Betalingsmoeilijkheden voor de sociale bijdragen?

Jouw sociale bijdragen als zelfstandige zijn financieel soms een zware dobber. Gaat het even minder goed met de zaak? Dan kan de betaling zelfs lastig worden. Klop in dat geval zeker aan bij Xerius. Samen vinden we een oplossing die jouw sociale bescherming zoveel mogelijk intact houdt.

De gouden regel: breng Xerius tijdig op de hoogte

Het inkomen van veel zelfstandigen lijkt soms wel op een jojo. Bevindt de slinger zich onderaan, dan valt het niet altijd mee om de sociale bijdragen op te hoesten.


Xerius kan jou dan een handje helpen. Daarvoor moeten we uiteraard wel weten dat hulp welkom is. Breng ons daarom tijdig op de hoogte bij betalingsproblemen, liever te vroeg dan te laat. Dan bespreken we samen je situatie en bekijken we welke oplossing – of combinatie van oplossingen – mogelijk is.

Moet je je zaak helemaal stopzetten?

Bijvoorbeeld door faling of om economische redenen? Ook dan kan je beroep doen op pasklare oplossingen die jou financieel meer zuurstof geven.

De makkelijkste oplossing: verlaag je sociale bijdragen

Je sociale bijdragen zijn voorlopig berekend op je inkomen van 3 jaar terug. Ga daarom even na of je inkomen van vandaag lager ligt dan toen. Een verlaging van je sociale bijdragen is dan een eerste optie, die je eventueel kan combineren met de volgende oplossingen.

Verlaag je sociale bijdragen

Vraag een afbetalingsplan

Met een afbetalingsplan kan je de openstaande schulden – of een deel ervan – aan sociale bijdragen aanpakken. Omdat je situatie als zaakvoerder heel specifiek is, is jouw afbetalingsplan dat ook.


De gouden regel is wel: hou de afbetalingsperiode zo kort mogelijk. Ook de volgende zaken zijn nuttig om in het achterhoofd te houden.

  • Een afbetalingsplan is enkel mogelijk voor vervallen schulden.
  • De maandelijkse aflossingen van je afbetalingsplan komen bovenop je nieuwe sociale bijdragen. Want die moet je uiteraard blijven betalen. Doe je dat niet op tijd, dan moet Xerius vaak het afbetalingsplan weer annuleren en verhogingen aanrekenen.
  • Gaat het jou weer voor de wind? Dan mag je het afbetalingsplan altijd sneller terugbetalen. Je ligt dus niet aan de ketting van een termijn, zoals bij een lening.

Wil jij een afbetalingsplan aanvragen? Dat doe je eenvoudig via My Xerius, jouw beveiligde klantenplatform.

Naar My Xerius

Vraag de kwijtschelding van je verhogingen

Je hebt het liedje al vaak horen zingen: betaal je de sociale bijdragen te laat, dan heb je verhogingen aan de broek. Die 3% per kwartaal en 7% per jaar lopen angstwekkend snel op tot een serieus bedrag.


Voor deze verhogingen kan je een kwijtschelding aanvragen. Daar is wel een cruciale voorwaarde aan verbonden: je betaalde de hoofdsom van al je sociale bijdragen.


De goedkeuring van je aanvraag hangt niet af van Xerius. Kwijtschelding is het terrein van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).


In je aanvraag leg je uit waarom je te laat hebt betaald. Daar kan je 1001 verschillende redenen voor inroepen, zoals een onverwachte zware afrekening, een medisch probleem dat je activiteit even inperkte, of issues met het personeel waardoor je administratie achterliep. Ook overmacht die door de overheid is erkend komt in aanmerking, zoals indertijd de gevallen van varkenspest en blauwtongziekte.


De aanvraag doe je via My Xerius, jouw online portaal.

Ga naar My Xerius



Vraag vrijstelling wegens “moeilijke financiële of economische situatie van tijdelijke aard”

Dit komt neer op:

  • je bent minstens 4 kwartalen aangesloten of gestopt als zelfstandige;
  • je bent aangesloten in de categorie hoofdberoep, als meewerkende partner of “Artikel 37” met betaling bijdragen hoofdberoep of je bent actief gepensioneerd. Zelfstandigen in bijberoep kunnen dit niet aanvragen;
  • je kan aantonen dat je je momenteel in een tijdelijke moeilijke financiële toestand bevindt en dat je reeds het nodige hebt gedaan om aanvraag vermindering in te dienen.

Ben je in “moeilijke financiële of economische situatie van tijdelijke aard”, dan kan je vrijstelling van sociale bijdragen krijgen voor sommige kwartalen. Hou er rekening mee dat je in deze kwartalen geen pensioenrechten opbouwt. Deze kan je later echter terug opvissen, door achteraf de kwartalen te betalen die nog niet verjaard zijn. 


Kreeg je een regularisatiebericht ? Ook voor deze regularisatiebijdragen kan je een vrijstelling vragen. Vaak heeft dit geen enkele invloed op je toekomstig pensioenbedrag. Soms wel. Onze pensioendienst kan dit (op voorhand) voor je uittellen.

Vraag je vrijstelling online aan

Liever niet online? Je kan de aanvraag ook doen via dit formulier. Vul het in en bezorg het via aangetekende zending terug aan Xerius, Brouwersvliet 4 bus 2, 2000 Antwerpen.


Vraag gelijkstelling wegens ziekte

Deze oplossing komt van pas wanneer je langdurig arbeidsongeschikt raakt, en je activiteiten daarom moet stopzetten. Je betaalt dan geen sociale bijdragen, terwijl je toch al je sociale rechten behoudt. Je periode van arbeidsongeschiktheid wordt dus beschouwd als een periode waarin je werkt.

Gelijkstelling wegens ziekte aanvragen

Xerius adviseert en helpt bij betalingsmoeilijkheden

Zit je na het doornemen van alle opties nog altijd met de handen in het haar? En heb je geen idee hoe je je sociale bijdragen kan betalen? Aarzel niet om ons te bellen of te mailen. 

Xerius contacteren

Wat vind je op deze pagina?