  • gerechtelijke intresten.

 

Meer uitleg krijg je op deze infofiche over de fiscale documenten.Hoe vraag je je fiscaal attest aan?

Log in op 'My Xerius'. Je vindt je fiscaal attest terug onder de rubriek ‘Mijn attesten’.

My Xerius

Wat vind je op deze pagina?