Krijg je een kindje? Deze steun komt zeker van pas

De geboorte van een kindje verandert veel in je leven als zelfstandige ouder. En dat niet alleen privé, maar ook voor je andere oogappel: je zaak. Xerius helpt jou om beide full time jobs te combineren met welgekomen steunmaatregelen.

Als ouder krijg je een Startbedrag en Groeipakket

Eén van beide ouders kan het Startbedrag, vroeger bekend als het kraamgeld, aanvragen bij het kinderbijslagfonds, en dat al vanaf de eerste dag zwangerschap. Je ontvangt het bedrag van 1.214,49 euro vanaf 2 maanden voor de vermoedelijke geboortedatum op je rekening.


Heb je je Startbedrag aangevraagd? Dan volgt na de geboorte automatisch de uitbetaling van het Groeipakket. Hoeveel je krijgt, hangt af van:

 • de leeftijd van je kind;
 • de ondersteuningsbehoeften van je kind;
 • de gezinssituatie.

Waar je je Startbedrag aanvraagt, hangt af van je woonplaats.

 • Woon je in Brussel? Dan kan je voor je Startbedrag terecht bij de collega's van BrusselsFamily.
 • Woon je in Vlaanderen? Dan vraag je je Startbedrag aan met een muisklik op de knop hieronder. Je Groeipakket volgt dan automatisch.
Startbedrag aanvragen

Stap over naar MyFamily, het vroegere Xerius Kinderbijslagfonds


Wist je dat je zelf kan kiezen wie het Groeipakket voor jouw gezin uitbetaalt?


Als een andere uitbetaler jouw groeipakket uitbetaalt, kan je dus meteen overstappen naar MyFamily. Dat is het vroegere Xerius Kinderbijslagfonds. Zo breng je alles onder één Xerius dak en krijg je jouw Groeipakket altijd correct en stipt op je rekening. En je kan met al je vragen op één adres terecht. Lekker makkelijk.

Ik stap over

Je ontvangt een moederschapsuitkering tijdens je bevallingsverlof 

Je hebt recht op 12 weken moederschapsverlof, en bij een meerling zelfs 13. Die neem je op binnen een termijn van 36 weken, waarvan verplicht één week voor je bevalling en twee weken erna.


Je hebt recht op deze uitkering wanneer je:

 • aangesloten bent bij een ziekenfonds;
 • sociale bijdragen hebt betaald voor het eerste en tweede kwartaal voorafgaand aan de bevalling;
 • zelfstandige bent in hoofdberoep of meewerkende partner;
 • minstens 6 maanden zelfstandige bent;
 • volledig stopt met werken tijdens je bevallingsrust.

Je moederschapsuitkering aanvragen? Dat doe je makkelijk via Helan  of via je eigen ziekenfonds.

Moederschaps-uitkering aanvragen


Je hebt recht op geboorteverlof als vader of meeouder

Je hebt twee opties:

 • Je hebt recht op twintig dagen geboorteverlof. En krijgt tijdens het geboorteverlof een vergoeding van 99,51 euro per dag. Het verlof opnemen in halve dagen is ook mogelijk. Dan krijg je een bedrag van 49,76 euro. Je kan maximaal 40 halve dagen nemen.
 • Kan of wil je de twintig volledige dagen niet opnemen? Neem dan maximaal acht dagen geboorteverlof. Je krijgt dan, naast de dagvergoeding, dienstencheques ter waarde van 135 euro. Gebruik ze voor een helpende hand bij de huishoudelijke taken. Zo bezorg je jezelf meer tijd met je spruit.

Welke voorwaarden zijn er om deze uitkering te krijgen

 • Je moet je aanvraag indienen vóór het einde van het kwartaal volgend op de geboorte. Wordt je kind geboren in de laatste maand van een kwartaal? Dan krijg je een maand extra tijd voor je aanvraag.
 • Je bent als vader of meeouder zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende partner.
 • Je oefent geen andere activiteit uit. Oefen je wel een andere activiteit uit? Dan heb je mogelijk recht op de uitkering in een ander statuut, zelfs al gaat het om een beperkte loontrekkende activiteit of verenigingswerk. Neem in dat geval contact op met je werkgever of je ziekenfonds.
 • Voor de twee kwartalen die voorafgaan aan de geboorte betaalde je sociale bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep. Deze sociale bijdragen mogen ook in een ander statuut betaald zijn., bijvoorbeeld als loontrekkende. Stel: je kindje wordt geboren op 9 oktober. Dan moet je je sociale bijdragen voor het tweede en derde kwartaal van het jaar betaald hebben om recht te hebben op het vaderschapsverlof.
 • Je stopt met werken tijdens het geboorteverlof. Je mag wel nog een inkomen genieten of een loon als bedrijfsleider krijgen.
 • Je neemt binnen de vier maanden na de geboorte het verlof op. Je uitkering krijg je tijdens de maand die volgt op de maand dat je je laatste dag verlof opneemt.

Je geboorteverlof aanvragen?

Je kan deze dagen aanvragen vanaf de dag dat je kindje geboren is. Ten vroegste op de geboortedatum kan je de eerste dag opnemen. Klik op onderstaande knop om het aanvraagformulier te downloaden. Vul het formulier in, onderteken het, en bezorg het ons terug. Via een aangetekende zending naar een van onze kantoren, of per e-mail naar info@xerius.be.

Vraag je geboorteverlof aan


Een helpende hand met moederschapshulp: 105 dienstencheques

Als mama heb je echt je handen vol met je kleine uk. Daarom kan je als zelfstandig werkende vrouw moederschapshulp krijgen: 105 dienstencheques. Daarmee kan je dan huishoudhulp betalen.


Je hebt recht op deze dienstencheques wanneer: 

 • je gedomicilieerd bent in België;
 • je kindje is ingeschreven op jouw adres;
 • je de minimumbijdrage betaalt van een zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende partner;
 • je je sociale bijdragen voor het tweede en derde kwartaal voorafgaand aan je bevalling betaald hebt of ervoor vrijgesteld bent;
 • je de beroepsactiviteit hervat na je moederschapsverlof;

De cheques zijn 12 maanden geldig in het Vlaamse Gewest, 8 maanden in het Waalse Gewest en 6 maanden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Zo vraag je de dienstencheques aan

Xerius krijgt een seintje wanneer je kindje ingeschreven is in de gemeente. Dan schieten we in actie, en brengen alles in orde voor jouw 105 dienstencheques.

 

Het enige wat we van jou nodig hebben, is een persoonlijk gebruikersnummer van Pluxee (het vroegere Sodexo). Dat kan je aanvragen wanneer je officieel bevestigt dat je de dienstencheques wilt ontvangen.

 

Ben je aangesloten bij Xerius? Dan kan je hier je dienstencheques aanvragen.

Dienstencheques aanvragen

Het kwartaal na je bevalling betaal je geen sociale bijdragen

Toch behoud je als zelfstandig werkende mama voor die periode je sociale rechten. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden: je ontvangt moederschapsuitkeringen als zelfstandige en je bent aangesloten in hoofdberoep of als meewerkende partner.


Als klant van Xerius moet je zelf niets doen, en krijg je deze vrijstelling automatisch. Xerius volgt dit op en bezorgt jou een bevestiging. Zo betaal je zeker niets teveel.


Al je steunmaatregelen op een rij

Wat vind je op deze pagina?