Zelfstandig boekhouder of accountant worden

De teerling is geworpen: jij hebt je diploma eindelijk op zak. Nu begint het echte werk, met je stage als zelfstandig boekhouder of accountant. Xerius begeleidt jou stap voor stap door het hele proces om zelfstandig boekhouder te worden, en neemt daarbij heel wat papierwerk van je schouders. Zo kan jij echt focussen op de actief-zijde van je passie: een succesvolle start nemen met je carrière.

1. Je stage opent de deur naar je zelfstandig statuut als boekhouder

Slechts weinig beroepen kennen zo’n rijke historie als het jouwe. Van zodra het geld zijn intrede deed in de eerste beschavingen, verschenen ook boekhouders en accountants op het toneel. Als afgestudeerde schrijf jij mee de volgende pagina in de geschiedenis van dit nobele ambacht. Maar alvorens je een eerste letter op papier kan zetten, heb je een officiële erkenning nodig van je beroepsinstituut.

 • Als boekhouder krijg je die van het Beroepsinstituut van Boekhouders en Fiscalisten (BIBF).
 • Als accountant komt jouw erkenning van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB).

Deze erkenning moet je echt verdienen. Je doet eerst een stevige stage, met een pittig eindexamen als orgelpunt. Rond je die kaap met brio, dan ben je officieel zelfstandig boekhouder of accountant. En kan je aan de slag als zelfstandig boekhouder.


2. Zelfstandig stagiair-boekhouder of accountant worden? Dat doe je zo.

Gedurende je stageperiode werk je onder het statuut van zelfstandig boekhouder of accountant. Anders gezegd: je bent niet in loondienst, maar een zelfstandige. Daarom moet jij de volgende watertjes doorzwemmen..

Laat Xerius de opstart voor je regelen

Ga naar een bank en open een Belgische rekening op naam van je zaak

Dat is nodig om je zaak te kunnen registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Je kan bovendien je privé-uitgaven mooi scheiden van je beroepstransacties.
Laat je registreren in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen)

Laat je onderneming inschrijven in de KBO, zodat je een ondernemingsnummer ontvangt. Een tip: Xerius kan deze registratie voor jou in orde brengen.


In de KBO zitten alle gegevens en activiteiten van alle Belgische ondernemingen. Zo kunnen instanties zoals de RSZ of de btw de bedrijfsgegevens terugvinden die ze nodig hebben.
Activeer je btw-nummer

De volgende stap: je ondernemingsnummer wordt geactiveerd als btw-nummer. Zo kan jij btw aanrekenen aan je klanten, en deze vervolgens doorstorten aan de overheid. Sluit je ook aan als zelfstandige bij Xerius? Dan activeren wij je btw-nummer.
Word lid van een sociaal verzekeringsfonds

Als zelfstandig boekhouder of accountant zorg je zelf voor je sociale bescherming. Dat kan door aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds zoals Xerius. Je betaalt dan elk kwartaal sociale bijdragen, en bent daardoor verzekerd van sociale rechten: pensioen, ziekteverzekering, arbeidsongeschiktheidsuitkering en moederschapsuitkering.


Informeer bij Xerius naar je ideale startdatum als zelfstandige.

Je kan immers een kwartaal minder sociale bijdragen betalen en toch alle pensioenrechten van dat jaar genieten door een dag vroeger of later te beginnen.
Sluit je aan bij OZ

OZ is het ziekenfonds waarmee Xerius samenwerkt. Door je aansluiting is je verplichte ziekteverzekering in kannen en kruiken, en kan je op 2 oren slapen. Je krijgt medische kosten terugbetaald en ontvangt een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Indien je wenst, brengt Xerius graag je aansluiting bij OZ in orde.


Ben je al lid ben van een ziekenfonds? Laat dan gewoon even weten dat je statuut veranderde van student > stagiair-boekhouder of accountant.
Xerius regelt deze 4 klussen voor jou als zelfstandig boekhouder

 
 • je registratie in de KBO (90,50 euro)
 • je aansluiting als zelfstandige bij Xerius Sociaal Verzekeringsfonds
 • de activatie van je btw-nummer  (66,55 euro)
 • je inschrijving bij het ziekenfonds OZ
 • ondersteuning met andere opstartformaliteiten, zoals – indien nodig – de aanvraag van vergunningen 

Zo moet jij alleen nog zorgen voor het openen van je bankrekening.

4 stappen in 1 x regelen

3. Denk ook aan voldoende bescherming

Deze beschermingen zijn wettelijk verplicht

De wet verplicht jou om enkele verzekeringen af te sluiten. Zo bescherm je jezelf en je cliënten tegen beroepsfouten als boekhouder of accountant.

 • de verzekering beroepsaansprakelijkheid dekt de kosten voor fouten die die horen bij je beroep.
 • de verzekering burgerlijke aansprakelijkheidbeschermt bij schade die iemand anders dan je cliënt oploopt als je onvrijwillig een fout maakt.Een slimme beslissing: aanvullende verzekeringen

Een zelfstandige geniet niet dezelfde bescherming als een ambtenaar of loontrekkende. Daarom is het verstandig om je verplichte verzekeringen aan te vullen met bijkomende dekkingen. Interessant daarbij zijn

 

Laat je administratieve rompslomp over aan Xerius

Zo mag je op twee oren slapen: je hebt elke stap gezet volgens de regels van de wet. Jij kan dus helemaal focussen op je succesvolle start als boekhouder.


Xerius regelt dan voor jou je start als zelfstandige boekhouder:

 • je registratie in de KBO (90,50 euro)
 • je aansluiting als zelfstandige bij Xerius Sociaal Verzekeringsfonds
 • de activatie van je btw-nummer  (66,55 euro)
 • je inschrijving bij het ziekenfonds OZ
 • ondersteuning met andere opstartformaliteiten, zoals – indien nodig – de aanvraag van vergunningen 
Online aanvragen