Eenmanszaak of vennootschap? De voor- en nadelen.

Wordt jouw bedrijf een eenmanszaak of een vennootschap? Je kan de knoop pas doorhakken als je kan vergelijken. Daarom zie je hier de belangrijkste voor- en nadelen overzichtelijk op een rij. De volledige afweging maken? Neem dan een kijkje in Xerius Drive, dé online toepassing voor zelfstandigen die zich voorbereiden op hun start.

De juiste bedrijfsvorm: maak een weloverwogen keuze

Eenmanszaak of vennootschap: that’s the question. Met de tips uit dit filmpje kom je beslagen op het ijs om de juiste keuze te maken. In exact 3’44” zetten we alle voor- en nadelen voor je op een rijtje en krijg je voorbeelden uit de praktijk. Neem snel een kijkje!

Zelfstandige worden #4: een eenmanszaak of vennootschap?

Zo, ben je er al uit? Eenmanszaak of vennootschap? Hieronder kan je alle details nog eens nalezen. Zo kan je in eer en geweten beslissen welke bedrijfsvorm voor jou de winnaar is.






De eenmanszaak onder de loep

Zoals Lodewijk XIV zei: “De staat, dat ben ik” – zo ben jij ook je eenmanszaak. Je bedrijf heeft geen aparte rechtspersoonlijkheid.




Je 3 grootste voordelen van een eenmanszaak

1. Je hebt geen startkapitaal nodig

Een eenmanszaak oprichten gaat snel en eenvoudig. Je moet niet langs bij de notaris, noch leg je een akte of statuten neer bij de rechtbank van koophandel. Je springt gewoon binnen bij Xerius ondernemingsloket op de wijze die je wenst: in één van onze kantoren of online.


Omdat je zelf alle financiële risico’s draagt, hoef je ook geen startkapitaal klaar te leggen. Je enige kost is de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen: 90,50 euro.



2. Je beslist alles zelf

Er zijn geen medezaakvoerders, vennoten of aandeelhouders met wie je rekening moet houden. Je hakt dus zelf alle knopen door.



3. Je administratie is veel eenvoudiger

Geen notaris, geen oprichtingsakte, geen statuten – je bespaart jezelf de papierberg die een vennootschap moet beklimmen. Een enkelvoudige boekhouding volstaat, waarbij je gewoon de inkomsten en uitgaven van je onderneming bijhoudt.




Je 3 grootste nadelen van een eenmanszaak

1. Alle financiële risico’s rusten op jouw schouders

“Jij bent je zaak” is een tweesnijdend zwaard. Je privékapitaal is ook het geld van je zaak. Je centen zijn niet beschermd, en kunnen dus aangesproken worden om eventuele schulden aan te zuiveren.



2. Je hebt alleen je eigen geld om te investeren

Er zijn geen partners die financieel kunnen bijspringen. Dat gebrek aan middelen kan de groei van je zaak afremmen.



3. Je betaalt meer belastingen op je winst

Alle winst uit je eenmanszaak wordt belast in de personenbelasting, met belastingschijven tussen 25% en 50%. Dat percentage ligt een pak hoger dan in de vennootschapsbelasting. Vooral in bijberoep vallen inkomsten uit je eenmanszaak vaak in de hoogste categorie.

Ontdek of een eenmanszaak bij jou past




De vennootschap nader bekeken

Bij een vennootschap richten één of meer personen een aparte rechtspersoon op. Dat kan een vof zijn, een bv, cv of een andere bedrijfsvorm. 




Je 3 grootste voordelen bij een vennootschap

1. Je privévermogen is veilig

De bv is, net als de nv en de cv, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Je bent dus – zoals de naam al zegt – beperkt aansprakelijk. Enkel het geld dat je in de onderneming hebt geïnvesteerd, ligt in de weegschaal. Zo loop je minder financiële risico’s.



2. Je hebt meer mogelijkheden tot fiscale optimalisatie

Als zaakvoerder van de vennootschap keer je een loon uit aan jezelf. Dat loon wordt belast in de personenbelasting, zoals bij een eenmanszaak. Maar de rest van je winst valt onder de vennootschapsbelasting. En dat tarief ligt lager: slechts 25%.


Laat je trouwens niet verrassen als je jezelf een loon uitkeert en vertrouw het berekenen van  je bedrijfsvoorheffing toe aan onze partner SD Worx. Door de uitwisseling van gegevens tussen Xerius en SD Worx worden meteen ook je sociale bijdragen op punt gezet.



3. Je hebt meer financiële armslag

Eventuele vennoten kunnen immers mee investeren in de zaak. Dat biedt meer financiële mogelijkheden, en dus meer kansen om te groeien.




Je 3 grootste nadelen bij een vennootschap

1. Je opstart kost meer geld, werk en tijd

Er komt heel wat kijken bij de opstart. Je vennootschap heeft spelregels nodig, de statuten, die je moet opstellen met de hulp van een notaris. Deze statuten leg je neer bij de Rechtbank van Koophandel, die jou vervolgens je ondernemingsnummer toekent. Dan gaat het richting ondernemingsloket om je onderneming te laten inschrijven in de KBO. Je verslijt dus enkele schoenzolen nog voor je begint.



2. Je moet meteen centen op tafel leggen

De oprichting van je vennootschap kost al gauw een paar honderd euro. Komt er een notaris aan te pas? Dan kan dat bedrag zelfs oplopen tot 1.500 euro of meer. Voor vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid heb je bovendien een wettelijk vastgelegd minimumkapitaal nodig, en die som is niet min.



3. Je hebt meer rompslomp

Een vennootschap brengt meer wettelijke verplichtingen met zich mee, en dus ook meer werk. Denk maar aan een sluitend financieel plan en een dubbele boekhouding. De term “dubbel” slaat trouwens niet op wit of zwart, maar op de gegevens die je moet bijhouden. Naast de uitgaven en inkomsten neem je immers ook de betalingen en ontvangsten op in je boekhouding.

Ontdek of een vennootschap bij jou past

En dan nu: starten maar. Met de hulp van Xerius.

De eenmanszaak is je beste keuze als je

 1. weinig startkapitaal hebt
 2. geen grote risico’s wil nemen
 3. nog niet precies weet hoeveel je inkomsten zullen bedragen.

Gaat het jou minder voor de wind, dan kan je makkelijker bijsturen. Heb je de wind in de zeilen, kan je nog altijd overstappen naar een vennootschap.

Eenmanszaak starten

De vennootschap is je beste keuze als je

 1. van bij de start voldoende financiële middelen hebt
 2. meer risico’s neemt
 3. meteen een investering plant.

In een vennootschap betaal je minder belastingen dan in de hoogste schijf van een eenmanszaak. Daar staat tegenover dat een vennootschap meer kosten met zich meebrengt. Je boekhouder kan jou zeker vertellen vanaf welke nettowinst een vennootschap voor jou interessant wordt.

Vennootschap starten

Misschien dat je je dit nog afvraagt?

 • Kan ik overschakelen van eenmanszaak naar vennootschap?

  Jazeker, dat kan. Soms heb je daar zelfs hele goede redenen toe.


  Fiscale redenen

  Veel vennootschappen worden opgericht om fiscale redenen. Particulieren verminderen zo de belastingdruk op hun privévermogen. De vennootschapsbelasting is immers voordeliger dan de personenbelasting.

  Bovendien beslis je in een vennootschap zelf wat er gebeurt met de winst: opnieuw investeren in de zaak of uitkeren aan de aandeelhouders. Dat is niet het geval in een eenmanszaak, waar de fiscus alle inkomsten als winst beschouwt en bijgevolg zwaar belast in de personenbelasting.


  Juridische redenen

  Door een vennootschap op te richten kan je het privévermogen veilig stellen. Het wordt immers gescheiden van het bedrijfsvermogen, en kan niet aangesproken worden bij problemen. Je bent uitsluitend aansprakelijk voor het geld dat je inbracht in de vennootschap.

  In een eenmanszaak is dat niet zo. Daar bestaat er geen scheiding tussen privé- en bedrijfsvermogen. Je bent met je ganse bezit verantwoordelijk voor de schulden die je eventueel maakt.

  Tip: hou rekening met de oprichtersaansprakelijkheid
  Gaat de vennootschap op de fles binnen drie jaar na oprichting? Dan zal onderzocht worden of de zaak voldoende startkapitaal bezat. Is dat niet zo, dan kan je als oprichter toch met je privévermogen aansprakelijk gesteld worden. 



  Bedrijfseconomische redenen

  Klop je aan bij de bank voor extra financiële middelen om te investeren? Dan heb je meer kans op een positief antwoord met een vennootschap. De bank heeft immers een duidelijk zicht op je financiële structuur, en kan het risico dus beter inschatten.

 • Heeft de keuze van mijn ondernemingsvorm invloed op mijn sociaal statuut?

  Neen, het speelt geen rol of je nu een eenmanszaak opricht of een mandaat hebt in een vennootschap.

  Je ondernemingsvorm bepaalt niet of je aansluit in hoofdberoep of in bijberoep. Bouw je, naast je zelfstandige activiteiten, nog elders sociale rechten op – bijvoorbeeld als halftijds loontrekkende? Dan sluit je sowieso aan in bijberoep. Perfect weten in welke categorie je moet aansluiten? Simuleer dan je aansluiting in Xerius Drive, dé online toepassing voor zelfstandigen die zich voorbereiden op hun start. 

  Waar zit dan wel een verschil? Richt je een vennootschap op, dan moet je – naast je eigen aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds – ook deze vennootschap zelf aansluiten. Je vennootschap betaalt dan een jaarlijkse vennootschapsbijdrage.