Starten als zelfstandig kinesitherapeut? Zo doe je dat.

Jij hebt je diploma kinesitherapie op zak – en dat heb je meer dan verdiend. Nu volgt je stage, waarmee je de spieren opwarmt voor het echte werk: een loopbaan als zelfstandig kinesitherapeut. Xerius begeleidt jou stap voor stap door het hele proces, en neemt daarbij heel wat papierwerk van je schouders.

1. Erkenning ontvangen? Visum gekregen? Start!

Voor je loopbaan uit de startblokken kan schieten heb je een visum en erkenning nodig als kinesitherapeut. Beide documenten vallen in je brievenbus enkele weken na het behalen van je masterdiploma. Afzender: de FOD Volksgezondheid. Kortom, je moet zelf niets doen.

2. Stap voor stap zelfstandig kinesitherapeut worden

Stap een bank binnen en open een Belgische rekening op naam van je zaak

Je hebt die rekening nodig voor de registratie van je zaak in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). En je scheidt voorbeeldig je privé-uitgaven van je beroepstransacties.
Registreer je zaak in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen)

Na je inschrijving krijg je een ondernemingsnummer. Ben je geen administratieve bolleboos? Dan kan Xerius deze registratie voor jou in orde brengen.


De databank van de KBO bevat alle gegevens en activiteiten van elke Belgische onderneming. Officiële instanties – denk aan de RSZ of de btw – spitten hier alle bedrijfsgegevens boven die ze nodig hebben.


Je hebt als kinesitherapeut geen btw-hoedanigheid nodig. Daarom hoeft jouw ondernemingsnummer niet geactiveerd te worden als btw-nummer.

Laat Xerius de opstart voor je regelen

Klop aan bij een sociaal verzekeringsfonds

Wie zelfstandig is, moet op eigen houtje voor sociale bescherming zorgen. Als zelfstandig kinesitherapeut doe je dat door aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds zoals Xerius. Je bent dan verzekerd van sociale rechten – pensioen, ziekteverzekering, arbeidsongeschiktheidsuitkering en moederschapsuitkering – door elk kwartaal je sociale bijdragen te betalen.
Wil jij een kwartaal minder sociale bijdragen betalen en toch alle pensioenrechten genieten van dat jaar?

Dat kan door je startdatum als zelfstandige precies te kiezen. Een dag vroeger of later beginnen kan een groot verschil maken voor je pensioen binnen 40 jaar. De experts van Xerius vertellen jou graag op welke dag jij het best aan de start staat.

Breng je ziekteverzekering in orde bij OZ

Xerius en dit ziekenfonds werken nauw samen. Door aan te sluiten bij OZ is je verplichte ziekteverzekering geregeld: je krijgt medische kosten terugbetaald, en bij arbeidsongeschiktheid ontvang je een uitkering. Xerius kan jouw aansluiting bij OZ snel en makkelijk regelen.


Hoor jij al bij een ziekenfonds? Vertel hen dan dat jouw statuut wijzigde: van student > zelfstandig kinesitherapeut.
Deze 3 klussen brengt Xerius voor jou in orde.

Xerius regelt voor jou

 
  • je inschrijving bij de KBO (90,50 euro)
  • je aansluiting als zelfstandige 
  • je inschrijving bij het ziekenfonds

Zo moet jij alleen nog zorgen voor het openen van je bankrekening.

 
Online je eenmanszaak starten

3. Kies voor zekerheid, bescherm jezelf

Iedere kinesitherapeut maakt al eens een beroepsfout. Om jezelf en je cliënten te beschermen, verplicht de wet jou om enkele verzekeringen af te sluiten.

  • de verzekering beroepsaansprakelijkheid dekt de kosten voor fouten die bij je beroep horen.
  • de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid treedt in werking wanneer iemand anders dan je cliënt schade oploopt door jouw onvrijwillige fout.


Aanvullende verzekeringen voor extra zekerheid

Wil je nog meer bescherming genieten? Dan kan je de verplichte verzekeringen aanvullen met bijkomende dekkingen, en zo evenveel zekerheid inbouwen als een ambtenaar of loontrekkende. Denk bijvoorbeeld aan:


Vraag beslist je RIZIV-toelage aan

Wie aansluit bij het RIZIV, verklaart zich akkoord om te werken tegen afgesproken tarieven. Dit betekent dat je jouw patiënten geen supplementen aanrekent die de ziekenfondsen niet terugbetalen. Als bedankje krijg je elk jaar het “RIZIV Sociaal Statuut”. Deze toelage kan je gebruiken voor een ruimere sociale bescherming, bijvoorbeeld via een gewaarborgd inkomen of VAPZ.


Je krijgt een RIZIV-nummer zodra je erkend bent als kinesitherapeut. Met dit nummer:

  • geef jij je prestaties aan bij het RIZIV;

  • krijgen je patiënten hun medische kosten terugbetaald van hun ziekenfonds.

Dit nummer moet je vermelden op alle officiële documenten: brieven, getuigschriften en evaluaties


Laat Xerius jouw toelage RIZIV Sociaal Statuut voor jou in orde brengen. Klik hieronder en wij regelen dat meteen voor jou. Of bel ons op 078 05 00 72.

Regel mijn RIZIV-toelage

Heb je nog een vraag over je situatie als startende zelfstandige kinesist?

De experts van Xerius staan graag tot je dienst. Contacteer hen op de wijze die je verkiest:

  • vul het formulier hiernaast in en maak een afspraak met één van onze experts.
  • Gratis en geheel vrijblijvend; bel 078 05 00 72 en stel je vraag rechtstreeks via de telefoon;
  • of stuur een mail naar contact@xerius.be

Persoonlijke gegevens