Nieuwe vennootschapswet: zo wijzig je tijdig je statuten

Sinds 2019 is het nieuwe vennootschapsrecht van kracht. De nieuwe vennootschapswet maakt zakendoen eenvoudiger door het aantal vennootschapsvormen terug te brengen van 17 naar 4. Maar wat betekent dit praktisch voor jou?

Deadline voorbij! Breng je vennootschap zo snel mogelijk in orde.

De deadline van 31 december 2023 is voorbij. Maar dat wil niet zeggen dat je de statuten van jouw vennootschap niet meer moet aanpassen aan de gewijzigde wetgeving. Je kan daarom je aanvraag tot wijziging nog altijd indienen.

De nieuwe vennootschapswet: wat veranderde er?

Het doel van de nieuwe vennootschapswet? Zakendoen moderner, flexibeler en eenvoudiger maken.


Hiervoor werden onder meer volgende veranderingen opgenomen in de wetboek voor vennootschappen en verenigingen:

 • Het verschil tussen burgerlijke en handelsvennootschappen verdwijnt;
 • Van 17 vennootschapsvormen naar 4;
 • Aanpassingen aan je financiële verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid;
 • Het wordt eenvoudiger om je positie als sleutelfiguur te versterken;
 • In een NV en BV kan je aandelen uitgeven met meervoudig stemrecht;
 • Je bestuurdersaansprakelijkheid wordt beperkt;
 • Invoering van de statutaire zetel.

Op onze pagina over de nieuwe vennootschapswet lees je er alles over. Ook je boekhouder of accountant kan je hier meer over vertellen.


Om je vennootschap te laten overeenstemmen met het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) is meestal een statutenwijziging nodig.


Welke vennootschappen moeten hun statuten aanpassen?

Of jij de statuten voor jouw vennootschap moet aanpassen, hangt af van de oprichtingsdatum.


Werd jouw vennootschap opgericht vóór 1 mei 2019? Dan moet je de statuten aanpassen en in overeenstemming met de nieuwe vennootschapswet.


AIs je je vennootschap oprichtte na 1 mei 2019, dan ging je onder de nieuwe wetgeving van start. Je zit met andere woorden al goed en hoeft nu niets meer te doen om in orde te zijn met de huidige vennootschapswet.Tegen wanneer moet je de statuten aanpassen?

1 januari 2024 is de datum om te onthouden. Voor alle vennootschappen die voor 1 mei 2019 opgericht zijn is dat de deadline om de statuten in regel te brengen met het nieuwe vennootschapsrecht.

Hoe je statuten wijzigen?

Heb je een V.O.F of GCV?

Heb je een Vennootschap Onder Firma (V.O.F) of een Gewone Commanditaire Vennootschap (GCV), dan kan Xerius je helpen om je statuten aan te passen. Zo spaar je jezelf een bezoek aan je notaris. Dat levert je tijdswinst op, en bovendien is het voordeliger voor je portemonnee.


Xerius doet voor jou het volgende:

 • Aanpassing statuten V.O.F naar VOF of GCV naar CommV;
 • Opmaak verslag buitengewone algemene vergadering;
 • Opmaak documenten voor de publicatie in het staatsblad & neerlegging bij de ondernemingsrechtbank;
 • Opmaak gecoördineerde statuten;
 • Nagelezen door juristen zodat u zeker in regel bent met de nieuwe wet.

Dit volledige pakket aan diensten krijg je in ruil voor:


693,57 euro

(incl. btw)

V.O.F. statuten aanpassen
GCV statuten aanpassen


Heb je een andere vennootschapsvorm?

In de meeste andere gevallen ben je verplicht om bij je notaris aan te kloppen om je statuten te wijzigen. Heb je bijvoorbeeld een bvba? Dan kan enkel je notaris een omvorming naar een bv voor jou in orde brengen.

Wat vind je op deze pagina?