Mantelzorg: krijg de ondersteuning die je verdient

Heeft een naaste jouw hulp dringend nodig? Dan verdien jij als mantelzorger alle ondersteuning van de wereld. Xerius helpt jou bij je aanvraag voor een financiële uitkering tijdens je zorgverlof. Je kan zelfs vrijstelling krijgen van je sociale bijdragen.

Als jij steun geeft, verdien jij onze steun

Verzorg je als zelfstandige een zieke naaste, sta je in voor je kind met een beperking of verleen je palliatieve zorgen? Dan ondersteunen wij jou met een uitkering voor mantelzorg. Dat geeft jou financiële ademruimte om je zaak – en dus je inkomen – even aan de kant te schuiven.


Je kan mantelzorg aanvragen wanneer je zorgt voor:

 • je echtgenoot of echtgenote;
 • je wettelijk samenwonende partner;
 • een bloed- of aanverwant tot de tweede graad;
 • elke persoon die volgens het Rijksregister met jou samenwoont op hetzelfde adres.

Wanneer heb je recht op mantelzorg?

Ben je zelfstandige in hoofdberoep of meewerkend echtgenoot in maxi-statuut? Dan kan je mantelzorg aanvragen als je de 2 voorafgaande kwartalen sociale bijdragen betaalde.


Ben je zelfstandige in bijberoep, gepensioneerde of val je onder de voordeelregel van artikel 37, waardoor je in hoofdberoep wordt gelijkgesteld met bijberoep? Dan heb je recht op mantelzorg wanneer je evenveel sociale bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep.


Weet je niet zeker of jij voldoet aan de criteria? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn er voor jou, en helpen je graag verder.

 

 

 

Hoe lang kan je zorgverlof krijgen voor mantelzorg?

Per aanvraag kan je 1 tot 6 maanden zorgverlof krijgen. Na afloop mag je een nieuwe aanvraag indienen.


Over je hele loopbaan kan je maximum 12 maanden opnemen. Je onderbreekt je activiteit dan geheel of gedeeltelijk. In dat laatste geval verminder je jouw activiteiten minstens met de helft.


Let wel : onderbreken is niet hetzelfde als stopzetten. Je ondernemingsnummer of vennootschap stopzetten mag niet tijdens je zorgverlof.

Aanvraagformulier downloaden
Belangrijk: dien je aanvraag in vóór je jouw activiteit onderbreekt.

Hoeveel uitkering kan je krijgen voor mantelzorg?

Je krijgt per maand

 • 1.574,68 euro bij volledige onderbreking;

 • 787,34 euro bij gedeeltelijke onderbreking van minstens 50%.

Deze uitkering staat op je rekening rond het einde van de maand.


Onderbreek je volledig, en kreeg je 3 opeenvolgende maanden een uitkering? Dan krijg je ook een kwartaal vrijstelling van sociale bijdragen, en dat met behoud van al je sociale rechten zoals pensioen en gezondheidszorg.


Neem je slechts 2 maanden volledige onderbreking? Dan betaal je gewoon je kwartaalbijdragen en ben je sowieso in orde. Deze vrijstelling is dus niet mogelijk bij gedeeltelijk onderbreking. Daarnaast is deze vrijstelling ook beperkt tot maximaal 4 kwartalen over je ganse loopbaan.

Krijgt je zieke partner een uitkering?


Als jij als zelfstandige een uitkering krijgt, kan het zijn dat het gezinsinkomen stijgt. Dit kan gevolgen hebben voor het recht op een verhoogde tegemoetkoming. Steek daarom zeker je licht op bij je ziekenfonds, als door de uitkering mantelzorg het inkomen stijgt.


Zo vraag je de steun voor mantelzorg aan

Belangrijk: dien je aanvraag in vóór je jouw activiteit onderbreekt. Daarvoor kan je het aanvraagformulier downloaden.


Verstuur je aanvraagformulier aangetekend naar Xerius: Brouwersvliet 4 bus 2, 2000 Antwerpen


Zorg ervoor dat de bewijsstukken bij het formulier zeker ingevuld zijn:

 • een attest van de behandelende arts. Vraag je zorgverlof aan voor je kind met een beperking? Dan vraagt Xerius het attest op.

 • een verklaring op eer als je de activiteiten gedeeltelijk onderbreekt. Bij volledige onderbreking is dit document niet nodig.

Xerius onderzoekt dan je aanvraag. Wij sturen jou daarvan een schriftelijke bevestiging, en brengen jou binnen de drie weken op de hoogte over de beslissing.


Heb je nog een vraag? Onze experts helpen je graag verder.

Aanvraagformulier downloaden

Misschien vraag je je dit ook af?

 • Hoe voorkom ik dat ik mijn uitkering verlies?

  Je kan inderdaad je uitkering verliezen. Stel bijvoorbeeld dat je door deze moeilijke periode beslist om definitief te stoppen als zelfstandige. Xerius mag dan jouw uitkering niet verder uitbetalen, omdat je niet meer voldoet aan de voorwaarden.

  Neem daarom altijd contact op met Xerius wanneer je belangrijke stappen overweegt. Dan kunnen we samen kijken wat de gevolgen zijn.

 • De persoon voor wie ik zorg is overleden. Stopt mijn uitkering dan?

  Liep je zorgperiode nog door in de maand van overlijden en de maand erop? Dan behoud je de uitkering voor deze twee maanden.

  Om een voorbeeld te geven: je toegekende zorgperiode loopt van januari tot en met juni, maar je naaste overlijdt helaas in maart. Dan krijg je nog een uitkering voor maart en april. Maar dus niet meer voor mei en juni.

 • Mijn partner en ik zijn allebei zelfstandigen. Mogen we allebei gelijktijdig voor ons ziek familielid zorgen?

  Dat kan als jullie allebei aan de voorwaarden voldoen. Hou er wel rekening mee dat jullie elk recht hebben op 12 maanden. Gaat het om een slepende ziekte, dan kan het toch beter zijn om jullie periodes na elkaar op te nemen. Zo kunnen jullie 24 maanden overbruggen.