De vennootschapsbijdrage: hoe zit dat precies?

Als zelfstandige betaal jij sociale bijdragen, je vennootschap doet dat ook. Waarom is dat nodig? En hoe regel je die betaling? Begin alvast met de eerste stap: sluit je zaak aan bij een sociaal verzekeringsfonds. Dat fiks je in enkele klikken bij Xerius.

Waarom moet je de vennootschapsbijdrage betalen?

Je begrijpt beslist waarom je als zelfstandige sociale bijdragen betaalt. Je bouwt individuele sociale rechten op, waardoor je verzekerd bent van onder meer een pensioen, terugbetaling van ziektekosten en een vergoeding bij arbeidsongeschiktheid en faillissement.


Met je jaarlijkse vennootschapsbijdrage worden initiatieven gefinancierd die ten goede komen aan iedereen. Met dit stukje solidariteit werd de kinderbijslag voor zelfstandigen in 2014 opgetild tot het niveau van de werknemer. Ook het minimumpensioen voor zelfstandigen ging langs deze weg de hoogte in.

Hoe wordt jouw vennootschapsbijdrage berekend?

Om in orde te zijn voor de vennootschapsbijdrage sluit je je zaak aan bij een sociaal verzekeringsfonds zoals Xerius. Tenzij je een vrijstelling krijgt, betaal je als startende vennootschap tijdens de eerste twee jaren altijd het laagste tarief van 347,50 euro. Daarna hangt het precieze bedrag af van je balanstotaal in het vorige afgesloten boekjaar.

Balanstotaal 2019

Vennootschapsbijdrage 2021

kleiner of gelijk aan 706.579,60 euro
347,50 euro
groter dan 706.579,60 euro
868,00 euroWanneer betaal je de vennootschapsbijdrage?

Bestaande vennootschappen en vennootschappen opgericht vóór 1 april betalen de bijdrage vóór 30 juni. Vennootschappen opgericht op 1 april of later betalen de bijdrage binnen de 3 maanden na de oprichting.


Als gevolg van de coronacrisis besliste de overheid om de betaaldatum voor 2021 uitzonderlijk op te schuiven naar 31 december 2021. Daardoor ontvangen vennootschappen dit jaar hun betaaluitnodiging voor de jaarlijkse vennootschapsbijdrage pas in de loop van september en niet tijdens de maand mei zoals dat andere jaren het geval is.


Een tip: betaal altijd op tijd. Anders verhoogt de overheid jouw vennootschapsbijdrage met 1% per maand vertraging.


Als mandataris blijf je altijd verantwoordelijk. Betaalt je vennootschap de bijdrage niet? Dan heb jij als mandataris de boter gegeten. Je blijft aansprakelijk voor de achterstallige betalingen van die periode, zelfs wanneer je de vennootschap verlaat. Schakel daarom je boekhouder of accountant in. Hij verwittigt jou bij wijzigingen met gevolgen voor de betaling van jouw vennootschapsbijdrage.
(Bijna) alle vennootschappen moeten de vennootschapsbijdrage betalen

Heeft jouw vennootschap rechtspersoonlijkheid? Is zij in België gevestigd? Wil je er winst mee boeken? Dan moet jij je zaak verplicht aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en de vennootschapsbijdrage betalen. Net als haast alle andere bedrijven in ons land.

Online je vennootschap regelen


Wanneer moet je vennootschap géén vennootschapsbijdrage betalen?

Er zijn twee uitzonderingen:

  • Een startende vennootschap kan onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling krijgen voor de eerste drie jaren
  • Een vennootschap die niet meer actief is kan de vennootschapsbijdrage laten annuleren.


1. Hoe krijg je vrijstelling als startende vennootschap?

De eerste drie jaar na oprichting kan je vennootschap vrijgesteld worden van deze bijdrage. Daarvoor moet je elk jaar opnieuw voldoen aan deze voorwaarden:

  • je vennootschap is een personenvennootschap. Dit is het geval voor alle vennootschappen, met uitzondering van nv’s, cva’s en vennootschappen zonder maatschappelijke zetel in België.
  • je vennootschap is geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
  • jij en de andere zaakvoerders waren niet langer dan drie jaar zelfstandig in de tien jaar voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap;
  • hetzelfde geldt voor de meerderheid van de werkende vennoten die geen zaakvoerder zijn. Zij oefenden niet langer dan drie jaar een zelfstandige activiteit uit in de tien jaar voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap.


2. Handel verstandig bij inactiviteit van de vennootschap

Bij inactiviteit kan je de vennootschapsbijdrage laten annuleren. Daarvoor heb je een attest van non-activiteit nodig, afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Financiën, afdeling “controle vennootschappen”.

Download je attest van non-activiteit (PDF)

Let wel: dit attest krijg je pas na verwerking van de vennootschapsbelasting. Dat is dus een hele poos na je inactiviteit. Een attest van non-activiteit voor 2020 ontvang je bijvoorbeeld pas eind 2021 of mogelijk zelfs in 2022.


Daarom is het verstandig om je vennootschapsbijdrage toch te betalen, ook als je vennootschap inactief is. Zo vermijd je verhogingen wanneer je toch geen attest van non-activiteit op de kop tikt. Ontvang je alsnog het attest, dan wordt je bijdrage terugbetaald.

Je vennootschap aansluiten bij Xerius gaat erg vlot

Dat kan gewoon online, samen met je aanvraag tot inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Xerius sluit je vennootschap aan en stuurt jou een bevestiging. Wij onderzoeken meteen ook of jouw vennootschap vrijstelling kan krijgen van de vennootschapsbijdrage.


Is je vennootschap nog niet aangesloten bij Xerius?

Online je vennootschap regelen

Is je vennootschap nog niet opgericht of ingeschreven in de KBO?

Een vennootschap opstarten