De vennootschapsbijdrage: hoe zit dat precies?

Als zelfstandige betaal jij sociale bijdragen, je vennootschap doet dat ook. Waarom is dat nodig? En hoe regel je die betaling? Begin alvast met de eerste stap: sluit je zaak aan bij een sociaal verzekeringsfonds. Dat fiks je in enkele klikken bij Xerius.

Waarom moet je de vennootschapsbijdrage betalen?

Je begrijpt beslist waarom je als zelfstandige sociale bijdragen betaalt. Je bouwt individuele sociale rechten op, waardoor je verzekerd bent van onder meer een pensioen, terugbetaling van ziektekosten en een vergoeding bij arbeidsongeschiktheid en faillissement.


Met je jaarlijkse vennootschapsbijdrage worden initiatieven gefinancierd die ten goede komen aan iedereen. Met dit stukje solidariteit werd de kinderbijslag voor zelfstandigen in 2014 opgetild tot het niveau van de werknemer. Ook het minimumpensioen voor zelfstandigen ging langs deze weg de hoogte in.

Hoe wordt jouw vennootschapsbijdrage berekend?

Om in orde te zijn voor de vennootschapsbijdrage sluit je je zaak aan bij een sociaal verzekeringsfonds zoals Xerius. Tenzij je een vrijstelling krijgt, betaal je als startende vennootschap tijdens de eerste twee jaren altijd het laagste tarief van 384,44 euro. Daarna hangt het precieze bedrag af van je balanstotaal in het vorige afgesloten boekjaar.

Balanstotaal 2021

Vennootschapsbijdrage 2023

kleiner of gelijk aan 825.750,09 euro
384,44 euro
groter dan 825.750,09 euro
960,26 euro

Wanneer betaal je de vennootschapsbijdrage?

Bestaande vennootschappen en vennootschappen opgericht vóór 1 oktober betalen de bijdrage vóór 31 december. Vennootschappen opgericht op 1 oktober of later betalen de bijdrage binnen de 3 maanden na de oprichting.


Een tip: betaal altijd op tijd. Anders verhoogt de overheid jouw vennootschapsbijdrage met 1% per maand vertraging. Wanneer je dus tijd hebt tot 31 december om je bijdrage te betalen, wordt er vanaf 1 januari 1% bijgeteld per maand dat je te laat betaalt.
Als mandataris blijf je altijd verantwoordelijk. Betaalt je vennootschap de bijdrage niet? Dan heb jij als mandataris de boter gegeten. Je blijft aansprakelijk voor de achterstallige betalingen van de jaren waarin je een mandaat had, zelfs wanneer je de vennootschap verlaat. Schakel daarom je boekhouder of accountant in. Hij verwittigt jou bij wijzigingen met gevolgen voor de betaling van jouw vennootschapsbijdrage.
(Bijna) alle vennootschappen moeten de vennootschapsbijdrage betalen

Heeft jouw vennootschap rechtspersoonlijkheid? Is zij in België gevestigd? Wil je er winst mee boeken? Dan moet jij je zaak verplicht aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en de vennootschapsbijdrage betalen. Net als haast alle andere bedrijven in ons land.

Online je vennootschap regelen

Wanneer moet je vennootschap géén vennootschapsbijdrage betalen?

Er zijn drie uitzonderingen:

  • Een startende vennootschap kan onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling krijgen voor de eerste drie jaren.
  • Een vennootschap die niet meer actief is kan de vennootschapsbijdrage laten annuleren.
  • Een vennootschap die ontbonden of vereffend wordt, of in faling gaat, hoeft dat jaar geen bijdrage meer te betalen op voorwaarde dat de bijdrage nog niet betaald werd.


1. Hoe krijg je vrijstelling als startende vennootschap?

De eerste drie jaar na oprichting kan je vennootschap vrijgesteld worden van deze bijdrage. Daarvoor moet je elk jaar opnieuw voldoen aan deze voorwaarden:

  • je vennootschap is een personenvennootschap. Dit is het geval voor alle vennootschappen, met uitzondering van nv’s en vennootschappen zonder maatschappelijke zetel in België.
  • je vennootschap is geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
  • jij en de andere zaakvoerders waren niet langer dan drie jaar zelfstandig in de tien jaar voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap;
  • hetzelfde geldt voor de meerderheid van de werkende vennoten die geen zaakvoerder zijn. Zij oefenden niet langer dan drie jaar een zelfstandige activiteit uit in de tien jaar voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap.

Wat als je je vennootschap op het einde van een jaar opricht?

Het jaar waarin een vennootschap opgericht wordt, geldt als het eerste jaar van aansluiting. Als oprichtingsdatum wordt daarbij gekeken naar de datum die wordt opgenomen in de oprichtingsakte die verschijnt in het Belgisch Staatsblad. Voor vennootschappen die op het einde van een jaar worden opgericht kan dit vervelend zijn. Een vennootschap die bijvoorbeeld wordt opgericht op 30 december moet dat jaar nog een vennootschapsbijdrage betalen.

Daar valt echter een mouw aan te passen. Activeer je zowel het ondernemingsnummer als het btw-nummer in het eerste kwartaal van het volgende jaar? Dan beschouwen we het oprichtingsjaar als inactief en valt de vennootschapsbijdrage voor dat jaar weg. 
 

2. Handel verstandig bij inactiviteit van de vennootschap

Bij inactiviteit kan je de vennootschapsbijdrage laten annuleren. Daarvoor heb je een attest van non-activiteit nodig, afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Financiën, afdeling “controle vennootschappen”.

Download je attest van non-activiteit (PDF)

Let wel: dit attest krijg je pas na verwerking van de vennootschapsbelasting. Dat is dus een hele poos na je inactiviteit. Een attest van non-activiteit voor 2020 ontvang je bijvoorbeeld pas eind 2021 of mogelijk zelfs in 2022.


Daarom is het verstandig om je vennootschapsbijdrage toch te betalen, ook als je vennootschap inactief is. Zo vermijd je verhogingen wanneer je toch geen attest van non-activiteit op de kop tikt. Ontvang je alsnog het attest, dan wordt je bijdrage terugbetaald.3. Geef een seintje bij ontbinding, vereffening of faillissement van je vennootschap

Het jaar waarin je vennootschap ontbonden of vereffend wordt, of in faling gaat, is ze geen bijdrage meer verschuldigd.

Voorwaarde is dat de bijdrage voor dat jaar op dat moment nog niet betaald is. Daarom volgende tip: weet je dat de vereffening in een bepaald jaar zal zijn? Contacteer ons. Zo kunnen we er al rekening mee houden en krijg je niet onnodig betalingsverzoeken toegezonden.


Hou zeker ook rekening met het volgende: er is een verschil tussen een vennootschap die ontbindt, vereffent of in faling gaat én een vennootschap die enkel de inschrijving in de KBO schrapt en het btw-nummer stopzet. 
In dat laatste geval maak je je vennootschap slapend. En ook al is ze dan inactief, de vennootschap zal toch een afrekening voor de vennootschapsbijdrage krijgen.
Die kan je dan eventueel annuleren door gebruik te maken van het vorige principe: een attest non-activiteit.

Je vennootschap aansluiten bij Xerius gaat erg vlot

Dat kan gewoon online, samen met je aanvraag tot inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Xerius sluit je vennootschap aan en stuurt jou een bevestiging. Wij onderzoeken meteen ook of jouw vennootschap vrijstelling kan krijgen van de vennootschapsbijdrage.


Is je vennootschap nog niet aangesloten bij Xerius?

Online je vennootschap regelen

Is je vennootschap nog niet opgericht of ingeschreven in de KBO?

Een vennootschap opstarten

Wat vind je op deze pagina?