Wijzigen je bedrijfsactiviteiten? Breng Xerius op de hoogte

Als zelfstandige stem je je activiteiten af op wat je klanten van jou verlangen. En je weet: smaken durven al eens veranderen. Welke activiteit je ook wil ondernemen, geef elke wijziging altijd door aan de juiste instanties. Of beter nog: aan Xerius. Want wij kunnen heel wat administratief werk van jouw schouders nemen.

Waarom moet je elke wijziging van activiteit doorgeven?

Je weet het vast nog wel: toen je met je zaak begon, moest je vastleggen welke activiteiten je wou ontplooien. Dat werd zwart op wit genoteerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).


Maar je zaak evolueert. Misschien wil je nieuwe activiteiten toevoegen aan je aanbod. Of wil je sommige activiteiten afbouwen, om je beter te kunnen focussen op wat je goed kan of graag doet. Die wijzigingen moet je laten aanpassen in KBO, en wel om deze redenen:

  • je activiteiten bepalen de regels die je moet volgen, net als de steun die je kan genieten.
  • je leveranciers en je klanten beroepen zich op je gegevens in de KBO voor hun administratie.
  • instanties zoals de btw-administratie en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) kijken ook naar de KBO voor hun werking.
Wijziging activiteiten doorgeven

Weet je niet meer welke activiteiten je bij de opstart in de KBO liet noteren? Geef gewoon je bedrijfsnaam of ondernemingsnummer in via de Public Search zoekfunctie van de KBO. Je krijgt dan niet alleen je activiteiten te zien, maar ook de bijhorende NACEBEL-code.

Belangrijk : sommige activiteiten zijn strikt gereglementeerd.


Je kan dus niet zomaar kermisuitbater of specialist in gewasbeschermingsmiddelen aan je activiteitenlijst toevoegen. In welbepaalde gevallen moet je eerst de juiste vergunning op tafel leggen.

Zet nog een extra stap met je vennootschap

Als je een vennootschap hebt, kan het ook nodig zijn om het maatschappelijk doel te wijzigen. Je mag immers enkel de activiteiten uitvoeren die geregistreerd staan in de KBO, en deze activiteiten moet je als doel vermelden in je statuten. Omgekeerd is dat niet het geval: je hoeft niet alle activiteiten uit te voeren die in de statuten staan van je vennootschap.


Het doel van je vennootschap wijzigen vraagt een aanpassing van je statuten. Bij een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv, nv, cv) ga je daarvoor langs bij de notaris. Bij een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CommV, VOF) hoeft dat niet, en geef je de wijzigingen gewoon door aan Xerius.


Dat laatste kan je ook doen bij een eenmanszaak. Dan heb je immers geen statuten, en kan je rechtstreeks bij ons aankloppen om je activiteiten te wijzigen.

 
Wijziging activiteiten doorgeven

 

 

Hoeveel kost de wijziging van je activiteit?

Een wijziging van je activiteiten in de KBO kost 105,50 euro per vestigingseenheid. Telt je zaak twee vestigingen die elk nieuwe activiteiten ontplooien? Dan tel je dus tweemaal 105,50 euro neer.


Stel jezelf daarom altijd de vraag of je meteen nog andere wijzigingen kan doorgeven, zoals een verandering van adres. Zo vermijd je een dubbele betaling voor eenzelfde vestiging.


Ook de btw moet elke wijziging in je activiteit vernemen. Je kan dit zelf in orde brengen. Dat kost je wel een trip naar je lokale btw-kantoor. Dus waarom reken je niet op Xerius om alles in orde te brengen. Voor slechts 60 euro (plus 21% btw) regelen wij dat klusje voor je en omzeil jij de wachtrij bij de btw-dienst. Bovendien kan je gerust zijn dat de volledige administratie rond je wijziging in orde is.


Wij zorgen bovendien voor een vlekkeloze opvolging, zodat je dossier bij de btw altijd actueel is. Jij spaart dus tijd en moeite, en kan je energie besteden aan je passie: ondernemen.

Ik oefen bepaalde activiteiten niet meer uit. Moet ik dat aanpassen?


Je mag alleen de activiteiten doen die je liet opnemen in de KBO. Staat de activiteit niet meer op je repertoire, dan trek je er beter een streep door. Uiteraard kan je hiervoor ook bij Xerius terecht.

 

 

Je activiteit wijzigen is erg makkelijk

Je regelt het allemaal online, op de website van Xerius. Wij passen je gegevens meteen aan in de Kruispuntbank van Ondernemingen.


Hou bij de aanvraag je ondernemingsnummer bij de hand, net als je portemonnee. Want de Kruispuntbank van Ondernemingen wil meteen boter bij de vis.


Na de wijziging ontvang jij een uittreksel uit de KBO, waarop je nieuwe activiteiten zwart op wit vermeld staan.

 

 

Reken op Xerius, wij zorgen voor alles

178,1 euro inclusief btw

  • De aanpassingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (105,50 euro)
  • Je btw laten wijzigen (72,6 euro)
Wijziging activiteiten doorgeven

Wat vind je op deze pagina?