Fiscaal attest aanvragen

De sociale bijdragen die je betaald hebt, trek je af als beroepskost bij je belastingaangifte. En voor elke kost die je aftrekt heb je een bewijsstuk nodig. Daarvoor bezorgt je sociaal verzekeringsfonds jou een fiscaal attest.

Waarvoor dient een fiscaal attest?

Het fiscaal attest dient als bewijsstuk van de sociale bijdragen die je in een bepaald jaar betaald hebt aan je sociaal verzekeringsfonds. Net zoals andere beroepskosten, moet je de sociale bijdragen immers aftrekken van je bruto-inkomen om je netto belastbaar jaarinkomen te berekenen.


Wij bezorgen je het fiscaal attest van het afgelopen jaar samen met de kwartaalafrekening van het eerste kwartaal. Vind je je fiscaal attest niet terug? Dan vraag je eenvoudig een kopie via ‘mijn dossier’.


Welke informatie staat er op je fiscaal attest?

Je vindt op het fiscaal attest

  • het totaal van de bedragen die je in het betreffende jaar betaald hebt, en die rechtstreeks verband houden met je statuut als zelfstandige
  • het totaalbedrag van de terugbetaling van je sociale bijdragen van dat jaar. Een terugbetaling wordt beschouwd als inkomen.
  • Het verschil tussen die twee bedragen: dat is het bedrag dat je fiscaal mag aftrekken.Bedragen die rechtstreeks verband houden met je statuut als zelfstandige

Alleen deze bedragen zijn fiscaal aftrekbaar en worden vermeld op je fiscaal attest:

  • de sociale bijdragen zelf;
  • rappelkosten en aanmaningskosten.

Sommige bedragen houden niet rechtstreeks verband met je sociale bijdragen, en zijn dan ook niet fiscaal aftrekbaar:

  • rechtsplegingsvergoedingen;
  • gerechtskosten;
  • gerechtelijke intresten.

Hoe vraag je je fiscaal attest aan?

Log in op 'mijn dossier'. Je vindt je fiscaal attest terug onder het tabblad ‘documenten’.

Mijn dossier

Het staat buiten kijf dat we je ook met plezier te woord staan op de wijze die jij verkiest: contactformulier, e-mail of telefoon. Je vindt wat je zoekt op de contactpagina.