Vennootschap opgericht... Activeer... Start!

Je vennootschap? Heb je opgericht. Je ondernemingsnummer? Ken je. Maar daarmee is de kous niet af. Voor je effectief kan starten moet je nog wat administratieve poespas fiksen. Gelukkig kan Xerius dat allemaal in één keer voor jou regelen.

Wat brengt Xerius allemaal voor jou in orde?

We schrijven je vennootschap in bij de KBO.

Jij publiceert de oprichtingsakte van je vennootschap via de ondernemingsrechtbank. In de Kruispuntbank van Ondernemingen noteren wij:

 • je activiteiten;
 • je vestigingsadres; 
 • de handelsbenaming van je onderneming;
 • je bankrekeningnummer;
 • wie bedrijfsbeheer en beroepskennis aantoont binnen je bedrijf (indien nodig).

Van ondernemingsnummer naar btw-nummer

Oefen je btw-plichtige activiteiten uit? Dan laten we je ondernemingsnummer activeren als btw-nummer. Naast de activiteiten en het bankrekeningnummer van je onderneming, wil de btw-administratie ook weten:

 • Hoeveel omzet je jaarlijks verwacht;
 • Welke btw-regeling je verkiest: kwartaalaangiften, vrijstellingsregeling, of nog een andere regeling.

Xerius regelt je sociale zekerheid

Ben je zaakvoerder van de vennootschap? Dan brengen we jouw sociale zekerheid als zelfstandige in orde. Als zelfstandige in een vennootschap ben je immers onderworpen aan het sociaal statuut voor zelfstandigen. Elk kwartaal betaal je sociale bijdragen aan een sociaal verzekeringsfonds.


Om je correct aan te sluiten, willen wij van je weten:

 • Of je nog een andere activiteit hebt: als werknemer of ambtenaar, als student, als gepensioneerde, of misschien een uitkering ter vervanging van een beroepsinkomen;
 • Hoeveel je verwacht te verdienen met je zelfstandige activiteit.

We sluiten je vennootschap aan bij een sociaal verzekeringsfonds voor de vennootschapsbijdrage.

Je betaalt niet alleen persoonlijke sociale bijdragen. Ook je zaak draagt haar steentje bij tot de sociale zekerheid van alle zelfstandigen, via de vennootschapsbijdrage. En daar pluk je zelf ook de vruchten van. De vennootschapsbijdrage wordt immers gebruikt om de sociale rechten van de zelfstandigen uit te breiden, en op die manier het onevenwicht met de sociale rechten van werknemers zoveel mogelijk weg te werken.


We vragen eventuele vergunningen aan.

Voor sommige activiteiten heb je vergunningen nodig. Welke? Dat kom je meteen te weten via onze online inschrijvingstool. De meeste van deze vergunningen kan Xerius voor jou aanvragen.


Tip! Spring ook altijd eens binnen bij de gemeente waar je onderneming gevestigd is. Die hanteert vaak een eigen vergunningsbeleid.

Vennootschap online activeren

Welke informatie heeft Xerius van jou nodig?

Om je vennootschap te activeren weten we graag het volgende van jou:

 • je ondernemingsnummer, dat je ontving van de griffie van de Rechtbank van Koophandel;
 • welke activiteiten je zal uitoefenen;
 • wie  basiskennis bedrijfsbeheer en eventueel beroepskennis  gaat aantonen (indien nodig);
 • het bankrekeningnummer van je bedrijf;
 • of je een handelsbenaming koos.

 

 

Zo activeert Xerius je zaak

Via onze website speel jij de nodige info door, zoals je ondernemingsnummer, je activiteiten en je bankrekeningnummer.

 

Is je dossier compleet, dan zorgen wij voor je inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Binnen de week krijg jij dan een uittreksel uit de KBO, met daarop je ondernemingsnummer. Als wij nog extra stukken van jou nodig hebben, dan verneem je dat meteen.

 

Zorgen wij ook voor je btw-activatie? Dan bevestigen wij de goede ontvangst van je aanvraag. Wij volgen ook op of het controlekantoor je btw-nummer effectief activeert.


Een poosje na je opstart ontvang je tot slot een attest van aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds.

 

 

Zo schrijf je snel en makkelijk in

Neem je de online snelweg via Xerius, dan is je onderneming vaak al binnen de week ingeschreven. Zo kan je meteen aan de slag.

178,1 euro

inclusief btw

 + 105,50 euro (wettelijk tarief) per extra vestiging


Xerius zorgt voor:

 • inschrijving als handelsonderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (105,50 euro) 
 • activatie van je ondernemingsnummer als btw-nummer, indien van toepassing (72,6 euro)
 • aansluiting van de bestuurders en de vennootschap bij Xerius sociaal verzekeringsfonds 
 • ondersteuning met andere opstartformaliteiten, zoals de aanvraag van bepaalde vergunningen 
Vennootschap online activeren

Wat vind je op deze pagina?