Bijverdienen na pensioen als zelfstandige

Ben je op pensioen en heb je nog energie te over? Dan kan je als zelfstandige nog een mooie euro bijverdienen. Je bent wel gebonden aan enkele regels, die verschillen naargelang je leeftijd en het pensioen dat je ontvangt.

Kan je als gepensioneerde nog iets bijverdienen als zelfstandige?

Ja, dat kan als gepensioneerd-zelfstandige. Om in dit statuut aan de slag te kunnen, moet je een pensioen ontvangen.

Je kan dus niet zomaar kiezen onder welk statuut je valt. Ben je gepensioneerd, dan kom je automatisch in deze bokaal terecht.


Daarnaast dien je een eenmanszaak of vennootschap op te richten. Zonder zo’n onderneming onder de arm kan je geen zelfstandige worden. Op deze pagina staan we vooral stil bij de eenmanszaak, omdat de meeste gepensioneerden voor deze ondernemingsvorm kiezen. Toch twijfels? Weeg de voor- en nadelen van een eenmanszaak en een vennootschap nog even af.


Twijfels of je voldoet aan de voorwaarden om zelfstandige te worden binnen dit statuut? Dan pluizen de experts van Xerius alles na. Hebben zij daarvoor extra informatie of documenten van jou nodig? Dan nemen zij contact met jou op.

Contacteer onze expertsHoeveel mag je bijverdienen als gepensioneerde?

Daarvoor bestaat een duidelijk criterium: je leeftijd.


Tel je minder dan 65 lentes?

Dan mag je onbeperkt bijverdienen op voorwaarde dat je minstens 45 jaar hebt gewerkt op het moment van je pensionering.


Tel je minder dan 65 lentes, maar heb je die '45 jaar gewerkt' niet op je teller?

Beperk dan je inkomsten tot het maximaal toegestane jaarinkomen hieronder.

  • Heb je geen kinderen ten laste? Dan is je maximaal toegestane jaarinkomen als zelfstandige 7.880 euro.
  • Heb je kinderen ten laste? Dan is je maximaal toegestane jaarinkomen als zelfstandige 11.820 euro.


Wat als je te veel verdient als gepensioneerde?

Omdat je maar tot deze grens mag bijverdienen, worden ook je sociale bijdragen overeenkomstig geplafonneerd. Maar let wel: ga je minstens 25% over het maximaal toegestane jaarinkomen? Dan verlies je een kwart van je wettelijk pensioen.

Verdien je het dubbele van het toegelaten bedrag? Dan zijn de gevolgen niet van de poes. Je verliest je wettelijk pensioen volledig. Bovendien worden je sociale bijdragen berekend volgens het tarief van een gewone zelfstandige in hoofdberoep. Met andere woorden: aan 20,5%, en dat vanaf een minimum jaarinkomen van 16.000 euro. 


Ben je ouder dan 65 jaar en krijg je een rustpensioen?

Dan mag je onbeperkt bijverdienen vanaf 1 januari van het jaar waarin je 65 wordt. Je kan je pensioen niet verliezen, hoe luid de kassa ook rinkelt.


Ben je ouder dan 65 en krijg je enkel een overlevingspensioen?

Dan kijk je beter uit je doppen. Probeer de inkomsten te beperken tot de bedragen hieronder.

  • Heb je geen kinderen ten laste? Dan is je maximaal toegestane jaarinkomen als zelfstandige 22.760 euro.
  • Heb je kinderen ten laste? Dan is je maximaal toegestane jaarinkomen als zelfstandige 27.685 euro.

Ook hier geldt: ga niet over de schreef. Want ook dan straft de overheid met verlies van pensioen en hogere sociale bijdragen.

Welke kosten komen kijken bij je opstart?

1. Eenmalige kosten bij de start

Je eerste halte is Xerius ondernemingsloket. Wij zorgen voor de inschrijving van je eenmanszaak in de Kruispuntbank van Ondernemingen. En bezorgen jou dan een ondernemingsnummer.


Aan die inschrijving hangt een prijskaartje van 105,50 euro. Veel gemeenten – zoals Brugge en Gent – betalen deze kosten echter terug. Klop dus zeker eens aan in je woonplaats, en leg je oor te luisteren voor subsidies en premies die je als startende zelfstandige kan genieten. Start je een vennootschap? Ga dan uit van zo’n 1.500 euro kosten.

Starten als zelfstandige


2. Je sociale bijdragen

Zoals bij iedere zelfstandige worden de bijdragen berekend op basis van je netto belastbaar jaarinkomen. Gewone zelfstandigen dienen daarvan 20,50% af te dragen. Voor jou – als zelfstandige met een rustpensioen of 65-plusser met een overlevingspensioen – geldt een lager tarief, zoals je ziet in de tabel hieronder.


jouw jaarinkomen

% voor de berekening van je sociale bijdragen

minder dan 3.730,89 euro
0% (*)

jouw jaarinkomen

% voor de berekening van je sociale bijdragen

van 3.730,89 euro tot 72.810,95 euro
14,70%

jouw jaarinkomen

% voor de berekening van je sociale bijdragen

van 72.810,95 euro tot 107.300,30 euro
14,16%

jouw jaarinkomen

% voor de berekening van je sociale bijdragen

meer dan 107.300,30 euro
0%

Verwacht je minder dan 3.730,89 euro te verdienen? Verwittig dan je sociaal verzekeringsfonds – Xerius dus. Zo hoef je de Forfaitaire Minimumbijdrage (FMB) van 141,29 euro niet te betalen. Sterker nog: je betaalt helemaal geen sociale bijdragen. Hier lees je hoe deze berekening precies in elkaar zit.
3. Je jaarlijkse provinciebelastingen

Het bedrag hangt af van de oppervlakte van je zaak. Hoe groter die is, hoe gespierder de rekening. Tenzij je het geluk hebt om actief te zijn in Vlaams-Brabant, waar een tarief geldt van 0 euro. Oost-Vlaanderen is dan weer het andere uiterste, met een provinciebelasting van 125 euro.
4. Je belastingen

Hou er rekening mee dat je pensioen en de inkomsten uit je zelfstandige activiteit worden samengeteld om je belastingen te berekenen. Zo kan het dus best gebeuren dat je in een hogere schijf belandt. En dus meer belastingen betaalt.


Toch kan je jezelf een handje helpen om de belastingen te drukken. Maak voldoende onkosten met je zaak, en duw zo je inkomen onder de grensbedragen. Met andere woorden: je verlaagt je belastingen door aankopen te doen voor je zaak. Daarbij zijn de mogelijkheden eindeloos, zoals je kan lezen in dit artikel over beroepskosten.
5. Als afsluiters: je boekhouder...

En zo komen we bij je twee laatste kosten. De eerste ervan is je boekhouder. Hoe diep je daarvoor in de buidel tast? Dat hangt af van de orde die je schept in je eigen paperassen. Heb je een relatief eenvoudig beroep, met beperkte kosten en inkomsten? Dan kom je wellicht toe met een paar honderd euro. Lees hier hoe je een boekhouder zoekt en de juiste vindt.
6 …en je verzekeringen

Je boekhouder is ook prima geplaatst om advies te geven over de verzekeringen die je nodig hebt. Denk maar aan een brandverzekering, indien je zaak in een pand gevestigd is. Of een verzekering voor de dure machines waarmee je eventueel werkt. Werk je zonder boekhouder? Klop dan eens aan bij de Xerius verzekeringsbuddy. Deze online tool van Xerius vertelt jou ook meer over je verzekeringen.Deze pagina voor je samengevat

  • Je kan als gepensioneerde je eigen zaak starten en toch je pensioen behouden.
  • In bepaalde gevallen kan je zelfs onbeperkt bijverdienen zonder impact op je pensioen.
  • Door beroepskosten te maken kan je de belastingen mooi in het gareel houden.

Wat vind je op deze pagina?